Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
18 postów 20453 komentarze

Kula Lis

kula Lis 68 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Oto „wolne sądy” w praktyce...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W Krakowie kolejne 18 osób z zarzutami!

 Oto „wolne sądy” w praktyce... W Krakowie kolejne 18 osób z zarzutami! To, co przez lata działo się w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, wręcz nie mieści się w głowie. Rzeszowska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zebrała już dużo materiału dowodowego w sprawie nieprawidłowości w sądzie. Wyłania się z nich obraz towarzysko-biznesowych powiązań i niegospodarności środkami publicznymi. Ciekawe, co powiedzą na to „obrońcy sądów”...Od 23 listopada do 6 grudnia prokurator, na podstawie zgromadzonych przez CBA dowodów, przedstawił zarzuty kolejnym 18 pracownikom Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz dopuszczania się prania brudnych pieniędzy poprzez zawieranie nieprawdziwych umów cywilnoprawnych z firmami, które przywłaszczały pieniądze Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Z tytułu zawartych umów mieli uzyskać korzyści majątkowe w kwotach od 12 tys. zł do 140 tys. zł. Wobec tych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak się okazuje, skala nieprawidłowości w krakowskim sądzie była ogromna. Wykazano też szereg powiązań towarzysko-biznesowych, które mogły wpływać na to, co wtedy działo się w sądzie. Już wcześniejsze ustalenia śledczych z CBA i prokuratorów wskazywały, iż w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie od 2011 roku dochodziło do przywłaszczania mienia wielkiej wartości. Wokół sądu stworzono sieć nawet kilkudziesięciu firm powiązanych kapitałowo, towarzysko i rodzinnie z dyrektorem sądu oraz dyrektorem Centrum Zakupów dla Sądownictwa, realizujących fikcyjne zamówienia na świadczenie usług doradczych, analiz, opracowań, szkoleń. Firmy te z kolei korumpowały, poprzez udzielanie fikcyjnych zleceń, pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie, co miało zapewnić dyskrecję i dalszą przychylność przy kolejnych zleceniach. Faktycznie umowy te nie były realizowane, zapłacone analizy i opracowania nie powstały, miały jedynie uzasadnić wypłatę pieniędzy informuje CBA. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pierwszych zatrzymań dokonali przed dwoma laty, ale sprawa wciąż ma dynamiczny przebieg. Świadczą o tym kolejne zarzuty, stawiane pracownikom sądu. Na jaw wychodzą też szokujące szczegóły  o wartości majątku, zabezpieczonego w śledztwie. Jak czytamy w komunikacie CBA...„Do pierwszych zatrzymań w tym śledztwie doszło pod koniec 2016 roku. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 5 podejrzanych: dyrektora i główną księgową Sądu Apelacyjnego w Krakowie, dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa, byłego z-cę dyrektora z ministerstwa sprawiedliwości oraz dwóch biznesmenów, których firmy miały wykonać fikcyjne usługi na rzecz sądu. Kolejne miesiące, to dalsze zatrzymania CBA, m.in. Krzysztofa S., byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. To już 50 podejrzanych zarzuty przywłaszczenia ponad 30 milionów złotych będących w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz usiłowania przywłaszczenia dalszych, blisko 1,5 miliona złotych. W śledztwie dokonano zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości ok. 9 mln zł.”. Ale to nie koniec. Okazuje się, że w tej aferze może dojść do kolejnych zatrzymań! CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczaniu pieniędzy publicznych, przyjmowaniu i wręczaniu korzyści majątkowych oraz praniu pieniędzy dodają funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 
Ps...I co z tego? Kto ich osądzi? Tacy sami jak oni..Chyba jednak święte krowy mają się jeszcze bardzo dobrze w IV RP, bo za kradzież batonika idzie się do więzienia, za napisanie o nich prawdy jest się ściganym, oskarżanym, skazywanym a za kradzież miliardów, czy dziesiątków milionów wystarczy poręczenie majątkowe z ukradzionego majątku. Ale jak mi wiadomo, ci togowi złodzieje bardzo się oburzają, gdy mówić o nich, jako o zorganizowanej grupie przestępczej, traktują to jako pomówienie i znieważenie tych posowieckich książąt z ich wsobnym chowem. Sądy są rzeczywiście wolne. Wolne od sprawiedliwości, przyzwoitości, niezawisłości i elementarnej uczciwości. Te brakujące 21 milionów to podatnicy mają pokryć? Nie było dekomunizacji w organach państwa (WSZYSTKICH) to czemu się dziwicie. Jak ktoś ma ambicje, żeby innych oskarżać oraz sądzić innych to to sam powinien mieć nieskazitelną opinię. Jeżeli jej nie ma a wręcz smrodem zalatuje to powinien ponieść kare maksymalnie możliwą przewidzianą przez KK i usunięty z zawodu także prawniczego na zawsze. Przestępcza mafia w togach to określenie, które obecnie nie jest na wyrost a sądy w Krakowie i Gdańsku należą do tych, które w opinii społeczeństwa mają najgorszą reputację. Po prostu ściek. Każdy sąd w Polsce powinien być skontrolowany pod kątem przetargów i zakupów. Tam się dzieją rzeczy niewyobrażalne, łącznie z zawiadamianiem oferenta, że wygrał przetarg przed otwarciem kopert! Należy przyjrzeć się jak żyją dyrektorzy sądowi i jak zostali przyjęci do pracy...Ciekawe jak będą wyglądały oświadczenia majątkowe tych kolesi z nadzwyczajnej kasty, która broni się jak ognia ujawniania swoich rzeczywistych majątków. Po raz kolejny wzywam odpowiednie służby do zbadania sprawy zawalenia się stropu podczas budowy nowego budynku tzw. sądu okręgowego w Bydgoszczy. Do tej katastrofy budowlanej doszło latem ubr. o czym pisały lokalne media. Według informacji jednego z wykonawców, koszty ewidentnego błędu w sztuce budowlanej, za przyzwoleniem władz sądu, poniósł skarb państwa. Tzn. my, podatnicy. 

KOMENTARZE

 • Unieważnienie nominacji sędziowskich i prokuratorskich…?!
  Jeżeli są zarzuty kreowania nominacji na stanowiska sędziowskie przez władzę ustawodawczą, to jak należy traktować sędziów nominowanych przez władzę wykonawczą….?! „NSA wskazał w pytaniach, że do naruszenia zasad państwa prawnego może dochodzić w sytuacji, gdy skład KRS - mającej stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - przed którą „toczy się postępowanie w przedmiocie dotyczącym pełnienia urzędu sędziego SN jest kreowany w ten sposób, że przedstawiciele władzy sądowniczej w tym organie wybierani są przez władzę ustawodawczą”. Wobec w/w stanowiska NSA powstaje pytanie do obecnie orzekających sędziów m.in. w NSA, SN i innych, w tym szczególnie do tych, którzy nominacje na stanowisko sędziego otrzymali przed 1990 rokiem - czy protestowali, a jeżeli tak w jaki sposób, w czasie kiedy otrzymywali nominacje na ich stanowiska sędziowskie dokonane przez władza wykonawcza Radę Państwa w PRL, czy ministra sprawiedliwości w zakresie nominacji na prezesów, wiceprezesów sądów w PRL do 1990 roku. Skąd nagle tyle odwagi, gdzie u tych sędziów były wtedy odwaga, honor, niezależność, niezawisłość ……Przed 1990 rokiem sędziowie byli powoływani przez Radę Państwa. Ślubowali przede wszystkim stać na straży ustroju. Mogli być odwołani przez Radę Państwa m.in. jeśli nie dawali "rękojmi" należytego wykonywania obowiązków. Upolitycznienie np. w SN w 1982 r. na 113 nowo powołanych sędziów SN - 88 należało do partii komunistycznej (PZPR), 11 do ZSL lub SD. Według głosów części środowiska prawniczego, obecna KRS jest upolityczniona ponieważ wybierana przez polityków, a w następstwie czego obecne wydawanie opinii przez KRS oraz wnioski KRS i nominacje sędziowskie przez Prezydenta RP są także całkiem upolitycznione i dotyczą tylko kandydatów „spolegliwych” rządzącym - wobec czego w/w nominacje sędziowskie powinny być unieważnione lub traktowane w środowisku jako nieistniejące…Jeżeli przyjąć w/w uzasadnienie części środowiska prawniczego, to należy także rozważyć unieważnienie wszystkich powołań na stanowiska sędziego dokonane przez Radę Państwa w PRL do 1990 roku. /ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa z dnia 20 września 1984 roku o Sądzie Najwyższym, ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o Sądzie Najwyższym/. Nikt chyba nie powie, że owa Rada Państwa organ wykonawczy w PRL była podmiotem niepolitycznym. Przypomnę tylko, że część sędziów obecnie orzekających w RP było powołanych na stanowisko sędziego właśnie przez w/w Radą Państwa i jakoś wtedy nikt z nich nie protestował…, część społeczeństwa co aktywnie protestowała traciła m.in. wolność, pracę itd., oni nie, wtedy nie mieli odwagi (niezawisłość i niezależność nie była w „modzie”…), bo przecież utraciliby stanowiska, możliwości „kariery” i nie mieli za co żyć… Pominę w tym miejscu także rolę, jaką odegrali niektórzy sędziowie w procesach politycznych - szczególnie w okresie stanu wojennego…Oczywiście unieważnienie pierwszego (bazowego) powołania na stanowisko sędziego skutkowałoby także na unieważnienie wszystkich kolejnych nominacji, awansów na wyższe stanowiska w tym zawodzie oraz innym wyliczeniem świadczeń emerytalnych. /osoba po studiach (24-25 lata) zatrudniona w „wymiarze sprawiedliwości” np. w i po 1981-1982 roku (w okresie stanu wojennego i po, co szczególnie świadczy o ich stosunku do wolności, niezależności itd.) obecnie ma maksymalnie 61 lat (przed 1981 oczywiści więcej lat, a po stopniowo mniej lat)./ Przed 1990 rokiem sędziowie powoływani przez Radę Państwa ślubowali przede wszystkim stać na straży ustroju. Mogli być odwołani przez Radę Państwa m.in. jeśli nie dawali "rękojmi" należytego wykonywania obowiązków. Upolitycznienie np. w SN w 1982 r. na 113 nowo powołanych sędziów SN - 88 należało do partii komunistycznej (PZPR), 11 do ZSL lub SD. W PRL nie było obowiązku służby, pracy w SB, prokuraturze czy sądach, czy współpracy z SB. Do służby, pracy w w/w newralgicznych dla istnienia PRL i ZSRR podmiotach przyjmowane były tylko takie osoby, które dobrowolnie zgłaszały się i dawały "rękojmie" należytego wykonywania obowiązków, także politycznych wobec PRL i ZSRR…Na bieżąco dopowiem, że z w jednym z krajów UE ostatnio dokonano wyboru posła, posła tego państwa, posła, to nie pomyłka, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego tego państwa, który ma zostać następnie prezesem tego TK. Czy to nie ironia, że ten kraj jest w czołówce krytykujących jakoby upolitycznienie trybunału i sądów w Polsce …..Degradacja w wojsku, a potrzeba degradacji w służbach, prokuraturze, sądach…


  https://www.salon24.pl/u/marek-czeszkiewicz/849514,degradacja-w-wojsku-a-potrzeba-degradacji-w-sluzbach-prokuraturze-sadach


  Ps..KRS wybierał sędziów i prezesów sądów a prezesi sądów wybierali członków KRS i totalna opozycja nie może wybaczyć PiS tego, że zepsuł tę nadzwyczajnej kaście ludzi tę karuzelę bezkarności.
 • Skandal! Sąd zdecydował - nie będzie alei Lecha Kaczyńskiego w Warszawie
  Najwyższy Sąd Administracyjny podtrzymał uchylenia ponad 40 zarządzeń wojewody o zmianach nazw ulic w Warszawie - prawomocne jest między innymi uchylenie zmiany nazwy z al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego.
  NSA od godz. 9 rozpoznawał skargi kasacyjne wojewody mazowieckiego od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylających zarządzenia o zmianach nazw ponad 40 ulic w stolicy w związku z ustawą dekomunizacyjną. Po rozpoznaniu tych spraw NSA - od około godz. 14 przez blisko godzinę - ogłosił sentencje wyroków, w których oddalił skargi kasacyjne wojewody.

  Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną samorządy miały czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw propagujących komunizm. Pod koniec sierpnia zeszłego roku Rada Warszawy - z inicjatywy PO - zdecydowała, że nowych patronów będzie miało sześć ulic. W listopadzie 2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wydając zarządzenia zastępcze, zdecydował o zmianie nazw 47 kolejnych ulic, w tym al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego.

  Ostatecznie do WSA trafiło... 50 skarg stolicy na zarządzenia zastępcze wojewody o zmianach nazw ulic, czyli na wszystkie zarządzenia zastępcze dotyczące Warszawy, także trzy podjęte w grudniu 2017 r. Te trzy grudniowe zarządzenia nie były rozstrzygane przez NSA w piątek.

  Od maja do listopada tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał te skargi na rozprawach. W efekcie WSA uwzględnił 48 skarg miasta dotyczących zarządzeń wojewody ws. zmian nazw stołecznych ulic. Z kolei dwie skargi miasta WSA oddalił.

  Jeszcze w maju WSA uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego dotyczące zmiany nazwy al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. W późniejszych tygodniach uchylono większość z pozostałych zarządzeń wojewody - w tym wszystkie zarządzenia z listopada 2017 r. Dwa korzystne dla wojewody orzeczenia WSA dotyczyły dwóch - spośród trzech - zarządzeń zastępczych wydanych 13 grudnia 2017 r.

  Skargi kasacyjne odnoszące się do wszystkich tych rozstrzygnięć - w tym w sprawie al. L. Kaczyńskiego - trafiły do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na 7 grudnia NSA wyznaczył rozpoznanie ponad 40 tych spraw - odnoszących się do prawie wszystkich zarządzeń z listopada ub.r. niekorzystnych dla wojewody.

  Ps..W Polsce nie rządzi demokratycznie wybrany rząd, tylko bolszewicka hołota poprzebierana w togi. Płacenie podatków na ich utrzymanie, jest pluciem sobie w twarz. Rzeczypospolita Ludowo - Leninowska wiecznie żywa. Przezorny zawsze ubezpieczony, wychowali sobie kastę i czerpią profity....Tylko dlaczego tyle lemingów robi to za paciorki bezwartościowe? A co wymagać od potomków gwardzistów sowieckich? Sądownictwo jest ich i robią co chcą. My możemy sobie pisać i pisać nowe ustawy, oni je interpretują. Zaś czerwona warszawka jak chce czcić bolszewików to niech ma. Takie też sobie władze wybiera. Jaki skandal i dlaczego się dziwimy ? Przecież kasta rządzi po staremu nic się nie zmieniło i dalej ludzie uczciwi będą blokowani i zamykani do więzień co się już dzieje na przykładzie Barbary Poleszuk. Jak nie oczyścimy szamba komunistycznego to tylko będzie gorzej. Ciekawe jak długo PiS będzie jeszcze tolerowało takich pseudo sędziów w wymiarze sprawiedliwości. Już dawno takich powinno się wywalić na zbity ryj z roboty.
 • @kula Lis 68 18:45:30 Bandytyzm w wydaniu przeskurwysynów trwa!
  Tak się kończą ustępstwa wobec bolszewickiej hołoty. Panie Ministrze Ziobro, czas zaprzestać utrzymywania tej mafii. A teraz szanownych sędziów do Izby Dyscyplinarnej... W końcu złamali Konstytucję. Bo zgodnie z tak bronioną przez nich Konstytucją: "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom." Czyli orzekając wbrew treści ustawy, która wyraźnie mówi, że nazwy ulic należało zdekomunizować, a w razie braku reakcji samorządu ma to zrobić wojewoda rozporządzeniem zastępczym, złamali konstytucyjną zasadę orzekania zgodnie z ustawami. Wielu sędziom, gdy przechodząc zerkają na takie nazwy ulic, jak Armii Ludowej, Teodora Duracza (ich kolega po fachu i sowiecki agent) itp., to pewnie łezka się w oku kręci i powracają wspomnienia o "dawnych dobrych czasach", kiedy jeszcze ulice nosiły nazwy pochodzące od nazwisk z panteonu PRL, jak Marchlewskiego, Świerczewskiego, Nowotki itd. Ledwie wyszli z depresji po zmianie tamtych nazw, a już chcą im odbierać te niedobitki, które jeszcze pozostały. Niedoczekanie! A przy okazji grają rządowi na nosie i to też pewnie podnosi im nastrój. A obecne władze mogą sobie tylko ponarzekać. No i wychodzi przy okazji, kto tu tak naprawdę rządzi.
 • @kula Lis 68 18:21:11
  Pamiętajmy że całe to POzłodziejskie, ubeckie i komusze barachło oraz ich pomiot zmobilizują się w 2019 jak nigdy.

  Wiedzą że jak przegrają, to Polacy ich długo do władzy nie dopuszczą. WSIoki namnożą partyjek byleby rozdrobnić elektorat Zjednoczonej Prawicy.


  MUSIMY BYĆ RAZEM!
 • @kula Lis 68 18:45:30
  Powtarzam do znudzenia.

  Nadzwyczajna Kasta, to wewnętrzny OKUPANT i dokąd jej nie wypalimy jak gangrenę z państwowej tkanki dotąd nie będą możliwe żadne reformy państwa. I nie tyko.

  Zagraża nam recydywa teoretycznego państwa kamieni kupy sprzed 2015 roku.
 • @kula Lis 68 18:51:20
  Nie ma chyba innego wyjścia jak zrobić nowelę ustawy dekomunizującej ulice i w ustawie wymienić po nazwisku wszystkich komuchów podlegających wypadowi, wszystkie komusze instytucje, nazwy, rocznice czy wydarzenia.

  I wtedy nawet sądy III RP nic nie poradzą.
 • @kula Lis 68 18:51:20
  W Warszawie nie będzie ulicy Gintrowskiego, Kaczmarskiego, Herberta. Nadzwyczajna kasta zadecydowała.
 • Szanowny autorze,
  tekst został skopiowany ze strony "http://niezalezna.pl/249223-oto-wolne-sady-w-praktyce-w-krakowie-kolejne-18-osob-z-zarzutami"
  Nie wiem, czy jesteś jego autorem, czy po prostu plagiatorem.
  Tu na portalu istnieje zasada, że należy podawać źródła z których wykrada się teksty. Na razie popełniasz przestępstwo plagiatu.
 • @kula Lis 68 18:21:11
  Prezes w formie.
  Tak z 10 Jarosławów by się przydało. Jakby tak było, to Michnik pisałby dzisiaj felietony do Przeglądu grzybiarza, Bolec byłby w Tworkach, a Tusk byłby kustoszem w Muzeum Wehrmachtu.
 • @kula Lis 68 18:51:20
  Prokuratura prowadzi śledztwo ws.niezapłaconego przez Palikota podatku za sprzedaż fabryki alkoholu-
  to około 1mln.zł.
  Zarzuty dla byłego polityka są już gotowe,ale nie można mu ich przedstawić, bo nie stawia się na wezwania.

  https://pbs.twimg.com/card_img/1071030837980905472/ALSnPurI?format=jpg&name=600x314

  https://t.co/dWrZUiWtOi
 • @kula Lis 68 18:45:30
  Stachu, głowa do góry, nie martw się
  Najgorsze pierwsze 3 lata, później już z górki

  https://pbs.twimg.com/media/DtwwMtrWwAIVIrB.jpg


  Najgorszy pierwszy prysznic ,i po mydło raczej się niech nie schyla
 • @Husky 21:41:50
  Nie martw się, tam już siedzi wysłannik rządowy, Chrzanowski, tylko patrzeć jak do niego dołączą korupcyjni mocodawcy, Glapiński, Morawiecki i łącznik ośmiornicy całej ośmiornicy Kowalczyk. Będzie wesoło. Później dołączą miłośnicy dzieci i młodych chłopców. Będzie wesoło
  https://hairwald.files.wordpress.com/2018/11/dsbpp7wwsae1tiz.jpg
  Miłośnicy dzieci zapewnią rankiem pobożność, wieczorem rozpustę. Będzie coś dla duszy i coś dla ciała.
 • Uwaga
  Uwaga
  Przed chwilą Sąd unieważnił nazwę miasta Gdańsk i przywrócił właściwą - Danzig.

  https://pbs.twimg.com/media/Dt4FrbwW0AE672f.jpg
 • @kula Lis 68 18:51:20
  Czekajmy to obudzimy się z ręką w nocniku kiedy Kasta zmieni na powrót nazwę Placu Józefa Piłsudskiego na Adolf Hitler Platz.

  Możemy się dzisiaj śmiać, ale to tak naprawdę tylko kwestia czasu.
  Polacy nie rozumieją, że qrwy w togach, to wróg Polski przywieziony na ruskich tankach
 • @Husky 09:19:14
  Zapewne to samo działo się i pewnie dzieje w dalszym ciągu w większości sądów. Europejscy bandyci chronią bandytów chroniących bandytów. Zacementowany mafijny układ. Uważam, że Rząd wykazał się zbyt małym zdecydowaniem i zbyt dużą uległością. To niestety wyborców mu nie przysporzy. KOD-owcy i ich zwolennicy i tak na PiS nie zagłosują a Polaków ta bierność rządzących i dalsze rozpasanie bandytów w togach bardzo rozczarowuje.
 • Nie interesuje mnie korupcja w sądach
  to jest margines spraw,

  interesują mnie i przerażają absurdalne wyroki, i niedorzeczne prawo, całokształt, który przesądza o tym, że zamiast wymiaru sprawiedliwości mamy domiar niesprawiedliwości, że uczciwy człowiek nie ma żadnego wsparcia przeciwko złoczyńcom.
 • @kula Lis 68 09:26:50
  I tak największym zagrożeniem jest wzrost cen energii, zafundowany przez poprzedników.

  A więc nie ma znaczenia, co owi rządzący robią, znaczenia dla ich reelekcji.

  Dlatego, od pierwszego dnia zmiany powinny być radykalne.

  I co, zamiast ryku lwa, miliśmy miałczenie.

  Ot, po raz drugi JK zaprzepaścił szansę.

  Trzeciej mieć nie będzie.
 • Sprawa sędziego oskarżonego o kradzież trafi do innego sądu?
  http://niezaleznacdn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15442638441d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg


  Sąd Najwyższy 20 grudnia ma rozpatrzyć wniosek Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, który wystąpił o przekazanie sprawy karnej sędziego wrocławskiego sądu apelacyjnego Roberta W. do prowadzenia przez inny sąd - poinformował Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.
  Chodzi o sprawę karną, w której oskarżony jest Robert W. oraz jego żona Ewa W. Sprawa dotyczy zarzutów dwu kradzieży sprzętu elektronicznego z marketów we Wrocławiu i Wałbrzychu w lutym 2017 r. Jednocześnie, jak poinformował rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab, w środę został skierowany do Izby Dyscyplinarnej SN wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej sędziego W. Jak napisał sędziemu W. "zarzucono popełnienie deliktów dyscyplinarnych (...) polegających na uchybieniu godności urzędu sędziowskiego przez dokonanie 4 i 6 lutego 2017 r. zaboru w celu przywłaszczenia mienia o łącznej wartości 4,6 tys. zł na szkodę Media Markt Polska". Sprawa karna, która trafiła do wałbrzyskiego sądu toczy się równolegle z postępowaniem dyscyplinarnym. W lutym tego roku SN utrzymał decyzję niższej instancji w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu W. i decyzja ta otworzyła prokuraturze drogę do postawienia sędziemu zarzutów dwu kradzieży sprzętu elektronicznego. We wrześniu tego roku Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wysłał do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. W początkach listopada wałbrzyski sąd zawnioskował do SN o przekazanie sprawy poza rejon Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. "Wynika to z faktu, że oskarżony sędzia miał osobiste relacje z wieloma sędziami z tego rejonu. Wcześniej 38 sędziów z Wałbrzycha wyłączyło się z możliwości orzekania w tej sprawie właśnie ze względu na taką znajomość. Sędzia Robert W. od wielu lat orzekał w sądach na naszym terenie, a ostatnio w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Był patronem wielu sędziów" mówiła sędzia Marzena Rusin-Gielniewska z Sądu Okręgowego w Świdnicy. Według prokuratury, materiał dowodowy wskazuje, że 4 lutego 2017 r. w markecie w Wałbrzychu sędzia W. wspólnie z żoną Ewą dokonał kradzieży dwóch głośników, dwóch pendrivów oraz kabla, zaś dwa dni później 6 lutego 2017 r. w markecie we Wrocławiu sędzia W. dokonał kradzieży dwóch głośników, 13 pendrivów, dwóch kart Micro SD i słuchawek. W. twierdził, że przedmioty te kupił wcześniej ale nie okazał dowodu zapłaty. Tłumaczył też, że te rzeczy wniósł, bo "nie było nikogo przy wejściu, by to zgłosić". Jak podawała prokuratura dzięki monitoringowi ze sklepu pracownicy obserwowali, jak 6 lutego 2017 r. sędzia wkłada do koszyka różne akcesoria i przy pomocy cążek i nożyka przełamuje ich zabezpieczenia. Puste opakowania odkładał na półki, a znajdujący się w nich wcześniej sprzęt wkładał do kieszeni. W. zatrzymano za linią kas. Skradzione akcesoria, cążki i nożyk miał w kieszeni - zaznaczała prokuratura. Z kolei w oparciu o analizę zapisów monitoringu ustalono, że kradzieży 4 lutego 2017 r. dokonały dwie osoby kobieta i mężczyzna. "Ustalono, że kobietą była podejrzana Ewa W., zaś mężczyzną był jej mąż Robert W." przekazywała prokuratura. "W wyniku przeszukania w miejscu zamieszkania Ewy W. i Roberta W. ujawniono i zabezpieczono m.in. dwa głośniki i kabel o takich samych numerach seryjnych, jak numery seryjne znajdujące się na pustych opakowaniach ujawnionych w sklepie" informowali śledczy. Podczas postępowania o uchylenie immunitetu obrona W. wnioskowała o powołanie biegłego, w celu ustalenia stanu psychicznego sędziego w momencie czynu. SN uznał jednak w lutym, że choć taki wniosek obrony jest zrozumiały i uzasadniony w całej sprawie, to jednak nie ma znaczenia na etapie postępowania o uchylenie immunitetu. "Sąd w tym postępowaniu nie musi mieć absolutnej pewności, że przestępstwo zostało popełnione, tylko ocenia dowody przedstawione wraz z wnioskiem prokuratury oraz to, czy przedstawiona w tym wniosku wersja wydarzeń jest dostatecznie uprawdopodobniona, a zachowanie cechuje się większym niż znikomy ładunkiem społecznej szkodliwości" wskazywał SN.


  http://niezalezna.pl/249309-sprawa-sedziego-oskarzonego-o-kradziez-trafi-do-innego-sadu


  Ps...[''Podczas postępowania o uchylenie immunitetu obrona W. wnioskowała o powołanie biegłego, w celu ustalenia stanu psychicznego sędziego w momencie czynu.'']....Rozumiem, że każdy oskarżony od teraz ma prawo domagać się aktualnych badań psychiatrycznych u sędziego który będzie wydawał wyrok w jego sprawie. Przy najbliższej okazji postaram się to wykorzystać. W każdym sądzie w Polsce działa zorganizowana grupa przestępcza, czyli bezkarna, butna i bezczelna uważająca się za bogów przestępcza mafia sędziowska. A tak po prawdzie większość z nich to tłuki po duraczówce ze swym tępym chowem wsobnym, którzy na zachodzie, w USA, byliby najwyżej ze swą wiedzą a raczej niewiedzą woźnymi lub konserwatorami powierzchni płaskich czyli sprzątaczkami, sprzątaczami choć i w to wątpię. Nie dał bym takiemu nawet łopaty ani miotły bo by ukradł. A ten "sędzia" to pospolity złodziej z chazaroubeckiej kasty ich chów wsobny, nie sędzia i żadne tłumaczenia żydokomuchów i progenitury ubeckiej tego nie zmienią. Delikt dyscyplinarny!?! On ukradł! Jest zwykłym pospolitym złodziejem! Won z zawodu i do kamieniołomów, aż odpracuje szkodę i zarobi na swoje utrzymanie w pudle.
 • Komunistów sprawiedliwość nie sięga.
  Stalinowscy zbrodniarze bezkarni w wolnej Polsce! Kilka dni temu Polskę obiegła informacja o tym, że za Stefanem Michnikiem, bratem redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, został wystawiony europejski nakaz aresztowania. „Codzienna” postanowiła sprawdzić, ilu jeszcze żyjących komunistycznych zbrodniarzy można pociągnąć do odpowiedzialności za udział w stalinowskiej machinie zagłady. Stawiamy pytanie, dlaczego pion śledczy IPN podległy Ministerstwu Sprawiedliwości zwleka z postawieniem ich w stan oskarżenia. Pierwszym przykładem może być Zbigniew Domino, który mimo doznanych od Sowietów represji i tak przeszedł na ich stronę. Jest autorem książki „Syberiada Polska” i, co ciekawe, historia głównego bohatera powieści napisana została w na podstawie jego doświadczeń z młodzieńczych lat. W 1940 r. jako 15-letni chłopak został on zesłany na Syberię wraz z rodziną. Na obcej ziemi spędził sześć lat. Po powrocie do kraju z własnej woli wstąpił do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli formacji powołanej do zbrojnego zwalczania podziemia niepodległościowego. W 1949 r. trafił do Oficerskiej Szkoły Prawniczej w Jeleniej Górze. Przyspieszone kursy prawnicze szkolące prokuratorów oddanych komunistycznej ideologii ukończył jako prymus. Już jako prokurator oskarżał głównie żołnierzy podziemia polskiego, nierzadko domagając się dla nich kary śmierci, bez względu na wysokość rzekomego przewinienia. Uczestniczył także w egzekucjach na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Szczątki jego ofiar znajdowały się na słynnej Łączce na warszawskich Powązkach. To są m.in. polscy lotnicy oskarżeni o tzw. spisek w wojsku mówi „Codziennej” Tadeusz Płużański, historyk oraz prezes Społecznego Trybunału Narodowego. Dodał również, że wyrok śmierci na tych oficerach został wykonany w mokotowskim więzieniu 7 sierpnia 1952 r. Ten człowiek ma na rękach krew dziesiątek polskich patriotów i nie słyszałem, aby prokuratorzy IPN, zależni od Ministerstwa Sprawiedliwości, się nim interesowali mówi historyk. Innym przykładem komunisty, który nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie, jest Marian Ryba, stalinowski prokurator, naczelny prokurator wojskowy w latach 1956–1968, a także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Choć podczas swojej kariery podżegał do wielu zbrodni sądowych, pion śledczy IPN oskarżył go jedynie o niedopełnienie obowiązków, co doprowadziło do bezprawnego pozbawienia wolności kilkunastu działaczy niepodległościowych w latach 1951–1954. A zarzucić mu można o wiele więcej, m.in. to, że 13 stycznia 1947 r. w Ostrowi Mazowieckiej Ryba oskarżał Władysława Kornelewskiego ps. Grunt, Orlicz, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, oraz jego kompana Henryka Olczaka ps. Lew, którzy następnie zostali skazani na karę śmierci. Wyrok wykonano następnego dnia, 14 stycznia 1947 r., co było złamaniem nawet „stalinowskiego prawa”, gdyż oskarżonym odebrano możliwość wystąpienia do Bolesława Bieruta o łaskę. To był człowiek wyznaczany do oskarżania w sprawach politycznych. Bez skrupułów przez całe lata PRL był usłużnym prokuratorem, który wykonywał polecenia bezpieki. To kolejna osoba, której można przypisać wiele zbrodni, jednak, jak widzimy, cały czas jest bezkarny mówi „Codziennej” Tadeusz Płużański.
  Nasza redakcja postanowiła spytać prok. Andrzeja Pozorskiego, dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w IPN, o to, dlaczego pionowi śledczemu IPN jest tak trudno postawić w stan oskarżenia osoby odpowiedzialne lub współwinne morderstw na żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Prowadzimy wiele postępowań o zbrodnie sądowe, które mogą w najbliższym czasie zakończyć się postawieniem zarzutów. Nie możemy teraz mówić o konkretnych nazwiskach odpowiedział enigmatycznie prok. Pozorski. Do działań prokuratorów z pionu śledczego IPN będziemy jeszcze wracać na łamach „Codziennej”.

  http://niezalezna.pl/forum/245863-komunistow-sprawiedliwosc-nie-siega-stalinowscy-zbrodniarze-bezkarni-w-wolnej-polsce

  Ciekawe komentarze pod linkiem.

  Ps....Pisanie o Polsce jako wolnym kraju jest mocną przesadą,dokąd nie rozliczymy się z przeszłością i z teraźniejszymi złodziejami zasiadającymi dalej w ławach sejmowych nie może być mowy o wolnej Polsce. Potrzebne uporządkowanie w stylu Erdogana, wtedy się skończą prokuratorzy pozorscy ( czyli pozorowani ), skończą sądy sprawiedliwe a zaczną sądy prawa! Wszyscy, "reprezentanci" wymiaru sprawiedliwości tamtych czasów, a zasłużeni z własnej woli dla ówczesnej władzy ludowej, zgodnie z udokumentowanym zapisem w wielu aktach spraw istniejących do dziś powinni ponieść karę. Niezależnie od tego to również powinno się ścigać i karać obecnie działających wszelkiej maści łobuzów, sprzedawczyków i zdrajców gotowych do najgorszej podłości tak aby nie powtórzyła się podobna sytuacja. To że tacy są bezkarni to wina ludzi którzy się zgodzili na okrągły stół. To się będzie ciągnąć jeszcze latami. Dalej rządzi komuna i nic na to nikt nie poradzi. Chazarokomuna z ich miotem wsobnym tu się skończy tylko przez wojnę lub inne drastyczne wydarzenia! POkojowo to można dzieci do snu POłożyć a nie z komuną dyskutować! Albo my ich w prokuraturach, sądach, i ich chów wsobny, etc.. albo oni nas powywieszają, będą tępić sądami innej opcji nie ma.
 • @Husky
  "Był patronem wielu sędziów" no to mamy teraz oficjalnie, że mamy do czynienia z mafią! No Panie Ziobro, tak dobrze jeszcze nie było sędziowie apelacji wrocławskiej OFICJALNIE się przyznają, ze tworzą ugrupowanie mafijne i mają nawet patronów. Mafia sędziowska jest w każdym sądzie w Polsce więc przenosiny do innego sądu nic nie dadzą. Co wy chcecie od człowieka, czy to jego wina, że się przez lata przyzwyczaił, że wchodząc do sklepu mógł brać, co mu w danym momencie było potrzebne bez obowiązku uiszczenia zapłaty (jak potrzebował kiełbasę brał kiełbasę, albo spodnie, albo wiertarkę, czy choćby takie marne 50 zł, które akurat leżały na ladzie) ? Przecież to było normalne, że kasta nie płaciła, kasta wymagała. Nie dziwi w związku z tym, że do nagłych i niespodziewanych zmian trudno się przystosować - dla nieboraka to jest szok poznawczy. Jaki to wielki szok mogliśmy się przekonać gdy oskarżony i jego adwokat zanosili się gromkim płaczem nie zważając nawet na kamery telewizji istna tragedia.
 • @kula Lis 68 15:22:10
  PILNE:

  Sąd unieważnił zmianę nazwy Katowice przywracając tym samym Stalinogród
 • @Husky 18:24:34
  Hej! Schetyna, hej Tusk,hej Timmermans, hej czarne macice, Paryż płonie, kobiety są bite. A wy na pomoc nie ruszaszcie? Konstytucji nie dobywacie?
  Ruszcie d..pę.
  Wszak demokracja zagrożona. We Francji, nie w Polsce.

  https://pbs.twimg.com/media/Dt6qtlWW0AAvf8y.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/Dt6qu7WWoAAeZKc.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/Dt6q0CNW0AYztYe.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/Dt6q62yXgAMlg-0.jpg
 • @
  Za akcję Most czyli przerzut żydów rosyjskich do Izraela Gąsiorowski dostał ordery z Rosji i Izraela.
  Koszt operacji ponieśli Polacy ograbieni w aferze ArtB przez wywiad z Izraela

  https://pbs.twimg.com/media/Dt6Xp2YWkAEQaPp.jpg
 • Adwokaci i sędziowie na jednej imprezie. Mówili także o PRL-u... Kilka cytatów warto zapamiętać
  http://niezalezna.pl/249349-adwokaci-i-sedziowie-na-jednej-imprezie-mowili-takze-o-prl-u-kilka-cytatow-warto-zapamietac

  Ps..Tego co oni mówią się czytać nie da. Kłamstwo goni kłamstwo. Wszyscy WON! Wnioskując z wypowiedzi ,,luminarzy'' sądownictwa, nie miały sensu zmiany roku 1989, bo w istocie PRL był całkiem porządnym państwem, a można nawet zaryzykować tezę że wzorcowym. Szkoda tylko, że stetryczały dziadyga Strzembosz już nie pamięta słów, które wypowiadał na ten temat w roku 1988 i 1989, a nawet i trochę później. Żałosne to, niestety. Wyroki w imieniu Rzeczpospolitej i do piachu z chazarokomuchami wraz z ich chowem wsobnym, inaczej w tym kraju nic się nie zmieni. Żydokomuna ze swym chowem wsobnym w akcji propagandy. Oni są doskonałe wyuczeni przez odpowiednie służby jak robić ludziom pranie mózgu. Przecież, tu się bezczelnie mówi o pudrowaniu i ciągłości trwania układu mafijnego...A teraz Niezależna i Gazeta Polska i TVP powinny zorganizować konferencję pt. Pokrzywdzeni przez system sadowniczy w Polsce w latach 1945-2018. To byście tzw sędziom dowiedli do żywego. Dziwne, zważywszy na myśl przewodnią konferencji, że sędziowie i adwokaci nie zaprosili sędziego Stefana Michnika. Ten miałby sporo do powiedzenia na temat funkcjonowania powojennego sądownictwa, a przy okazji miałby okazję do sprostowania kilku tez Strzembosza i Friszke, zwłaszcza w kwestii funkcjonującej niczym nie skrępowanej ścisłej symbiozy sędziów z adwokatami. Pułkownik Stefan Michnik mógłby sobie Kaliszem powspominać wciąż buzującą w głowach wielu sędziów niezawisłość, niezależność, apolityczność, ogólnie ujmując praworządność wzorowaną na tej z okresu zawodowej aktywności brata Adama Michnika. Ustalili sobie sędziowie z adwokatami jakie wyroki i za ile mają serwować w aktualnych sprawach. W normalnym kraju te środowiska się ze sobą nie kontaktują. Chazarokomuniści włazili prokuratorom, sędziom bez wazeliny do dupy. Sędziowie dostali przywileje, władzę jaką w normalnym państwie by nie mieli. W zamian jak grzeczne pieski skakali i wykonywali polecenia zbrodniczego systemu. Teraz bronią tego i kwiczą gdy obecna władza i naród chce wreszcie normalności. Jest to kasta pomiotów chazarokomuszych. Unia Europejska jest rządzona przez żydolewaków i zboczeńców, więc popiera te pomioty chazarokomuny. Sędziowie i prokuratorzy stworzyli sobie państwo w państwie. Chcą mieć przywileje i nieograniczoną władzę jakiej nie mają sędziowie i prokuratorzy w innych państwach. Jedyną rolą sędziego i prokuratora jest stwierdzenie czy prawo zostało złamane a nie moralizowanie i ustanawianie prawa. Sędziów i prokuratorów należy poddać ciągłej kontroli organów państwa pod kątem szeroko pojętej korupcji. Skorumpowany, zły prokurator, czy sędzia ma o wiele większą siłę niszczenia niż zwykły obywatel. Kary dla prokuratorów, sędziów przestępców powinny być drakońskie żeby odstraszały nieuczciwych ludzi od tego zawodu. "Friszke nie zgodził się ze stwierdzeniem, że inteligencję polską w czasie wojny spotkała zagłada". W czasie wojny i PO wojnie. Władzę w 1945 roku przejmował "cham i zbir" czyli szumowiny, dla których "nie matura lecz chęć szczera" była patentem inteligenckim. Teraz mamy ich trzecie pokolenie, ludzi o mentalności "chama i zbira". Niezawiśli sędziowie. Śmiech na sali. Kto żył w PRLu, to pamięta procesy czasów stalinowskich z karami śmierci za posiadanie książek, a procesy robotników 1956, studentów 1968 roku, robotników 1970 i 1982. Niech Friszke spojrzy w lustro. "Friszke nie zgodził się ze stwierdzeniem, że inteligencję polską w czasie wojny spotkała zagłada". Frischke i zgromadzane na balandze towarzycho są najlepszym dowodem, że zgładzono polską inteligencję. To co dziś uważa się za "inteligencję" to odpady i produkty armii czerwonej. Fornale i lumpenproletariat wyniesieni przez NKWD i UB do rangi "inteligencji". Balujący element to dzieci, wnuki a wypadku Strzembosza i jego rówieśników to kacapska biomasa. Tłusty wieprz Kalisz, gwiazda ubeckiego party, rozpoczynał karierę w 1981 i awansował w 85. To wtedy "sędziowie przestrzegali gwarancji praw człowieka". Tak, to właśnie wtedy zamordowano ok 100 Polaków, było tysiące rannych, aresztowano tysiące, zwolniono z pracy dziesiątki tysięcy, tysiące straciło zdrowie. Ktoś powinien temu czerwonemu bydlakowi napluć w ten tłusty, kłamliwy ryj i skopać bolszewicką dupę. Ale kto to ma zrobić ? W demokratycznym i praworządnym państwie taką "imprę" rozwiązałaby jednostka antyterrorystyczna albo oddział prewencji a balujące kryminalne chamstwo na kopach opuściłoby "dyskotekę". Wkrótce się dowiemy się od Strzemboszy i Kaliszy, że ziemia jest płaska a 70% "POlaków" w to uwierzy. Wszyscy ci prokuratorzy, sędziowie, adwokaci byli obowiązkowo w tym NSDAP, a adwokaci "skuteczni" także. A te rozprawy to są chamskie przedstawienia dla polskiego motłochu zwanego "narodem". Koniecznie rządzący powinni znieść przymus należenia do korporacji przez adwokatów, radców i notariuszy bo władze tychże narzucają własne, jedynie słuszne, poglądy polityczne! Co za bezczelność nadzwyczajnej kasty! Kto z wami nie miał do czynienia to będzie was bronił tylko po to, żeby sobie wyrobić plecy jak alimenciarze, złodzieje, bandyci i oszuści, mieliśmy już doświadczenie chociażby w ostatnim czasie, gdzie siedzi kobieta cztery miesiące za podrapanie rzekomo policjanta i inwalida siedział za kradzież batonika, a banda oszustów mająca kasę wychodzi na wolność. To jest uczciwe i sprawiedliwe? Sędzia złodziej był roztargniony to jest uczciwe? Sędzia na telefon to jest uczciwe? A adwokat kupujący wyrok u sędziego to jest uczciwe? Sędzia nawet nie czyta akt przed wokandą bo z góry wiadomo, że ten wygrywa kto ma kasę, to też jest uczcie? Sędziowie chodzący z takimi oszustami na różne marsze polityczne i na skargi za granicę to też jest uczciwe? Jak było za komuny też dobrze wiemy! Kasto niesprawiedliwa i nie uczciwa! Dużo by można pisać chociażby po własnych i innych doświadczeniach. Komu chcecie ten kit sprzedawać? Większość składu tzw. prokuratorskiego i sędziowskiego w Polsce to chwasty na Polskiej Ziemi! To groźni bandyci. Oni to byli nadzorcami polskich niewolników w sowieckiej kolonii zwanej PRL-em. Jak są groźni dowodzi grabież ponad 140 mld zł należących do Polaków i przeznaczonych na emerytury (OFE). Zrabowali te pieniądze. Normalny naród by takich bandytów zmasakrował. Ale nad Wisłą mieszka nie normalny naród tylko tchórzliwy, skundlony i najwyraźniej głupi. A może ciągle pijany, który nie rozumie rzeczywistości w pijanym widzie?
 • Adwokaci i sędziowie na jednej imprezie
  a mój śp. Ojciec partyzant AK mówi od dawna...."dobry" komunista to martwy komunista....! To wszystko zachlane mordy czerwone i galareta w tych przepitych łbach. Dla tej żydolewackiej hołoty w togach... Polska nadal jest częścią sowietów...Coś was jeszcze dziwi ...? Prokuratorzy, sędziowie w większości poUBeckie pomiotła, jak widać wrogowie Polski, chcący za wszelką cenę wybielić swoich ojców i dziadów. I jak to nie chcą przyznać, że w większości były to niepiśmienne trepy przywiezione na ruskich tankach, po trzymiesięcznych czy półrocznych kursach i ustawieni potem do sądzenia jako wierni władzy. Polakom nie wierzono, żeby im dać możliwość sądzenia. Polacy i tak wiedzą jaka kanalia jest w todze, a kto się między nimi trafi porządny. Tylko opcja zero coś tu pomoże. Wypierniczyć na zbity pysk te w większości kanalie w todze działające w mafii sądowniczej i zacząć nabór tylko tych porządnych. Kto raz się skumał ze służbami będzie na ich sznurku do końca życia. Jak powiedział Putin: czekistą się jest, czekistą się nie bywa. Wszyscy WON i nabór od nowa. Mamy już was zachlane mordy dość. Dziad przywieziony na ruskim tanku chlał, ojciec po duraczówce chlał, to i młode pomiotło też chla. Niedobrze się robi. Trzeba znać ruchy wroga, a taką niewątpliwie jest dla Polski mafia sądownicza. Oczywiście poza wszystkim śmieszy to, jak to chcą wmówić Polakom, że są inteligentami od pokoleń. A przecież wszyscy wiedzą że dziadowie przyjechali na ruskich tankach, trepy ostatnie ale za to wierni ideologicznie. Ruskie na tyle nie wierzyli Polakom, że nie dali im obsadzać sądów. I te trepy w większości niepiśmienni po trzech miesiącach kursów zostawali sędziami a po następnych 3 miesiącach rządzili już sądami. To jaki inteligent mógł wyjść z takiego domu w następnym pokoleniu? Nawet jak skończył studia to ciągle był tylko wykształconym chamem, co w większości tego pomiotła widać już w trzecim pokoleniu. I co charakterystyczne dla chama, że jest głośny i wrzaskliwy, bo chce zakrzyczeć rzeczywistość. Tylko późniejsi sędziowie bez tego balastu rodzinnego powinni zostać w sądzie. A reszta WSZYSCY WON! Służyli dzikiej zwierzęcej sowieckiej sile
  a nie sprawiedliwości. To są albo byli funkcjonariusze krwawego komunistycznego reżimu (bo przecież nie sędziowie i nie prokuratorzy), albo na ogół potomkowie funkcjonariuszy komunistycznych. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym ... O tym, skąd się wzięli ci funkcjonariusze (skąd im "wyrastają nogi"), co oni mogą wiedzieć o sprawiedliwości, całkiem dobrze opowiada książka Mikołajczyka "Polska Zgwałcona":

  http://lubimyczytac.pl/ksiazka/189928/polska-zgwalcona ;
  Warto przeczytać, jak ktoś interesuje się prawdziwą historią Polski; bandyta-gwałciciel, czerwony funkcjonariusz Strzembosz itp. bezczelnie kłamią i usiłują ludzi duraczyć, że są kontynuacją przedwojennej inteligencji, z którą nie mają przecież nic wspólnego ; to oni właśnie tamtą inteligencję mordowali, wsadzali do więzień, prześladowali, dyskryminowali i wypędzili z kraju; co mówi Żołnierz Wyklęty, twórca hymnu AK, który musiał z Polski uciekać, aby Michniki, Strzembosze, Friszke itp bandyci ich nie zamordowali? Posłuchajmy:
  https://www.youtube.com/watch?v=rJf2ZQc6LQw&frags=pl%2Cwn ;

  https://www.youtube.com/watch?v=WrNEmlaRVFI&frags=pl%2Cwn ;
  Zdjęcie "Bobo", który walczył z czerwonymi bandytami, z Friszkami, Michnikami, Strzemboszami itp. czerwonymi bandytami:

  https://goo.gl/images/y5PDdN
 • @kula Lis 68 10:39:45
  Idziemy za ciosem i cywilizujemy stolicę.
  Kolejna nazwa przemianowanej przez Sąd Administracyjny ulicy Marszałkowskiej w Warszawie będzie brzmieć;

  Bolesława Bieruta
  Heleny Wolińskiej
  Józefa Stalina
  czy
  Stefana Michnika
 • @kula Lis 68 10:39:45
  Medycyna niekonwencjonalna, najebany Juncker stawia bańki koledze z pracy.


  https://pbs.twimg.com/media/Dt9hExbW0AE6YZc.jpg
 • Nędza moralna to wręcz wymóg wśród chazarobolszewickiej KASTY z ich chowem wsobnym.
  Oni reprezentują logikę Bolka. Sądy muszą być "sprawiedliwe", po co dowody. Towarzystwo wzajemnej adoracji w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Skoro twierdza, że od 1956r byli niezawiśli od władzy to wszystkie wyroki w sprawach politycznych i w stanie wojennym wydawali z własnej inicjatywy, to oni stanowią beton Polski komunistycznej, po 1989 roku to własnie ten po duraczówce stetryczały dziadek Strzembosz nie dal zdekomunizować prokuratur i sądów i mamy tych chazarokomuchow, ich chów wsobny, oraz ich układy z politykami postkomuchami i kręcą razem biznesy, to idzie już przez ich dzieci i wnuki, są popierani tez przez żydolewacką Unię, bo każde draństwo by zatwierdzili przeciwko Polakom gdyby żydolewactwo z Unii też powiązane biznesowo im kazało, żeby utrzymać stołki, kasę i przywileje. O PRLu mówili? Nie o sowieckiej kolonii? Oni są tak durni, że to przechodzi najśmielszą wyobraźnię. Jak można nie rozumieć, komu naprawdę się służyło ? Oni służyli Sowietom i komunizmowi, byli funkcjonariuszami bandyckiego krwawego komunistycznego reżimu. Jego zbrojnym ramieniem. Nie mordowali osobiście, ale wydawali wyroki śmierci na najlepszych synów i córki Narodu Polskiego. Wydobywane są teraz z ziemi kości patriotów, których mordowali. I co? Udają, że nie widzą? Nie dochodzi to do nich? Ci mordercy najlepszych Polaków mówią, że PRL nie był taki zły? Uważam, że stetryczały dziadyga "sedzia" Strzembosz po duraczówce to chazarokomunistyczny chwast! To przede wszystkim moralny chwast. Ten stworek jest całkowicie niedorozwinięty moralnie i intelektualnie. R. Dmowski, cytat: "Niepodległość Polski musi być celem realnym, do którego trzeba bez przerwy przygotowywać i organizować wszystkie siły narodu i dla którego trzeba zużytkowywać wszelkie przyjaźniejsze warunki zewnętrzne. Niepodległość zdobywa ten naród, który nieustannie buduje ją swą pracą i walką. Tę pracę trzeba zacząć od wytępienia chwastów umysłowych, zanieczyszczających polską duszę, tę walkę trzeba prowadzić co dzień, na każdej placówce w obronie podstaw, na których budowa przyszłego państwa ma się wznosić. Trzeba sobie jasno zdawać sprawę z tego, czego dzisiejsze życie wymaga od każdego narodu, czem narody stoją i czem idą naprzód, trzeba stać się narodem nowoczesnym, zdolnym do współzawodnictwa z innymi. Trzeba być "nowoczesnymi Polakami", rozumiejącymi zarówno rodzącą się nową Polskę, jak cały mechanizm współczesnego świata." Wszyscy "sędziowie" WON! Wybrać sędziów z Ludu. Tak jak w USA! Wszyscy "sędziowie" WON (40 tysięcy łajdackich darmozjadów razem z ich asystentami, referentami, urzędasami itp. !) !!! Bo to jest niezlustrowana, żydokomunistyczna mafia ze swym chowem wsobnym sterowana z Berlina! Wszyscy są umoczeni, albo w złodziejstwa albo w łapownictwo albo w zbrodnicze prześladowania Polaków, tak jak ta żydokomusza gnida WSIok Iwulski i ta pejsata agentka Hitlerlandu łajdaczka Gersdorf! Wśród tych wszystkich "sędziów" nie ma niewinnych! To jest jedna familijno-kolesiowska, kryminalna, POżydokomusza, antypolska, złodziejska mafia! Sprawność tej żydokomunistycznej gangreny to tylko 20 procent, stałe zwolnienia lekarskie, urlopy okolicznościowe i macierzyńskie, wycieczki "zakładowe" do Chin, Rosji itp. A 70 proc. tych "sędziów" to kobiety, żydokomunistki skoligacone z kryminalnymi UB/SB-kami, WSIokami i PZPR-owcami! zabrać im majątki i won na najniższą rentę albo do pierdla! I na mocy ustawy sejmowej wybrać nowych, uczciwych zwykłych rodowitych i prawych Polaków z Ludu, tak jak w USA! Po krótkim przeszkoleniu będą 1000 razy uczciwsi, sprawiedliwsi i bardziej pracowici niż obecne po duraczówce złodziejskie, POżydoesbeckie badziewie, ta Nadzwyczajna Kasta ze swym wsobnym chowem to rak na ciele Narodu Polskiego a raka się nie karmi, tylko wycina, a miejsce wypala! Trzeba zrobić prawdziwą dobrą zmianę i zacząć sędziów wybierać. Zmienić cały ten kastowy komuszy system. I bez takich przywilejów jak obecnie. To ma być też służba,a nie tylko kasa i bezkarność. Wtedy nie będą kradli w sklepach..I inne historie. Zacznijmy od zmian w nowej konstytucji. Sędzia na 4 lata, wybory razem z sejmowymi.
 • @Husky 10:52:51
  Humer i inni. Film dokumentalny, część 1,2,3,4 Adam Teofil Humer, właściwie Adam Umer (ur. 27 kwietnia 1917, zm. listopad 2001 w Warszawie) polski funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, oficer śledczy w stopniu pułkownika, jedyny skazany w Polsce zbrodniarz stalinowski. Chciałbym ostrzec, że to się bardzo, bardzo, trudno ogląda. Stanowczo odradzam oglądanie w jakimś psychicznym dole, w obecności nieletnich dzieci itp. Skurwysynów rozstrzelać bez żadnego osądu tak jak zdrajców narodu Polskiego i obcych szpiegów. Choć to drugie bardziej pasuje. Jak słyszę ten antypolski, Humerowski, bydlacki głos, kiedy widzę te pyszną mordę, która śmie pluć na swe ofiary, to wiem jedno. Grzech mnie wypełnia, nienawiść, chęć zemsty i mordu. Humer to bydle, nieczuły skurwysyn wypełniony chęcią zadawania bólu i upokorzenia. Ścierwo wypełnione sadyzmem, katujące kobiety. Nie znam słów, jak bardzo trzeba być zwichniętym psychicznie, aby być takim bydlakiem, jak Humer. No nie, ten sędzia jest nie do strawienia. Jakim miłym tonem odzywa się do tego ubeckiego ścierwa. Przecież to się słabo robi dosłownie jak się tego słucha, tych opowieści Naszych Bohaterów. Ubeckie ścierwa pod ścianę i rozstrzelać. To i tak za bardzo humanitarne.


  https://www.youtube.com/watch?v=uGgEym5FsSw https://www.youtube.com/watch?v=X2O4o6Bd2KM https://www.youtube.com/watch?v=odnpIj5lscc https://www.youtube.com/watch?v=AkueaodVIEU


  Dlaczego ten polski naród wybrał na prezydenta syna zbrodniarza, pospolitego bandyty i oprawcy Polaków i nie tylko Polaków płk. Smierszy i NKWD/UB tj. żyda Izaka Stolzmana. Lub na marszałka sejmu i senatora "Borowskiego" bratanka żyda Jakuba Bermana szefa bezpieki. Lub byłego prezydenta wnuka Osipa Szczynukowicza (rodzina hrabiów Komorowskich została zamordowana w Kowaliszkach i wskoczył w buty hr.Komorowskiego jako tzw matrioszka) . Bez ujawnienia prawdy i bez nawania rzeczy po imieniu nie da się w Polsce zbudować lepszego świata. Bez rozliczenia przeszłości i skazania oprawców nie da się wprowadzić ładu w tym kraju. Ci oprawcy są do dziś na wolności. Ich dzieci są w telewizji. Ich wnuczęta są w telewizji. Ich dzieci i wnuczęta zajmują dobre posady i niszczą Polskę bardzo ja niszczą. Te czerwone gnidy to pasożyty. Konieczność reformy prokuratury i sądownictwa w Polsce. Nagłaśniać te filmy i podawać dalej we wszystkich możliwych mediach. Niech świat się dowie jakie mamy prokuratury, sądy i z kim tak naprawdę trzymają. Hańba!
 • @Husky 20:32:04
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19lZjljYS9wLzIwMTgvMTIvMDkvODI1LzU0OS8zMmVmYTE2OWVkODI0YjFiODFiMDVjZGYwNmQzNGJkMC5qcGVn.jpeg
  To też są standardy? Oburzające nagranie z protestu "żółtych kamizelek" Żandarmi szarpią niepełnosprawnego człowieka. WIDEO „Żółte kamizelki” znów wyszły w sobotę na ulice nie tylko francuskich miast, ale także w Belgii czy Holandii. W sieci pojawiają się niepokojące nagrania. Na jednym z nich widać, jak francuska żandarmeria szarpie się z osobą… niepełnosprawną. To też mają być standardy? Na nagraniu zamieszczonym na Facebooku widać, jak kilku funkcjonariuszy „przestawia” niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim z ulicy na pobocze. Następnie dochodzi do szarpaniny, po czym niepełnosprawny został zrzucony z wózka. Po interwencji - prawdopodobnie - dowódcy, żandarmi zostawili niepełnosprawnego. We Francji w czasie sobotnich protestów „żółtych kamizelek” rannych zostało 135 osób, w tym 17 policjantów, a zatrzymano 1723 ludzi poinformował szef MSW tego kraju Christophe Castaner. Minister wskazał, że w Paryżu w sobotę demonstrowało około 10 tys. osób, a w całym kraju na ulice wyszło 125 tys. „żółtych kamizelek”. Ponownie podpalano samochody, atakowano sklepy i próbowano wznosić uliczne barykady. Doszło do starć demonstrujących z policją. Po raz pierwszy od początku publicznych wystąpień „żółtych kamizelek” na paryskich ulicach pojawiły się opancerzone pojazdy żandarmerii.
  wkt/FB

  https://wpolityce.pl/swiat/424755-to-tez-sa-standardy-zandarmi-szarpia-niepelnosprawnego


  Ps...Wyraźnie Timmermans opuścił Francuzów. Polaków nigdy nie opuści jak powiedział. Nawet Makaron mści się na niepełnosprawnych. Żenujące. Tam masowo eksterminują niepełnosprawnych jeszcze w łonie matki do 7 mies, więc tępią tego, który jeszcze się ostał. Ten film powinni pokazywać codziennie na forum Unii Europejskiej. Komisja wenecka powinna zabrać głos jak są łamane prawa człowieka. Żenujący chłoptaś. Czy jeszcze ktoś ma jakieś wątpliwości co do wspólnych wartości europejskich forsowanych przez Komisję europejską takie jak praworządność czy wolność zgromadzeń?! Wolność, równość, morderstwo, aktualne standardy eurokołchozu przyjęte od rewolucji francuskiej, milczą różne timki, guje, jakiś sąd eurokołchozu i inne tym podobne nikomu niepotrzebne instytucje.
 • @Husky 20:32:04 wszystkiemu tam we Francji winny Putin i Rosja.
  Separatyści z Ukrainy protestują we Francji?! W sieci krąży fotografia mężczyzn z flagą Donieckiej Republiki Ludowej.
  https://wpolityce.pl/polityka/424741-separatysci-z-ukrainy-protestuja-we-francji-zdjecie
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19jMGIxNC9wLzIwMTgvMTIvMDkvODI1LzQwMS8zODc1MTU0NWE4MTg0NzhlYTY3M2VhMmZlOWUxMzA4MS5qcGVn.jpeg

  Ps...To nie ma najmniejszego sensu. Kolorowe rewolucje robi CIA, a nie Rosja. To jest straszne do czego posuwają się przeciwnicy protestu żółtych kamizelek. Chcą ośmieszyć Francuzów i ich walkę o godne życie. Takie zdjęcie każdy może sobie zrobić. Jest pozowane! Pstryk i jest fotka. To niemożliwe, żeby za tymi protestami ktoś stał. Protestuje cała Francja. Żółte kamizelki są wszędzie, nawet w małych miejscowościach. Francuzi byli cierpliwi, ale już mają dość tego systemu rządzenia.
 • @Husky 20:32:04
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19hYmM3YS9wLzIwMTgvMTIvMDkvODI1LzU1MC81NzhlZTIxY2VmZmY0NzZmOTFlNzc0YTFhZDRmNzY2NC5qcGVn.jpeg

  Francuskie MSW podsumowuje protest "żółtych kamizelek": Aresztowano 1723 osób. Straty finansowe będą bardzo duże. Podczas sobotnich protestów ruchu „żółtych kamizelek” w całej Francji aresztowano łącznie 1723 osoby, z czego 1220 znajduje się nadal w policyjnych aresztach, poinformowało w niedzielę rano francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

  https://wpolityce.pl/swiat/424760-francuskie-msw-podsumowuje-protest-zoltych-kamizelek
 • @Husky 20:32:04
  A może Makaron uchyli rąbka tajemnicy w tej kwestii ? .....
  http://www.tysol.pl/a26888--video-Na-wozach-bojowych-wyslanych-przec-zoltym-kamizelkom-nie-ma-flagi-francuskiej-tylko-logo-UE-
  i 45 postulatów Żółtych Kamizelek .....

  http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10236?fbclid=IwAR1cY2-qI-PK10H2RCxhLWHedXmddoxD_xREkuCXZEf4bGaBZ_0RUfEaEdY
 • @kula Lis 68 18:03:15
  A gdyby tak przedstawiciel Polski zamiast przemawiać przedstawił w Brukseli projekcję 2-godzinnej kompilacji filmików z ulic Paryża, Berlina, Brukseli, Sztokholmu? I na koniec zwyczajnie przeprosił że polska demokracja nie nadąża za tymi wzorami
 • @kula Lis 68 13:59:57
  Macron ma jednak pecha.

  Liczył, że wydymają go murzyni, a okazało się, że wypierdalą go żółte kamizelki.
 • @kula Lis 68 18:03:15
  Według tvn24, to pewnie przygotowanie do Sylwestra


  https://pbs.twimg.com/media/Dt7XOE1W0AAdpY2.jpg
 • @kula Lis 68 14:08:05
  OTUA sam w Waszynktonie

  https://pbs.twimg.com/media/Dt1YB9VWsAEX5JQ.jpg
 • @kula Lis 68 14:35:32
  https://pbs.twimg.com/media/Dt4gYBFXgAILEMB.jpg


  Uwaga: sąd prawomocnie przywrócił nazwy miast Breslau, Stalinogród oraz Bromberg!

  Uzasadnieniem jest brak stosownego uzasadnienia podczas zmiany nazw na Wrocław, Katowice i Bydgoszcz w 1945 i 1956 roku.
 • @Husky 18:20:41
  UWAGA Dziś z powodu konfliktu w sprawie podpisania paktu o emigrantach UPADŁ RZĄD BELGII. https://www.euronews.com/2018/12/09/belgian-coalition-government-loses-majority-as-n-va-partners-walk-out
 • @Husky 18:43:44
  Sąd nad skandalami sędziów i prokuratorów. Długa kolejka do Izby Dyscyplinarnej. Zapowiedź powołania Izby Dyscyplinarnej SN wywołała wręcz histeryczną reakcję przeciwników reformy sądownictwa. Nie zdołali oni jednak zablokować pomysłu, a w zeszłym tygodniu odbyła się pierwsza rozprawa, która dotyczyła prokuratora kierującego samochodem w stanie nietrzeźwości. Na rozpatrzenie czeka już ponad 150 bulwersujących spraw z udziałem sędziów i prokuratorów.
  Gdy ponad rok temu ruszyły prace nad reformą Sądu Najwyższego, szczególnie jedna propozycja sprowokowała radykalne protesty grupy sędziów. Chodziło o powołanie Izby Dyscyplinarnej mającej się zająć – niezależnie od postępowania karnego – przewinieniami prokuratorów i sędziów.

  [polecam:http://niezalezna.pl/234021-izba-dyscyplinarna-jeszcze-nie-powstala-a-oni-juz-krytykuja-kuriozalne-slowa-rzecznika-sn]

  W gronie krytyków była m.in. I prezes Sądu Najwyższego.

  Najbardziej niepokojąca jest Izba Dyscyplinarna, która jest biczem dla wszystkich prawników, którzy podpadną ministrowi grzmiała w lipcu ub.r. prof. Małgorzata Gersdorf.

  Mimo oporu Izba Dyscyplinarna została powołana, nominowano do niej sędziów, a kilka dni temu odbyła się pierwsza rozprawa. Dotyczyła Piotra S., prokuratora z Włocławka, i jego wpadki z alkoholem. W kwietniu 2016 r. policja zatrzymała go i poddała badaniu alkomatem, które wykazało u niego pół promila alkoholu. Od kwietnia br. do Izby Dyscyplinarnej wpłynęły 152 sprawy poinformował „Codzienną” Krzysztof Michałowski z biura prasowego SN.

  [polecam:https://niezalezna.pl/228555-sedzia-naklaniala-do-falszerstwa]

  Nie wyznaczono jeszcze terminu rozpoznania sprawy prokurator Barbary K., która zasłynęła tym, że zbagatelizowała postępowanie ws. Amber Gold, czy sędzi z Chełma Anny C. podejrzanej o fałszowanie akt.

  [polecam:http://niezalezna.pl/220283-sedzia-porownal-jaroslawa-kaczynskiego-do-hitlera-kara-dyscyplinarna-zostal-quotupomnianyquot]

  Z kolei na marzec zaplanowano rozprawę sędziego z Warszawy Cezarego S., który zamieścił odrażający wpis na Twitterze, w którym porównał prezesa PiS do Adolfa Hitlera. Jeszcze w styczniu na wokandę trafią historie sędziego ze Świdnicy Anatola G. i błędu w jego oświadczeniu majątkowym oraz sędzi z Siemianowic Śląskich Beaty B., która pijana kierowała samochodem.

  Cały tekst w poniedziałkowej "Gazecie Polskiej Codziennie" Ps..Do czego to dochodzi, bogów oceniają. Orać czerwone i obcoplemienne kanalie z ich wsobnym chowem! Ani kroku w tył! Postkomuchy, obcoplemieńcy, potomkowie tych po duraczówkach umieścili się w wyższych instancjach i w NSA nie znają naszej historii, mają swoich bohaterów o sowieckim rodowodzie, chronić układ IIIRP, to ich podstawowe zadanie. To już 1.5% z tych ujawnionych "brudów" z ogólnej liczby zatrudnionych. Będzie dużo więcej, z uwagi na dotychczasową wrodzoną butę bezkarności. Problem jest w tym, że przestępcy w togach będą się w nieskończoność odwoływali od wyroków sądu dyscyplinarnego i będzie to trwało latami, choć ponoć w sądzie dyscyplinarnym nie ma odwoływania się od wyroku który jest tylko jeden niepodważalny. Zgłaszam się do wykonywania wyroków na kolesiach. Oczywiście jako wolontariusz bez zapłaty. Zapłatą będzie satysfakcja z dobrze wykonanej roboty i to, że zdrajcy Polski już nie istnieją. Bardzo bym chciał ...zacząć od "rzepa" czyli Kaufmana vel Rzeplińskiego, potem schlampe Gersdorf, etc.....No cóż, sądząc z dotychczasowych wydarzeń czekam tylko na skargę "sędziowskiej sitwy" do euro-trybunału.
 • @Husky 18:43:44
  http://niezaleznacdn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15443911801d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg

  https://external-frt3-2.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDgkxMdJ0LHTy39&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fwww.gdansk.pl%2Fdownload%2F2018-12%2F119022.jpg%3Fg%3D269288&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&_nc_hash=AQAtKm31K3pI4Jpj  Sędzia dostała od Adamowicza nagrodę. Płażyński alarmuje: "Nie uwierzyłem w to, co przeczytałem". Po raz drugi wręczono Gdańską Nagrodę Równości. Jej laureatami zostały osoby szczególnie działające na rzecz praw człowieka: Ewa Patyk, Dorota Zabłudowska i Krzysztof Skrzypski. Nagrody wręczył prezydent miasta, Paweł Adamowicz. Dorota Zabłudowska jest sędzią Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe. "Przed tym samym Sądem toczy się sprawa karna, w której na ławie oskarżonych zasiada Paweł Adamowicz" alarmuje Kacper Płażyński. Gdańska Nagroda Równości to wyjątkowe wyróżnienie, którego ideą jest i będzie uhonorowanie osób w szczególny sposób działających na rzecz praw człowieka i przeciwko wykluczeniom w Gdańsku. Co ważne, nominowanych może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jedną z laureatek została sędzia Dorota Zabłudowska. Jak czytamy jest ona sędzią Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe oraz wiceprezesem gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Została wyróżniona za sprzeciwianie się niekorzystnym dla praworządności zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowym Rejestrze Sądowym i sądach powszechnych. Kapituła Nagrody zwróciła uwagę, że od SN, KRS i sądów powszechnych zależy przestrzeganie praw człowieka i zasad sprawiedliwości. Chodzi o prawo do niezawisłego i niezależnego rozpoznania spraw oraz równość wobec prawa. Sędzia Dorota Zabłudowska jest merytorycznym głosem i twarzą protestów, narażając interes osobisty i zawodowy czytamy dalej. Jednak to nie wszystko. Jak informuje Kacper Płażyński, gdański radny z ramienia PiS, Dorota Zabłudowska jest sędzią w tym samym sądzie, w którym Adamowicz w sprawie karnej... zasiada na ławie oskarżonych. Pani Sędzia jest jednocześnie wiceprezesem Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Iustitia Polska. Szanowni Państwo z oddziału Iustitia Polska, liczę na Państwa zdecydowaną reakcję w tej sprawie napisał na Twitterze Kacper Płażyński.


  http://niezalezna.pl/249467-sedzia-dostala-od-adamowicza-nagrode-plazynski-alarmuje-nie-uwierzylem-w-to-co-przeczytalem

  Ps..Potem się dziwią że przestępcy są bezkarni w Gdańsku jak korupcja sędziów kwitnie za państwowe pieniądze. No i jak w takim sądzie Adamowicz może zostać skazanym?! Niema takiej możliwości, na tym terenie Adamowicz jest bezkarnym człowiekiem, którego prawo nie dotyczy! Gdyby to był normalny sąd i sędzia, który szanuje siebie i wykonywany zawód, to odmówiono by przyjęcia nagrody, ze względu na toczącą się w tym sądzie sprawę karną przeciwko Adamowiczowi, by nie stwarzać sytuacji braku wiarygodności w stosunku do orzeczenia tego sądu. A swoja drogą to ile ich musi łączyć skoro takiej oczywistości nie chcą zauważyć. Myślę, że prokuratura prowadząca sprawę Adamowicza, ma teraz podstawę, by wnioskować o rozpatrywanie tej sprawy przed innym sądem. Wiarygodność tego sądu została poważnie nadszarpnięta! A jednak można sobie wyrok kupić? No i co się dziwicie przecież majątki sędziów nie pochodzą z tego co legalnie zarobili. Przynajmniej w gdańskich sądach i to jeszcze za publiczne pieniądze? Kto w tym Gdańsku mieszka, że wybrali "takie coś" na prezydenta? No przecież żeby wyrok był "sprawiedliwy" trzeba sobie na to zasłużyć. Wręcza nagrody za pieniądze podatników. Są różnorodne formy wdzięczności , czasami nawet stosuje się przedpłaty jako przyszłe nieoczekiwane zdarzenie w które warto zainwestować nawet z kasy podatnika. Delikatnie, subtelnie i podstępnie wpływa na postrzeganie swojej osoby przez panią sędzinę, która orzeka w jego sprawie. Sprytny sposób działań korupcyjnych, ogłoszenie nagrody. Sprawiedliwe sądy brzmi jak żart. Oto niezawisłość, niezależność i apolityczność sędziowska w pełnej krasie! Gdańska mafia trzyma się doskonale! Co jest nie tak z Polakami, że stawiają na oszustów, malwersantów, złodziei, ludzi skorumpowanych i skazanych prawomocnymi wyrokami? To jakiś ewenement na skalę światową. To niewiarygodne aby sędzia stawała po jakiejkolwiek stronie to już nie jest niezależność sędziowska to korupcja polityczna. Wydział dyscyplinarny SN będzie miał co robić i to szybko! Jawną korupcję należy natychmiast zgłosić organom ścigania, a później, skandaliczny, poprawnie politycznie, uniewinniający wyrok Gdańskiego Sądu zaskarżyć do Brukseli. Niech UE wie co SN o NKWD-owskim rodowodzie, wyprawia w Polsce. Wydział dyscyplinarny powinien uderzyć jak tylko można najmocniej, pozbawić prawa wykonywania zawodu sędziego i sędziowskiej emerytury i sprawa załatwiona. To jest kryptokorupcja czyli jedna z metod działania lokalnej sitwy! Nie ma co się oglądać na demokrację w Gdańsku ze struktur władzy nie powinien pozostać kamień na kamieniu a w okolicy obóz w rodzaju Bereza Kartuska bis, gdzie zatrzymani będą po raz pierwszy w życiu pracować dla dobra Polski i Polaków!
 • @Husky 18:42:02
  http://niezaleznacdn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15444325121d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg

  Szok! Wałęsa twierdzi, że założył koszulkę, bo pogrzeby w USA są... "bardziej na wesoło". Lech Wałęsa różne bzdury wygaduje. Dzisiaj znowu zaszalał! Skandalem skończył się jego udział w pogrzebie amerykańskiego prezydenta George'a H. W. Busha, na który założył koszulkę z napisem "konstytucja". I uparcie twierdzi, że nie widzi w takim zachowaniu nic niestosownego. Lech Wałęsa był dzisiaj gościem Radia Zet. W trakcie rozmowy, poruszony został temat jego kontrowersyjnego ubioru w trakcie pogrzebu amerykańskiego prezydenta. Dziennikarka zasugerowała, że takie zachowanie było nietaktowne, ale Wałęsa odparł...gdyby pogrzeb prezydenta Busha odbywał się w naszej religii, to moja koszulka byłaby nietaktem. W ich wierze pogrzeby wyglądają inaczej, tam jest bardziej na wesoło.

  Ps..Pogrzeb Danuty Siedzikówny - "Inki" był pogrzebem katolickim. Od kiedy to na pogrzeby katolickie chodzi się ubranym jak na plażę? I to niechlujnie... Ostatnią rzeczą, na którą Wałęsa zwraca uwagę (jeśli w ogóle) są względy religijne. Matka Boska w klapie, a diabeł w sercu. Bolka Wałęsę powinno się zamknąć w pokoju bez klamek szczelnie opakowanego kaftanem bezpieczeństwa, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Bolek jest najlepszym dowodem na uwiąd polskiej służby zdrowia. Jakby NFZ działał to psychiatrzy już by się nim zajęli, a tak to biedny, chory psychicznie człowiek nie otrzymuje należnej mu pomocy! Wstyd!
 • @Husky
  Czy Izba Dyscyplinarna będzie każdego m-ca zajmować się tylko jedną osobą ?.. To za co będzie brać pensje ... toż to wczasy a nie praca. Jak w takim tempie będą prowadzić rozprawy to ten ostatni ze 150 dawno już umrze. Kary muszą szybkie oraz być bardzo dotkliwe. Trzeba się pozbyć z kasty wszystkich przestępców. Wtedy będzie to czysta kasta, a nie nadzwyczajna. A czemu to nie skierowano jeszcze skargi na postępowanie schlampe i alkoholiczki M. Gersdorf, no chociażby w tej sprawie.

  http://3obieg.pl/skandal-sledztwo-o-korupcje-w-sprawie-pierwszej-prezes-sadu-najwyzszego#comments
  A o udziale w rokoszy sędziów SN nawet nie wspominając? To się nazywa obłęd, tego nie uda się nigdy w taki cywilizowany sposób przeprowadzić. Skala demoralizacji, zdegenerowania, przestępczości i zwykłego moralnego przegnicia w szeregach sędziów, jest tak wielka, że łatwiej będzie rozwiązać obecne sądy i zweryfikować "nadzwyczajną kastę" z ich chowem wsobnym. A zaraz potem budować nowe struktury nowych sądów. Inaczej z tego gówna nigdy nie wyjdziemy, a Polska nadal będzie staczać do roli państwa niewolników z mafiami w nim rządzącymi. Tylko opcja zerowa może zatrzymać to wszystko. O tym od dawna mówią i piszą wszyscy uczciwi ludzie, mający choćby średnio rozgarnięte umysły. Na koniec pytanie, dlaczego PiS stracił już trzy lata na dreptanie w miejscu w tej sprawie. Przecież sprzedajne sądy nigdy nie pozwolą na uzdrowienie życia w każdej jego sferze. Adrian zdradził i za to powinien być już dawno przeprowadzony impeachment. Bylibyśmy już po nowych wyborach prezydenta i po likwidacji sądowego gówna. A szczekanie brukselskich psów nikogo z rządzących by nie przejmowało. Straszenie nas utratą jakichś funduszy, jest śmieszne. Trzeba szybko niemieckim bandytom wystawić rachunki wojnę i egzekwować należne reparacje. Z nich rozwijać naszą Ojczyznę, bez oglądania się na zdanie pijaków typu Junckers czy degeneratów w rodzaju Verhofstadta. Ale żeby twardo bronić interesu narodu polskiego, trzeba mieć twardy kręgosłup i jaja. Ale gdy patrzę na wielu polityków rządzącej nominalnie "prawicy", mam wątpliwości...kto tu rządzi? Jakie to poniżej aktualne i pouczające: "Kiedy w komunizmie 3 lata więzienia dostał chłop za kradzież kopki siana, "inny" za kradzież 30 000zŁ z kasy PGR 3 lata w zawieszeniu na 3 lata. Młody pełen IDEAŁÓW dziennikarz zszokowany zapytał adwokata o logikę obu wyroków ten odpowiedział "myślisz młody człowieku, że sędzia żywi się sianem"? Na koniec szanowny PK i Ministrze Zbigniewie Ziobro i wiceministrowie pytanie: czy ustawa mówiąca o zakazie bycia sędzią który ma podwójne obywatelstwo jest martwa? Z tego co wiem to gdy Polka wychodzi za muzułmanina automatycznie przechodzi na jego religię oraz otrzymuje obywatelstwo kraju z którego mąż pochodzi. Tu chodzi o sędzię z ośmiornicy gdańskiej panią EL Hagin.
 • @Husky
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY182NTY2My9wLzIwMTgvMTIvMTMvODI1LzM3MC8xZjAyYzBhNTMyMjA0NzYyYjY1MGUzMzY1ZTgyYzQxYi5wbmc=.png
  KRS przypomina sędziom, że mają być apolityczni i niezawiśli! Koniec z paradowaniem w koszulkach z napisem „Konstytucja”? Krajowa Rada Sądownictwa chce skończyć z niebezpiecznym pokazówka, która uprawia cześć skrajnie upolitycznionych sędziów. Przypomina też całemu środowisku sędziowskiemu coś co powinno być dla niego jasne od zawsze. Chodzi o to, by sędziowie przestali się angażować politycznie, choćby poprzez zakaz paradowania w koszulkach z napisem „Konstytucja”. Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności czytamy w §10 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę, która jest jednocześnie wykładnią powyższego zapisu.(…)zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną. czytamy w uchwale KRS. Uchwała już wywołała panikę i histerie wśród przedstawicieli kasty sędziowskiej. Widać, że fundamentalna kwestia etyczna i prawna stanowi dla niektórych sędziów poważny problem. Warto zwrócić uwagę, że problem nachalnego pokazywania symboli politycznych przez sędziów, to już norma. To niebezpieczne zjawisko zaczęło się już w roku 2017, gdy sędziowie wspólnie występowali z politykami na organizowanych przez nich spędach. W ostatnich miesiącach sędziowie paradowali wielokrotnie w koszulkach z napisem „Konstytucja” i to często na sadowych korytarzach. Obywatel, który przekracza próg sali sądowej musi mieć pewność, że sędzia, który rozpatrywać będzie jego sprawę, jest całkowicie niezawisły.
  WB

  https://wpolityce.pl/polityka/425519-koniec-z-paradowaniem-sedziow-w-koszulkach-konstytucja


  Ps..To mają być sędziowie?! Syf sędziowski. A te fryzury afro niemyte od pokoleń. Ludzie nie róbcie pośmiewiska z państwa polskiego! Patrzę na to zdjęcie. To sama smarkateria. W USA zawód sędziego jest zwieńczeniem kariery prawniczej i rzadko można w tym gronie spotkać kogoś poniżej 50 lat życia. To coś na zdjęciach to sędziowie? Jeśli tak rzeczywiście wyglądają jak kasta w Indiach to pariasi, uznawani za niedotykalnych, u nas też są nietykalni tylko dochody państwo musi im zrównać do tych z lndii. Każdy sędzia biorący udział w politycznych wiecach staje się politykiem. A polityk nie ma prawa orzekać wyroków. Szczególnie jeżeli występuje przeciwko woli narodu, przeciwko państwu. Na zdjęciu to ci z krakowskiego sądu, prostytutki konstytucyjne, gdzie kolesie zdefraudowali dziesiątki milionów złotych, dobra ta konstytucja dla nich. Lepiej niech wciągną na swe puste baniaki prezerwatywy. Podstawą jest dekomunizacja tej grupy. Wiem jakbym się zachował gdyby mnie sądził sędzia Tuleja, czy inny konstytucjonalista, ale na pewno protestowałbym. Gdyby sędzia w takiej koszulce prowadził moją sprawę, to sprzeciw! Ci sędziowie w koszulkach od wodza OTUA i z plemienia POKO, nie są niezawisłymi sędziami tylko POlitycznymi, wszyscy powinni być wyrzuceni z sądów, bo ich wyroki nie będą sprawiedliwe tylko partyjne. Ktoś, kto pokazuje się publicznie w takiej koszulce, staje się propagandowym słupem totalitarnej opozycji i nie jest i nie może być niezawisłym, niezależnym, uczciwym sędzią. Czas wzywać rozpolitykowanych sędziów przed Izbę Dyscyplinarną SN i egzekwować wobec nich prawo. A może przypomnieć sędziom jak ich załatwił prezydent Turcji Erdogan. Naprzód. Problemem nie są koszulki tych chazarobolszewickich sędziów i ich chowu wsobnego, ale ich stan umysłu, ich postawa, ich uprzedzenia polityczne i w tym świetle wątpliwości co do ich podstawowej, elementarnej uczciwości. Może przestaną zakładać koszulki ale ich samych to nie zmieni. Opcja zerowa, gdzie wszyscy "koszulkowcy" powinni odejść z zawodu jest rozwiązaniem. Tutaj już chyba tylko ogólnoeuropejska rewolucja przeciw skorumpowanym i oderwanym od rzeczywistości elitom europejskim może pomóc, sytuacja jest ciężka. Krótka piłka. Zwolnić do cywila i mogą sobie paradować w czym będą chcieli. Póki co są "sługami narodu" i mają być czyści jak łza i całkowicie nie tylko apolityczni ale też nie mogą być w żadnym razie kojarzeni z jakimkolwiek ruchem, polityką czy nawet fundacją! Jeśli nie to wydalenie, jak każdy pracownik który stawia się ponad prawem i etyką na którą składał przysięgę!
 • @Husky
  Czy rząd w Warszawie jest naprawdę tak słaby, że nie znajduje argumentów na tych resortowych z kasty? KRS nie jest organem władzy sądowniczej. Zgodnie z konstytucją w skład KRS wchodzą osoby powołane przez parlament, rząd i władzę sądowniczą. Organ konstytucyjny zobowiązany do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma być powołany przez samych sędziów? Czy nie czas zacząć przygotować ustawę o zmianie ustroju Sądu Najwyższego w oparciu o zapis Konstytucji dającej możliwość zmiany ustroju sądów i wysłania Sędziów w stan spoczynku i wysłać w stan spoczynku wszystkich sędziów SN i wybrać całkiem nowy SN. To samo z NSA? Tak żeby pokazać że skoro tamta strona idzie na całość to Zjednoczona Prawica też jest gotowa iść na całość. Niemcy chcą mieć podległe Czwartej Rzeszy Niemieckiej sądy w Polsce, tak aby Polacy nawet w drodze wyborów niczego nie mogli zmienić? Może warto by było zorganizować potężne demonstracje patriotyczne przed SN i NSA?
  Czy w tym świetle Prezydent nie powinien zawetować teraz już nowelizacji Ustawy o SN stwierdzając, że TSUE nie ma jurysdykcji nad Polską w zakresie organizacji Sądownictwa zwracając się jednocześnie o orzeczenie przez TK niezgodności Traktatu Lizbońskiego w tym zakresie z Polską Konstytucją. Należy nie uznać wyroków TSUE w tym zakresie, krzyk będzie teraz, ale w kilka miesięcy się wypali. Inaczej będzie apogeum w czasie wyborów do PE i do Sejmu i PiS przegra bo zrazi swój elektorat dalszymi ustępstwami i zmobilizuje elektorat lemingowy, gdzie lemingi walczą ale nie wiedzą o co walczą bo TVN, GW, czy Niemieckie media im dokładnie nie mówią. Sądy i Sędziowie jacy są każdy widzi - PO'wscy i Niemieccy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

TAGI