Dr Kurek przedstawia dokumenty. Rządzący chcą pilnie skatalogować zabytki i eksponaty muzealne wg wiadomego kryterium [VIDEO]

Dr Ewa Kurek na antenie telewizji internetowej Niezależny Lublin ujawniła pisma, jakie otrzymały lubelskie muzea od urzędu marszałkowskiego na polecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Dotyczą one majątkowych roszeń żydowskich. „W związku z kontrolą NIK w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji, którą część zbiorów można uznać za część dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia (6 stycznia – przyp. red.) 2005 roku o mniejszościach narodowych oraz o języku regionalnym (…), tj. mniejszości białoruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej” cytowała jedno z pism dr Ewa Kurek.  Wiadomo, że nie chodzi tu o żadne zabytki ani ormiańskie, ani litewskie. Najwyższej Izbie Kontroli przypomnę jeszcze, że mieszkali na naszych ziemiach Holendrzy, Szwedzi, Szkoci, więc nie chodzi o pozostawione przez nich zabytki, tylko chodzi o sprawę żydowską oceniła historyk. „W związku z Zapytaniem Najwyższej Izby Kontroli delegatury urzędu marszałkowskiego w Lublinie w sprawach ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie do 31 maja 2019 roku na poniższe kwestie:  Które nieruchomości będące własnością województwa lubelskiego, a zarządzane przez państwa (muzea i instytucje kultury) są ujęte w rejestrze zabytków? Które z wyżej wymienionych (zabytkowych) nieruchomości wojewódzkich stanowią dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych?” przytoczyła dalej Kurek.  Pytam panie ministrze kultury i dziedzictwa narodowego, o co chodzi? Czy pana urzędnicy nie mają się czym zająć, tylko tym? Pytam również szefa NIK-u. W moim pojęciu NIK ma się zajmować i chronić nas przed nieodpowiednim wydawaniem naszych podatkowych pieniędzy, chronić nas przed aferami a nie zajmować się dobytkiem mniejszości narodowych podkreśliła. Teraz bardzo łatwo powiedzieć, że obraz Matejki, który wisi na zamku lubelskim, jest żydowski, bo żydzi dali farbę na to albo Matejko im sprzedał stwierdziła Ewa Kurek. Mamy obowiązek żądać od rządu wyjaśnienia, od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, co jest grane i od szefa NIK-u dodała. Lubelskie muzea odpowiadają „dość przytomnie”: „Wyżej wymienione obiekty stanowią cenne elementy polskiego dziedzictwa kulturowego tworzonego przez wieki przez mieszkańców ziem Rzeczpospolitej, mówiących różnymi językami i wyznających różne religie, często z wykorzystaniem elementów zapożyczonych z innych krajów, narodów, religii. Dlatego nie potrafimy jednoznacznie przypisać żadnego zabytku do konkretnej mniejszości narodowej. Nie znamy także kryteriów, które by pozwalały na segregację etniczną zabytków” czytamy w odpowiedzi jednego z muzeów.  Segregacja etniczna zabytków polskich to już jest kosmos, wariactwo. W co wy gracie, panie ministrze, rządzie PiS musimy patrzeć wam na ręce. To jest obrzydliwe, co wy robicie. W tajemnicy przed nami, obywatelami będziecie segregować zabytki według etnicznej przynależności stwierdziła Kurek. W Zamościu hetman Zamoyski w XV wieku wybudował dzielnicę dla Ormian, dzielnicę dla żydów. To może teraz Ormianie powiedzą część Zamościa jest nasza, a żydzi powiedzą druga część jest nasza? Nie, Zamość został wybudowany z pieniędzy hetmana Zamoyskiego, tyle stanowczo podkreśliła. Nie wiem, w co gra PiS. Oczywiście to kojarzyć się nam może i musi nawet z ustawą 447 z ewidencjonowaniem zabytków i oddawaniem właśnie, mówię obrazu Matejki, części Zamościa. Bo wszystko można to podciągnąć pod mienie bezspadkowe żydowskie mówiła dr Ewa Kurek. Z czwartkowej audycji wydzieliliśmy fragment odnośnie wprowadzania 447 w Polsce. Zachęcamy do udostępniania tego materiału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Źródło You Tube i  https://nczas.com/2019/06/30/pis-zaczelo-realizacje-ustawe-447-za-plecami-polakow-dr-kurek-przedstawia-dokumenty-rzadzacy-chca-pilnie-skatalogowac-zabytki-i-eksponaty-muzealne-wg-wiadomego-kryterium-video/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mój komentarz: Pani dr Kurek  bardzo dziękuję za wykrycie  tego  machlojstwa. Pani Kurek to trzeba nagłośnić, segregacja zabytków według przynależności etnicznych. Śmiech na sali, kto to wymyślił. Ten kto się podpisał pod tym pismem natychmiast na zielona trawkę i jego szef też. O żydowskim ministrze Glińskim nie wspominam bo to oczywiste. Gliński i Sellin, ministrowie Kultury, są masonami o najwyższym stopniu wtajemniczenia, czyli są satanistami, czczącymi Lucyfera. Żmijowe plemię będzie okradać Polaków i będą mówić, że nic się nie dzieje złego! Oszukiwanie Suwerena powinno być karalne. Tym czasem, karane jest jakiekolwiek sprzeciwianie się postępowaniu przeciw żydom. Nie wolno obnażać prawdy bo to antysemityzmem nazwane zaraz jest. Nie ma kary za zdradę Narodu i zdradę stanu. A powinna być kula w łeb. (to co w ostatnim zdaniu, napisałem, też podlega pod paragraf). Czarnogłowi i garbatonosi już u Marii Skłodowskiej znaleźli "żydowską krew". Rotmistrza Pileckiego też robią żydem to i u hetmana Zamojskiego znajdą coś "swojego" w rodzinie a to według talmudystów można, "polin" czyli spocząć i ukraść.