Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
117 postów 26975 komentarzy

Kula Lis

kula Lis 69 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Szokujące przemówienie Gersdorf w Niemczech!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Zmiany, które nastąpiły w Polsce niewątpliwie podważają zasadę rządów prawa”

 Niemcy krajem, w którym prof. Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego bardzo lubi atakować polski rząd i demokratyczny wybór polskiego społeczeństwa. Tak było i tym razem, gdy kilka dni temu odbierała w Bonn „Międzynarodową Nagrodę Demokracji” (Der Internationale Demokratiepreis Bonn). Pani prezes mówiła więc o niekonstytucyjności wielu polskich instytucji i sugerowała, że w Polsce panoszy się system autorytarny. Oklaskiwana przez niemieckie elity musiała być z siebie bardzo zadowolona. Dziś przychodzi mi przyjąć od Państwa nagrodę, którą odbieram nie tyle w swoim imieniu, ale w imieniu polskiego społeczeństwa oraz wszystkich sędziów w Polsce, którzy mimo mowy nienawiści, ograniczania ich praw, niekonstytucyjnych zmian w wymiarze sprawiedliwości, w tym w zakresie dotyczącym ich odpowiedzialności dyscyplinarnej, niestrudzenie stoją nad straży rządów prawa, praworządności i ochrony praw człowieka. Mówię o tym w sytuacji, gdy w Polsce w ostatnich czterech latach doszło do bardzo istotnej ingerencji w dotychczasowy kształt wymiaru sprawiedliwości mówiła prezes Gersdorf. Zmiany, które nastąpiły niewątpliwie podważają zasadę rządów prawa. Mówię o tym nie dlatego, że chciałabym zwrócić uwagę na sytuację sędziów w Polsce, chociaż jest to również bardzo ważne. O wiele bardziej istotna jest konieczność ochrony praw i wolności jednostek przez zagwarantowanie im prawa do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu. Jest bowiem oczywiste, że tak istotna ingerencja w wymiar sprawiedliwości stwarza ogromne ryzyko naruszania praw człowieka. Pozbawienie sędziów ustawowych gwarancji niezawisłości, a sądów niezależności, sprawia, że ochrona praw jednostki może stać się pozorna. Z kolei, gdy ochrona praw jednostki staje się pozorna, praworządność staje się iluzją mówiła prezes Małgorzata Gersdorf. Małgorzata Gersdorf pozwoliła sobie nawet na sugestię, w której porównała sytuację polityczną i działania rządu PiS do nazistowskiego reżimu w hitlerowskich Niemczech! Nie muszę Państwu, zwłaszcza tu w Niemczech tłumaczyć, do jakich skutków ustrojowych może prowadzić instrumentalne spoglądanie na prawo oraz wybory. Doświadczenie lat 30 ubiegłego wieku nauczyło nas wiele. Dziś powstaje pytanie, czy potrafimy wyciągnąć z tego wnioski. Zastanówmy się zatem, jaka jest relacja pomiędzy demokracją, rządami prawa, zasadą podziału władz oraz pozycją władzy, którą reprezentuję – to jest władzy sądowniczej. (…). Ostatnie cztery lata to systematyczne niszczenie autorytetu i szacunku do wymiaru sprawiedliwości stwierdziła w trakcie wykładu. Niestety, wobec delegitymizacji Trybunału Konstytucyjnego na skutek wątpliwości co do jego obsady oraz praktycznie, zaprzestania przez niego realizacji swoich ustrojowych funkcji, większość parlamentarna ponad konstytucyjne ramy prawne postawiła realizację celów politycznych, zmierzających w pierwszej kolejności i przede wszystkim, do całkowitego podporządkowania władzy sądowniczej pozostałym władzom narzekała I Prezes Sądu Najwyższego. Laureatka niemieckiej nagrody wymieniała też instytucje, które nie służą dziś praworządności w Polsce i narysowała ponury obraz niszczenia tych instytucji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chwaliła też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisję Wenecką i oczywiście Komisję Europejską. Można odnieść wrażenie, że przez ostatnie czerty lata doświadczyliśmy życia w ustroju, który można określić jako autorytaryzm wyborczy – za fasadą wolnych wyborów kryje się forma rządów prawem (ang. rule by law), a nie rządów prawa (ang. rule of law) stwierdziła. I Prezes Sądu Najwyższego nawet nie ukrywa swoich politycznych inklinacji. Jej wystąpienie przypominało mowę polityka, a nie sędziego. Czy na tym ma polegać święta zasada niezawisłości i apolityczności sędziowskiej? Czy praca I Prezes Sądu Najwyższego ma polegać na ciągłej krytyce demokratycznego wyboru Polaków?

 
WB                                                                                                  
                                                                                                                                              https://wpolityce.pl/polityka/472710-szokujace-przemowienie-gersdorf-w-niemczech                                                                                                  
                                                                                                                                                                                 Ps... Gdyby żyła w byłej NRD a nie Polsce, to od 30 lat nie byłaby już sędzią. I ona tam się wyżala - wstyd i hańba. Nie ma nic bardziej hańbiącego niż wyjazdy do Niemiec i skarżenie na Polskę. Ta pani jest narzędziem w rękach polityków i mediów niemieckich. Niech się zapozna z wolnością i praworządnością w BRD. Pełna bezkarność SĘDZIÓW, to oznacza,że jednak faktycznie nie ma prawa w Polsce! Polecam:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Skandaliczne wypowiedzi I. Prezes Sądu Najwyższego na konferencji w Oslo 22 października 2019
 
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, znowu dopuściła się skandalicznego szkalowania Polski na forum międzynarodowym, tym razem w Norwegii, na konferencji Norweskiego Stowarzyszenia Prawników w Oslo.
 
Tym razem postanowiliśmy zawiadomić o tym Prokuratora Generalnego, bo taki czyn stanowi przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej sklasyfikowane w art. 129 i 127 Kodeksu Karnego.
 
Pełen tekst naszego zawiadomienia o przestępstwie jest poniżej:
 
 
 
***
 
Stanowicko-Marcinkowickie
Stowarzyszenie Mieszkańców
 
Organizacja o charakterze pożytku publicznego
____________________________________________________________________________
 
 
 
 
Nad.: Stanowicko-Marcinkowickie Stowarzyszenie Mieszkańców
          ul. Słonecznikowa 5 * PL 55-200 Stanowice
 
Prokurator Generalny RP                                                                 Wstępnie faksem:
Sz. Pan Zbigniew Ziobro – OSOBIŚCIE                                      (22) 12 51 471
ul. Rakowiecka 26/30                                                                       bez załącznika
 
02-528 Warszawa
 
 
 
 
Data: 22 października 2019
Nasz znak K-9702 (proszę podawać przy wszelkiej korespondencji w tej sprawie)
 
 
 
Zawiadomienie o przestępstwie
działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej
przez prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf,
przy występowaniu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
w stosunkach z zagraniczną organizacją
 
 
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, działając jako I. Prezes Sądu Najwyższego RP
i reprezentując polską władzą sądowniczą, czyli Rzeczpospolitą Polską, w dniu 16 października 2019 w Oslo, przed Norweskim Stowarzyszeniem Prawników, wygłosiła referat szkalujący Polskę, działając tym samym na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, czyli popełniając czyn zabroniony i karalny, sklasyfikowany w przepisie art. 129 kk.
 
Małgorzata Gersdorf wygłosiła w Oslo, przed audytorium Norweskiego Stowarzyszenia Prawników i w obecności przedstawicieli rządu Norwegii, jej ocenę Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na oczywistej nieprawdzie i bardzo szkodzącej wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej.
 
Ponadto, treść ww. wystąpienia ujawnia cel, jaki przyświeca Małgorzacie Gersdorf, czyli próbę pozbawienia Polski niepodległości i zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, z pomocą obcych państw, co jest ścigane z art. 127 kk.
 
Uzasadnienie
 
Małgorzata Gersdorf użyła takich sformułowań jak to, że w Polsce rzekomo panuje „autorytaryzm wyborczy – za fasadą wolnych wyborów”, co jest oczywistą nieprawdą, bowiem Polska posiada ustrój demokratyczny, w pełni zgodny z polską Konstytucją
i z zapewnieniem wszelkich wolności demokratycznych.
 
Ponadto Małgorzata Gersdorf powiedziała: „To, co Państwu opowiedziałam, stanowi zaledwie drobną cząstkę zagrożenia dla praworządności, które rozlewa się na polski system prawny i sądownictwo w ciągu ostatnich lat. Czy zatem Polska jest jeszcze państwem prawa?”, czym praktycznie stwierdziła, że Rzeczpospolita Polska rzekomo nie jest państwem prawa, ani państwem praworządnym, co jest oczywistą nieprawdą.
 
Twierdzenie Małgorzaty Gersdorf, że „Polskie społeczeństwo nie zasłużyło na to, aby pozbawić je praw będących owocem zwycięstwa ruchu „Solidarności”” jest również szkalowaniem Rzeczypospolitej Polskiej, której aktualny rząd rzekomo pozbawia społeczeństwo praw będących owocem zwycięstwa ruchu „Solidarność”. Jest to kolejna nieprawda, bardzo szkodząca Polsce, bowiem aktualny rząd Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił i umacnia wiele praw wywalczonych przez ruch „Solidarność”, a deptanych przez poprzednie rządy postkomunistów, których narzędziem walki politycznej z aktualnym rządem Rzeczypospolitej, jest Małgorzata Gersdorf.
 
I tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli do motywów działania Małgorzaty Gersdorf na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, za pomocą nieprawdy. Będąc sędzią i to najwyższego szczebla, Małgorzata Gersdorf uprawia nikczemną i szkalującą Polskę, walkę polityczną z aktualnym rządem RP i to również poza granicami kraju, czego zabrania jej zarówno Kodeks karny, jak
i status sędzi.
 
„…. władzę zdobywa partia, głosząca mieszankę haseł szowinistycznych
i populistycznych, uzyskując bezwzględną większość miejsc w parlamencie. Niemal następnego dnia po wyborach ta partia – mając już wcześniej prezydenta z własnego obozu politycznego – sprzecznie z Konstytucją wymienia sędziów Trybunału Konstytucyjnego” - powiedziała w swoim wystąpieniu za granicą Małgorzata Gersdorf, co również jest oczywistą nieprawdą, bowiem partia Prawo i Sprawiedliwość, sprawująca aktualnie władzę w Polsce, nigdy nie głosiła haseł ani szowinistycznych ani populistycznych, lecz prezentowała jedynie swój program oparty na demokratycznych
i chrześcijańskich wartościach, zmierzający do odbudowy zrujnowanych przez postkomunistów państwa, gospodarki, poziomu bytu społeczeństwa i stosunków zagranicznych.
 
Nieprawdą jest również, jakoby ww. partia wymieniła sędziów TK rzekomo sprzecznie
z Konstytucją, bowiem wymiana niektórych sędziów TK, których kadencja dobiegła końca, nastąpiła zgodnie z Konstytucją i nie została przeprowadzona przez jakąkolwiek partię polityczną, jak kłamliwie twierdzi Małgorzata Gersdorf, lecz przez polski, demokratycznie wybrany parlament i przez Prezydenta RP wybranego w bezpośrednich demokratycznych wyborach, na podstawie postanowień Konstytucji.
 
Również te twierdzenia Małgorzaty Gersdorf stanowią działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, za pomocą nieprawdy.
 
Kolejne twierdzenia Małgorzaty Gersdorf, dotyczące rzekomo, sprzecznych z Konstytucją działań aktualnego rządu RP: wymiany „pracowników publicznego radia i telewizji na bezwzględnie posłusznych” oraz uchwalenia „nowego prawa o prokuraturze”, są nieprawdziwe i równie szkodzą Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem żadnej generalnej wymiany pracowników mediów publicznych (wszystkich, jak kłamliwie sugeruje Małgorzata Gersdorf) nie było. Jakieś zupełnie sporadyczne zwolnienia były spowodowane poważnymi przewinieniami dyscyplinarnymi.
 
Nowe prawo o prokuraturze zostało uchwalone przez Sejm RP zgodnie z Konstytucją
i z zachowaniem wszelkich zasad demokracji, a było to konieczne, ponieważ poprzednie prawo o prokuraturze pozwoliło na rozprzestrzenienie się w Polsce wielkich mafii, rozkradających budżet i majątek państwa na setki miliardów, mafii chronionych przez skorumpowane do szpiku kości sądownictwo postkomunistyczne, którego najwyższym przedstawicielem jest właśnie Małgorzata Gersdorf.
 
Zatem publiczne nieprawdziwe twierdzenia Małgorzaty Gersdorf, w stosunkach z ważną organizacją zagraniczną, że rząd i parlament Rzeczypospolitej Polskiej rzekomo łamią przepisy Konstytucji, bardzo szkodzą Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Podobnie kłamliwie i bardzo szkodliwie dla Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gersdorf powiedziała, że rzekomo „Dzisiaj w Polsce nie ma już niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego.” Jak zresztą w dalszym ciągu tej wypowiedzi sama stwierdziła, że „Jest Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym”, sądownictwo dyscyplinarne dla sędziów w Polsce istnieje i jest niezależne, co znowu sama Małgorzata Gersdorf przyznaje w dalszym swoim wywodzie.
 
Kolejne szkalowanie Rzeczypospolitej Polskiej przez Małgorzatę Gersdorf zawiera się w jej wypowiedzi: „…w czasach, kiedy władze polityczne, wyłonione przez partię demonstracyjnie wykorzystującą rzeczownik „prawo” w swojej nazwie, są pod pręgierzem organizacji międzynarodowych i rządów niemal wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.”, bowiem jest dokładnie odwrotnie - tylko rządy bardzo nielicznych, nieprzyjaznych Polsce państw UE, krytykują Polskę za rzekomy brak praworządności, a olbrzymia większość rządów uznaje, że Polska jest krajem demokratycznym i praworządnym.
 
W tym miejscu należy użyć określenia „zdrada dyplomatyczna”, bo Małgorzata Gersdorf, działając w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej poza jej granicami, wchodzi swoją wypowiedzią
w przestrzeń stosunków międzynarodowych w ogóle i szkodzi Polsce posługując się fałszem, działając tym samym na rzecz rządów obcych państw, nastawionych wrogo do Polski, jak Niemcy (z Rosją za swoimi kulisami) czy Francja.
 
Małgorzata Gersdorf szkaluje też za granicą polskie media publiczne, polskie służby specjalne
i polską prokuraturę, twierdząc że ”Media przy współudziale przejętych przez władzę służb specjalnych oraz oskarżycieli publicznych, rozpętują za państwowe pieniądze kampanię PR przeciwko sędziom. Ma ona na celu przekonanie społeczeństwa, że wymiar sprawiedliwości to zbieranina złodziei i uprzywilejowana „kasta”.
 
Prawda zaś jest dokładnie odwrotna, bo to społeczeństwo, którego ponad 80% pokazało czerwoną kartkę polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, przejętemu w całości po rządach komunistów i zachowanego przez poprzednie rządy bez żadnych zmian, i zażądało od aktualnego rządu radykalnych reform, z wymianą większości sędziów z komunistycznego lub postkomunistycznego nadania, którzy swoimi wyrokami urągali elementarnym kanonom sprawiedliwości.
 
Pokazywanie światu fałszywego obrazu Polski, która rzekomo rozpętuje kampanię PR przeciwko uczciwym i sprawiedliwym sędziom, podczas, gdy naprawdę chodzi o piętnowanie
i odsuwanie od orzekania w sądach sędziów-przestępców i sędziów będących na usługach obcych agentur i chroniących przed odpowiedzialnością karną całe mafie rozkradające Polskę na setki miliardów, jest wyjątkowym draństwem, ściganym z urzędu z art. 129 kk, a ponadto wyraźnie pokazującym, że moralność Małgorzaty Gersdorf, jako osoby prywatnej, można śmiało porównać do moralności wszy łonowej.
 
Wrócę jeszcze raz do wypowiedzi Małgorzaty Gersdorf o tym, że w Polsce rzekomo panuje „ustrój autorytaryzmu wyborczego za fasadą wolnych wyborów”, bo jest tam też mowa o tym, że „za fasadą wolnych wyborów (…) kryje się dyktat jednej partii”.
 
Jest to wyjątkowo podłe kłamstwo, bardzo szkodzące Polsce, bo stawia dzisiejszą Rzeczpospolitą Polską na arenie międzynarodowej, jako państwo rzekomo totalitarne, z którego Polska wyszła przecież już 30 lat temu i spowodowała jednocześnie upadek komunizmu we wszystkich krajach zniewolonych przez Związek Sowiecki. Negowanie tego faktu, to jak negowanie Holokaustu.
 
Polska jest dziś krajem na wskroś demokratycznym, a w wyborach bierze udział cała gama partii i ugrupowań politycznych od skrajnej postkomunistycznej lewicy, poprzez liberałów
i socjaldemokratów, aż po partie prawicowe, do skrajnie prawicowych włącznie. Wszyscy korzystają też z pełnej wolności słowa i możliwości prowadzenia kampanii wyborczych nieograniczonych żadną cenzurą.
 
Postkomuniści i obce agentury, jak się okazuje z Małgorzatą Gersdorf na czele, nie mogąc pogodzić się z wynikami piątych, czy już nawet szóstych, w pełni demokratycznych wyborów
z rzędu, które przegrali z partią reprezentującą interesy Polski i większości Polaków, próbują sabotować rządy Prawa i Sprawiedliwości, żeby ten rząd obalić siłą i przy pomocy obcych agentur, co z kolei jest spenalizowane w przepisach art. 127 kk.
 
Ostatni akapit wystąpienia Małgorzaty Gersdorf w Oslo wzywa wprost władzę sądowniczą Norwegii, a tym samym i innych krajów, do ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski i to nawet na poziomie polskich uczelni i samorządów prawniczych:
 
„Ze swej strony bardzo gorąco proszę prawników norweskich: przypominajcie światu o sprawie polskiej, patrzcie na ręce polskim politykom i domagajcie się w imieniu całej wspólnoty międzynarodowej rzetelnego przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zachęcajcie polskie władze do powrotu na ścieżkę zachodniej wspólnoty wartości. Inwestujcie w kontakty dwustronne z polskimi uczelniami i samorządami prawniczymi. Polska jest bliżej niż myślicie, zaś Polki
i Polacy swoją ciężką pracą dzisiaj budują również norweski dobrobyt. Wciąż jeszcze potrzebujemy Waszego przyjacielskiego wsparcia. Polskie społeczeństwo nie zasłużyło na to, aby pozbawić je praw będących owocem zwycięstwa ruchu „Solidarności”” – wzywała Małgorzata Gersdorf.
 
Jest to wezwanie wręcz niesłychane, bowiem, zgodnie z art. 4 Konstytucji RP, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Zaś Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Jednak ani uczelnie ani samorządy prawnicze, nie są przedstawicielami Narodu, bo to nie Naród je wybiera.
 
Już samo tylko to świadczy o tym, że Małgorzata Gersdorf dąży do obalenia aktualnego ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem trudno jest założyć, że zawodowy sędzia i I. Prezes Sądu Najwyższego RP nie zna tak elementarnych postanowień Konstytucji RP.
 
Władza sądownicza też staje się władzą konstytucyjną dopiero wtedy, kiedy przedstawiciele Narodu, czyli wybrany w demokratycznych wyborach Sejm i tak samo wybrany Prezydent RP, wyznaczą i powołają sędziów do sprawowania tej władzy. Zawodowe samorządy prawnicze nie mogą w żaden sposób brać udziału w rządzeniu krajem, a sędziowie mają wręcz kategoryczny zakaz brania udziału w sporach i kampaniach politycznych.
 
Działanie Małgorzaty Gersdorf, zresztą nie tylko w zakresie przedmiotowego wystąpienia w Oslo, lecz także jej wcześniejsze publiczne deklaracje i działania czysto polityczne, również za granicą, bardzo szkodzą Rzeczypospolitej Polskiej i muszą zostać natychmiast wstrzymane.
 
Aby zapobiec twierdzeniom, że ww. cytaty zostały rzekomo wyrwane z kontekstu i mają inne znaczenie, niż z tych cytatów wynika, załączam do niniejszego zawiadomienia wydruk pełnego tekstu przedmiotowego wystąpienia Małgorzaty Gersdorf w Oslo, który został opublikowany na oficjalnym portalu internetowym Sądu Najwyższego RP.
 
            Dowód: Referat Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego na konferencji Norweskiego
                        Stowarzyszenia Prawników pt. „Ograniczanie niezależności sądów
                        a praworządność w Polsce” Oslo, 16 października 2019 r.
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=563-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia
 
Wobec powyższego, Prokurator Generalny RP powinien zainicjować wszczęcie odpowiedniego postępowania przeciwko Małgorzacie Gersdorf, włącznie z wystąpieniem o uchylenie jej immunitetu sędziowskiego i o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu, aby zapobiec dalszemu szkodzeniu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
 
                                                                 Dr.-Ing.h.c.(UK) Rolf Michałowski
                                                                 jako PEŁNOMOCNIK
                                                                 oraz jednocześnie jako osoba fizyczna
                                                                 (adres do doręczeń z znajduje się poniżej)
 
 
 
Załącznik: Wydruk treści referatu I. Prezes Sądu Najwyższego na konferencji Norweskiego
                        Stowarzyszenia Prawników.
 
 
Pod linkiem więcej zawiadomień w tym na pedalską ciotę i matkobijcę bo nakryła jak gwałci młodszego brata  Biedronia.

KOMENTARZE

 • Jak długo ta baba będzie w przestrzeni publicznej. Kto ją tu trzyma, won do Niemiec.
  Gersdorf za zdradę Państwa natychmiast dochodzenie prokuratorskie w Prokuraturze Wojskowej. Tak patrzę na tą mordę i myślę sobie, jaką trzeba być kurwą i szmatą, żeby donosić na kraj, który dał mi wykształcenie i płaci ciężkie pieniądze. Czy można dalej znosić takie zachowanie? to pytanie do PiS. Ta chazarska schlampe, alkoholiczka i przestępca powinna być natychmiast pozbawiona prawa nauczania na wyższej uczelni. Gersdorf natychmiast powinna być pozbawiona funkcji i postawiona pod zarzut zdrady Państwa Polskiego.Ta chazarska schlampe, alkoholiczka i przestępca twierdzi o braku praworządności a włos jej z głowy nie spada. Oczekuję sądu dyscyplinarnego. Kto się cofa ten przegrywa. PiS/ZP zamiast prowadzić twardą grę, ciągle apeluje do łajdaków o to, żeby przestali być łajdakami. Jak widać, "bardzo skutecznie". Zwyciężyły reformy Romaszewskiej a Polacy ciągle czekają na sprawiedliwość w sądach. Gdyby nie destrukcyjny wpływ tej baby na decyzje prezydenta, to PiS prawdopodobnie miałby obecnie poparcie 50%. To prezydent Duda teraz pije to piwo. Uwierzył opozycjonistce Romaszewskiej a nie ministrowi Ziobro. To tylko pokazuje jak wielkim błędem było zablokowania reformy wymiaru sprawiedliwości przez PAD, zaś skutki tej blokady mogą być jeszcze gorsze, także dla PAD. Brak reform systemowych będzie się teraz mścił na PiS cały czas. Wymiana elit rozpoczyna się wraz ze zmianą systemu. A tu jest jak było. A pan prezydent przyjmował tą panią na trybunie honorowej 11 listopada zamiast pogonić do domu zdrajcy nie mają miejsca na uroczystościach państwowych niestety dla Adriana liczą się tylko sondaże. Gersdorf z grupą PO-st KO-munistycznych sędziów i wspierających ją targowickich aktywistów piętnuje i grozi konsekwencjami sędziom nie chcących się poddać terrorowi ludzi byłej WSI…Polski(?) sędzia wypłakujący się Niemcom w mankiet to niech tam zostanie i sobie rządzi (rule of law). Wg tej frau: prawo to sąd (rządy prawa to rządy sądów). Kiedyś takie jako ona, za kolaborację, co najmniej golono na łyso. Gmyz o niej powiedział: „Sorry ale jak słyszę, że taka szlampa jak I prezes SN robi za wzór cnót to mi się miesiączka cofa”.
 • @kula Lis 68 16:23:31
  Kula...
  Ty myślisz, że Kaczor zrobi krzywdę swojej kumpeli z piaskownicy? Na jakim ty świecie żyjesz?
 • @kula Lis 68 16:23:31
  .
  Przecież prof. Małgorzata Gersdorf, I Prezes Sądu Najwyższego mówi prawdę, że ustrój – że w Polsce rzekomo panuje „ustrój autorytaryzmu wyborczego za fasadą wolnych wyborów”, bo jest tam też mowa o tym, że „za fasadą wolnych wyborów (…) kryje się dyktat jednej partii”.

  W Polsce ordynacja wyborcza daje trójpodział władzy i zawsze jest okresowa, co cztery lata nowa dyktatura większości partyjnej.
 • żydzi żydów powołują !
  3 lip 2018 - Małgorzata Gersdorf jest sędzią Sądu Najwyższego od 2008 r. Powołał ją prezydent Lech Kaczyński !

  Słowianie ! żydzi nie posiadają poczucie wstydu ! nie posiadają honoru !


  POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! precz z żydowską UE !!!!

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @ele 17:29:12
  Powołał ją na prezeskę SN Bronek Bul. Nie Lech Kaczyński.
 • @kula Lis 68 16:23:31
  Rację miał jednak Einstein twierdząc, ze glupota ludzka nie ma granic... Ale nie tylko glupota, podłość rownież.

  Gersdorf raz jeszcze uświadomiła Polakom, że jest kobietą niespełna rozumu do tego trawioną przez patologiczną nienawiść. Zbliża się jej koniec to teraz fiksuje ostro.
  Tak kazał Stalin i ona wiernie się trzyma linii towarzysza Kobe.
 • @Husky 17:39:19
  No ale to psiepsiułka Kaczelnika...
  I co jej zrobisz?
  Podobnie z Rabiejem. A może się mylę?...
 • @ele 17:29:12 frau Gersdorf i frau Dulkiewicz to V kolumna
  I takie są skutki pańskiej decyzji Panie Prezydencie. Gersdorf pluje na Polskę i to gdzie, w Niemczech. Targowica się znowu odzywa ale oby się nie powtórzyła. Na Placu Piłsudskiego, w narodowe święto, przed obliczem Pana Prezydenta, zachowywała się skandalicznie. Dziewczynka z przedszkola lepiej by się zachowała od profesory prawa. Czy Gersdorf potrafi wykazać przekonująco źródła pochodzenia swojego wielkiego majątku? Pewien z Chicago nie umiał. Czy Państwo Polskie jest wobec Gersdorf bezsilne? Bo na razie wychodzi na to, że tak. Gersdorf jeździłaby do…Moskwy i tam wygłaszała płomienne przemówienia na temat wyższości prawa wspólnoty dążącej do widocznego na horyzoncie komunizmu. Kierunek się zmienił -FUNDAMENT ten sam. Tolerowanie zdrajców i w dodatku nagradzanie ich wysokimi pensjami z budżetu państwa to wkład PiSu w budowanie państwa teoretycznego i jego upadek.
 • @ele 17:29:12 ostrzyc na łyso , zabrać polskie obywatelstwo i wypuścić demokratycznie za Odrę bez prawa powrotu!
  Gdzie te stare dobre normalne czasy, kiedy takie jak ona znalazłaby się w rękach kata. I my temu chazaroniemieckiemu pomiotowi nadal płacimy uposażenie. Kara śmierci dla zdrajców i szkalujących Polskę szkodników powinna być przywrócona. Niedźwiedzia do paszportu i poszła won z mojej Ojczyzny. Będziesz zapisana w kartach pamięci i historii jako zdrajca narodu i państwa polskiego. Będziesz czarnym charakterem, negatywną i złą postacią. Kiedy jeździła do Niemiec na skargę, to Duda jej uległ przywracając żydokomunistycznych sędziów na stanowiska, dobrze wiedzą, że mamy gliniany rząd ulegający i bojący się wszystkiego. Kolaborantka za order. To kolejny dowód na konieczność dogłębnej reformy sądownictwa. Czas nagli Dobra zmiano - nie ma na co czekać tylko robić zdecydowanie swoje. To samo dotyczy repolonizacji mediów - zmiany oczekiwane i jak widać nad wyraz konieczne! Zdrajcy, złodzieje i eskimokomuna atakują na wszystkich frontach. Soros, Michnik, Gersdorf, Holland to ludzie tej samej grupy interesu zmierzający do zrobienia z nas następnych Palestyńczyków. I nie ma żadnego odzewu naszych władz na te oszczerstwa? I poza tym jak wygląda nasze państwo, gdy ważna osoba tak nadaje zagranicą? Powinna być wezwana na rozmowę i postawiona do pionu. Ale Niemców zrobiła w ciula. Mogła wspomnieć o autorytarnym zakazie kradzieży przez sędziów, zakazie jazdy po pijaku przez sędziów i ich odpowiedzialności za popełnione czyny. Gersdorf odbiło. Według sekty prawników, to oni stoją ponad prawem. Suweren ma siedzieć cicho i zgadzać się na wszystko co ”łżelita” ogłosi. Tak było w latach 1944-89 za komuny a teraz Bruksela. Salcia pojechała do potomków hitlerowskich poskarżyć się na Polaków i poprosić ich o pomoc, skasowała za tą usługę medal i 10 tyś EURO, Polacy jak długo będziemy to tolerować? Tę chazarską ropuchę i alkoholiczkę powinno się ostrzyc do 0 jak szmaty, zadające się z Niemcami. Jak długo jeszcze ta kobieta będzie szkodziła Polsce?! Czy polskie prawo pozwala by I sędzia Sądu Najwyższego pluł na państwo polskie? "Zmiany, które nastąpiły w Polsce niewątpliwie podważają zasadę rządów prawa". Brawo Gersdorf. Wybory marszałka senatu są nieważne. Pokazano wypełnione karty i wynik wyborów podano cichcem dziennikarzom przed czasem. Poniżej praworządność w wydaniu Gersdorf, nawet Niemcy by tego nie przełknęli, ale o tym cicho Sza!— wybory 2014, 18% nieważnych głosów w skali kraju, w Wielkopolsce 24%, powtórzyć wybory?, Gersdorf..CDN. Sąd Najwyższy (nie tylko polski) oraz sądy ponadnarodowe stały się narzędziami lewactwa, które pozwalają im zmieniać prawo z pominięciem demokratycznie wybranych organów (czyli nie pytając Ciebie o zdanie). Czytaj więcej: „Demokracja czy dyktatura Sądu Najwyższego?”

  https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Demokracja_czy_dyktatura_S%C4%85du_Najwy%C5%BCszego%3F

  Żydowskiego prawa?

  https://forumemjot.wordpress.com/2015/03/10/zydzi-wprowadzili-w-polsce-jurysdykcje-talmudyczna/
 • Czas się zacząć bać, skoro oficjalnie głoszona jest prawda, że trójpodział władzy jest dyktaturą.
  .
  W Jugosławii krwawo została przywrócona demokracja.
 • @Husky 17:39:19 Doszlusowała do Bolka. Fotografia tej pani na paczkach od papierosów i nikt papierosów nie weźmie do ręki ..
  przestaną palić jak to zobaczą..Gersdorf powinna odpowiedzieć przed sądem za kłamstwa i obelgi pod adresem Polski i jej obywateli. Pozwolono tej kreaturze się panoszyć a ta wyrządza Polsce nieodwracalne szkody.To ona chce rządzić prawem a nie wg.prawa. Autorytaryzm demokratyczny czy wyborczy to sprzeczność logiczna. Chazarska schlampe, alkoholiczka i przestępca Gersdorf niewątpliwie cieszyła by się, gdyby nastąpił IV rozbiór Polski, do czego usilnie dąży. Ojca Michnika przed wojną skazali za zdradę Polski za mniejsze dewiacje. Chazarska schlampe, alkoholiczka i przestępca Gersdorf traktuje Polaków jak jej rodacy Palestyńczyków. Odrażające babsko. Jakim prawem mówi, że nagrodę odbiera w imieniu społeczeństwa ? Na pewno nie moim. Co to, to nie. Ja jako należący do polskiego społeczeństwa nie życzę sobie, aby ta chazarska ropucha, schlampe, alkoholiczka i przestępca w moim imieniu dziękowała Niemcom. Zdrajców i renegatów potępiam a ta chazarska ropucha, schlampe, alkoholiczka i przestępca zasila ich szeregi. Niech wśród swojaków zostanie. Natomiast sędziowie stoją na straży własnych interesów a Niemcy chętnie łykają to co ta bladź mówi. Prawie 90% sędziów z epoki Hitlera kontynuowało kariery w powojennych Niemczech. Stąd takie poparcie dla kontynuacji kasty z czasów ubeckich reprezentowanej przez chazarską schlampe, alkoholiczkę i przestępcę Gersdorf. Marzy się jej skolonizowana przez Niemców Polska z wydzielonymi dla nich miejscami "Nur für Deutsche". Gersdorf działa na szkodę Państwa, na szkodę polskiego prawa. Depcze zasady trójpodziału władzy wkraczając w kompetencje Prezydenta, Rządu i Parlamentu. Osłabia Polskę i pozycję w Europie. W zdrowej demokracji, gdzie szanuje się konstytucje, po takim występie prezesa SN, jak Gersdorf w Niemczech, po powrocie taki sędzia pakuje manatki i składa rezygnację ze stanowiska w infamii. A w Turcji Erdogana idzie pod ścianę lub na szubienicę, po powrocie, jeżeli odważy się na powrót. Niemieckie organizacje sponsorowane przez rząd federalny hojnie nagradzają zdrajców Polski. Może niech rząd polski zacznie nagradzać antysystemowe ugrupowania niemieckie i podważać mandat Merkel. Takie zarozumiałe pełne pychy kłamliwe i pomarszczone larwy jak chazarska schlampe, alkoholiczka i przestępca Gersdorf AK i NSZ w czasie wojny likwidowali za zdradę Ojczyzny. Jak widzę że okrągłostołowa zmowa ma się dobrze, żadnemu sprzedajnemu politykowi włos nie spadł z głowy, do władzy powrócił beton zainstalowany w Polsce przez Sowietów to myślę, że ta chazarska menda ma rację. Cyt: "Konieczność ochrony praw i wolności jednostek przez zagwarantowanie im prawa do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu." W pierwszym rzędzie chodzi o ustanowienie 140-latkom kuratorów…Kraj w którym sędziami są zwykli złodzieje, mający problem z logicznym myśleniem gamonie, sprzedajne panie i zwykłe kurwy na telefon, nie jest państwem gdzie wszyscy są równi wobec prawa. Lustracja sędziów i wybór w wyborach powszechnych na kadencje. Szczucie na Polskę jak na razie jest bezkarne, dlatego Gersdorf i inni plują jak się da, i gdzie się da a im dalej będzie bezkarne, tym będą pluli jeszcze bardziej…Nie może być tak aby zdrajcy mieli więcej praw niż 99,9% Polaków. Przywrócić karę śmierci dla zdrajców, bo będą się sprzedawczyki mnożyć jak grzyby po deszczu. Nie będzie kary, to ludzie sami ukarzą. Co na wybory 2014 , sowiecka wierchuszka w Polsce, Gersdorf ,Rzepliński, Komorowski, Kopacz, a żądanie PiS aby wybory powtórzyć to wejście w Odmęty Szaleństwa! co na to UE? nasi wygrali. Skręćcie łeb tej POdłej hydrze. Min Ziobro musi zabrać się ostro za zdyscyplinowanie nadzwyczajnej kasty. Muszą być dyscyplinarki za łamanie prawa i konstytucji przez sędziów i wydalanie z zawodu.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:43:48
  https://m.salon24.pl/57e87272ceb887f2c61f77a4a76afad7,750,0,0,0.jpg
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:43:48 za 10.000 euro nagrody to tanio się sprzedała. Tyle zarabiają lepsze prostytutki na Lazurowym
  A czy I Prezes SN była wybrana demokratycznie? A opowiedziała jak to było ze świeczką. Proponuję sprawdzić wpływy na konta Gersdorf…wszystkie bez wyjątku konta…te jawne i ukryte…Sędziowie stoją na straży „praw człowieka”? Paniusi humor dopisuje. Czy może raczej praw kombinatorów, krętaczy, łapowników? Jeśli jest legitymacja PO, to włos im z głowy nie spadnie, prawo Neumanna. Kto dał prawo tej chazarskiej ropusze, schlampe, alkoholiczce i przestępcy występować w imieniu polskiego społeczeństwa oraz wszystkich sędziów w Polsce? Czyżby sędzia nie znała Konstytucji RP i obowiązującego prawa? Kto ją wybrał i w jakich wyborach? To co Gersdorf robi w ogóle nie do zaakceptowania. Jak można się powoływać na cale społeczeństwo i na wszystkich sędziach. To wasza cześć tak mowy a większość narodu co innego widzi. na sprawowaną funkcję wybrali ją koledzy, a zatwierdził Prezydent RP Bul Komorowski. Póki co to reprezentuje ona część środowiska prawniczego oraz pewną część społeczeństwa. W Polsce sądy są od obrony sędziów a zwykły człowiek przy okazji i nie koniecznie sprawiedliwie. Kasta żyła jak w kokonie. Została odkryta ich intelektualna marność i stąd to larum. Jak długo jeszcze będzie trwał ten cyrk z tą starą chazarską larwą o czysto polskim nazwisku? Nie można tego opluwania Polski powstrzymać, nie można nic zrobić z tą uczciwą inaczej chazarską larwą? Polska jej jeszcze płaci. Oj jak ja bym chciał żeby w Polsce była dyktatura Patriotów takich stu procentowych Patriotów Polsce oddanych. Tak mi dopomóż Bóg.
 • @kula Lis 68 19:12:32
  Masz słuszną słuszność!
  Ale to ciągle psiepsiułka Kaczelnika więc nietykalna :))
 • Adolf Hitler jak i Mussolini też byli "demokratycznym wyborem" społeczeństw
  Obłuda Dudy, Morawieckiego i Błasia jak i psychofreniczne pieniactwo prezessimusa i Ziobry też mogą być uważane za demokratyczny wybór społeczeństwa ale nie jako ,źródło sprawiedliwości wyroków niezależnych sądów.
 • @kula Lis 68 19:12:32
  Jak można tolerować tą żmiję..?
  Sra na Polskę z wysokości niemieckich mikrofonów - a gówno spada potem na Jandę i ona mysli że to PiS!
  Judasz w spódnicy!
  Ogolić na łyso i obwieźć w klatce PO mieście. Jak Norweżki za kumoterstwo z hitlerowcami..
 • @kula Lis 68 19:00:55 Wujkowie Rajmunda Kaczyńskiego nie wystąpili na znanej fotografii z dwoma takimi co ukradli księżyc
  Ale umożliwiki im mieszkanie w willi , którą Piłsudski podarował rodzinie Lisa Kuli i mieszkali w niej gdy większość ludności Warszawy hnieździła się w ruinach i piwnicach. Jeden wujek był ministrem sprawiedliwości w rządzie Bieruta a drugi prezesem Naczelnego Sądu Wojskowego w okresie masowych zbrodni bermanowskich sądów wojskowych zlikwidowanych w 1956r. Mimo to Duda , Ziobro, prezessimus i jego słupy prawnicze oskarżają ważniejszych sędziów cywilnych o mordowanie sądowe podsądnych a Morawiecki nawet o mordowanie swych towarzyszy walki Solidarności (walczącej bezdyskusyjnie). Choć miał wtedy 15 lat a jego tata najwyraźniej był pod protektoratem wojskowych służb specjalnych PRL jako uzyteczny głupek ( podobnie jak Anders, Berling, ks Peszkowski byli pod ochroną NKWD nawet przed "polskimi komunistami" w rodzaju Nowotki, Findera, Mołojca i Wasilewskiej).
 • @telewidzacy 22:13:30
  ale jaja !!
  No to się narobiło
 • Zupełna niezawisłość Sądów zwalnia je z konieczności przestrzegania prawa
  https://m.neon24.pl/4e85e35c5612bccee7597eb0a2fb1de6,14,0.jpg
  a więc nie mówmy o rządach prawa, tylko o rządach sądziowskich.
 • @goodness 17:20:10
  https://m.neon24.pl/4e85e35c5612bccee7597eb0a2fb1de6,14,0.jpg
  na władzę nie poradzę,

  każda partia podlega władzy sędziowskiej.

  Nie mamy dyktatu partii, mamy dyktat sędziów.
 • @kula Lis 68 19:00:55
  jak mniemam, jesteś przeciwny osiągnięciom Gierka.
 • @Husky 22:06:32
  TYLKO SMOŁA, pierze i wio na ulice. Czy nie można jej aresztować i postawić przed sądem za zdradę państwa? Jest na to bezgraniczne draństwo prawno-karna reakcja Frakcji Emigracyjnej Konfederacji Polski Niepodległej (FE KPN). Zobacz w rubryce „KPN Frakcja Emigracyjna” na portalu Niemieckiej Kancelarii Konsultingowej, będącej pełnomocnikiem FE KPN: „michalowski.consulting.hpage.com”.
 • @Husky 22:06:32 Osoba opłacana przez obce mocarstwo to kolaborant.
  Gersdorf pojechała do Niemiec po to aby Niemcy odpowiednio pokierowali wyborami prezydenckimi w Polsce za pośrednictwem niemieckiej agentury wpływu! Niemcy przećwiczyli już to w kilku krajach UE! Gersdorf kończy się kadencja 30 IV 2020r jako prezes SN. Ona jeździ do Niemiec po to aby za ich pośrednictwem wywrzeć naciski na PAD aby ją mianował na drugą kadencje lub jej poplecznika! W normalnym kraju była by zdjęta na lotnisku w kajdanki na dołek, ale PiS to się boi własnego cienia. Czy naprawdę państwo polskie jest tak słabe, że nie może wyeliminować takich zdrajców? Bo przecież wystąpienia tej ropuchy chazarskiej, schlampe i alkoholiczki Gersdorf są ewidentnym donoszeniem od wieków nieprzychylnemu nam sąsiadowi na nasz kraj. Jeżeli PiS nie zrozumie, ze hasła demokracja, wolność są narzędziami w rękach V kolumny i opozycji do obalenia rządu i zniszczenia Polski, to wkrótce tak się stanie. To jest czas walki a nie zabawy. Osobnicy i ich dzieci, których Stalin z pogardą wygnał ze ZSSR, mają ten defekt w genach, że zawsze są i będą zdrajcami. Dlatego nigdy nie głosujcie na kogoś, kto zatańczył, ma ładny żakiecik lub uśmiech.
 • @interesariusz z PL 08:47:05
  Jak nie wróci do polskiej konstytucji liczba parzysta równowagi podziału władzy, to Polacy nigdy nie zobaczą demokracji.

  Dyktat sędziowski, później większości partyjnej panuje zgodnie z konstytucyjnym podziałem równowagi władzy liczbą nieparzystą, która udaje liczbę parzystą i celowo blokuje równowagę demokracji.

  Dlatego wszystkie działania prawdziwie demokratyczne zgodnie z konstytucją – są niekonstytucyjne.

  W Polsce rzekomo panuje „ustrój autorytaryzmu wyborczego za fasadą wolnych wyborów”, bo jest tam też mowa o tym, że „za fasadą wolnych wyborów (…) kryje się dyktat jednej partii”.
 • @Husky 22:06:32
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY184OWQ2OS9wLzIwMTkvMTEvMTQvODI1LzUyNC9hNGQzZWIyOGNhNWE0NjMxOTQwNGJiZmFlZTdiMDdlMi5qcGVn.jpeg
  Ja skunks dziennikarski, niedomyty, bije się w piersi i przepraszam, że napisałem o sędzi Gersdorf... prawdę... No to sobie napytałem biedy. Pan rzecznik prasowy Sądu Najwyższego zakomunikował, że jeden z moich komentarzy (i notabene nie tylko mój), stanowi „przykład rażącej nierzetelności dziennikarskiej” i, że „z uwagą obserwować będziemy reakcję portalu wPolityce.pl na informacje Sądu Najwyższego. Reakcja ta, lub jej brak, zapisze się zapewne w annałach fascynującej historii etyki zawodowej dziennikarzy”, napisał Michał Laskowski, co opublikował wczoraj na stronie internetowej SN.
  https://wpolityce.pl/polityka/472887-ja-skunks-dziennikarski-bije-sie-w-piersi
 • "Kasta" ostro broni swoich! Iustitia: "Postawienie zarzutów dyscyplinarnych sędziom świadczy o dalszym ich szykanowaniu"
  Co tak rozsierdziło przedstawicieli skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia sędziów „Iustitia”? Chodzi o fakt przedstawienia kilku sędziom stowarzyszenia zarzutów dyscyplinarnych za to, że nie stawili się oni na przesłuchanie przed Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Grupie sędziów celowo ignorującym zapisy prawa przewodzi prezes „Iustitii” Krystian Markiewicz. Podkreślamy, że wezwania skierowane do ww. Sędziów dotyczą m. in. „afery hejterskiej” oraz wątków z nią związanych. W sprawie tej Sędziowie Markiewicz, Ciemięga, Kałwak, Frąckowiak i Starosta są pokrzywdzonymi, albowiem to przeciwko nim podejmowane były tzw. działania hejterskie, mające na celu zniesławienie, znieważenie, nękanie. Postawienie zarzutów dyscyplinarnych wymienionym wyżej Sędziom świadczy o dalszym ich szykanowaniu czytamy w histerycznej uchwale „Iustitii”. „Iustitia” całkowicie bezprawnie ignoruje rzecznika dyscyplinarnego i powtarza banały o rzekomym upolitycznieniu tej instytucji. To jednak nie koniec! Stowarzyszenie opierając się jedynie na informacjach medialnych, i nielegalnie pozyskanych przez osobę całkowicie niewiarygodną, wydaje samozwańcze wyroki na innych sędziów. Przypominamy, że rzeczników dyscyplinarnych powołał polityk – Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro, którego rola w tzw. aferze hejterskiej nie została wyjaśniona. Ponadto, jak wynika z informacji medialnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego należeli do grupy „Kasta” na WhatsAppie, która pod kierownictwem wiceministra sprawiedliwości zajmowała się oczernianiem sędziów zaangażowanych w obronę praworządności. Wyraźne są również powiązania rzeczników dyscyplinarnych z hejterskim kontem na Twitterze „KastaWatch”. To na tym koncie zapowiadano działania dyscyplinarne wobec sędziów, które później realizowano, tam też ujawniano szczegóły przesłuchań prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych. Aktywność formalna wymienionych wyżej osób wpisuje się w działalność tego konta na Twitterze czytamy w uchwale. Sędziowie piszą też, że złożyli doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie „afery Małej Emi”, w którym występuje m.in. Rzecznik Piotr Schab oraz jego zastępcy. W tej sytuacji uważamy, że Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab oraz jego zastępcy Michał Lasota oraz Przemysław Radzik powinni wyłączyć się od podejmowania jakichkolwiek czynności w sprawie tzw. „afery hejterskiej” piszą sędziowie z „Iustitii
  Zachowanie sędziów z „Iustitii” jest skrajnie nieodpowiedzialne i ma charakter niebezpiecznej ustawki medialnej. Ignorowanie wezwań rzecznika to gra na chaos w sądownictwie. Co gorsza, na światło dzienne wychodzą nowe fakty, z których wynika, że niektórzy członkowie „Iustitii” i jej sympatycy mogą być powiązani z „aferą Małej Emi” i innymi działaniami mającymi na celu zastraszanie i „hejt” wobec sędziów, których nie interesuje polityczna wojenka sędziego Markiewicza i spółki.

  https://wpolityce.pl/polityka/472959-kasta-wsciekla-za-zarzuty-dyscyplinarne-dla-szefa-iustitii

  Ps...Ceregielą się z tą post żydobolszewicką kastą z jej miotem wsobnym, zamiast pozbawić wszystkich sędziów nominacji sędziowskich i zlustrować całe to towarzystwo przed ogłoszeniem nowych nominacji.
 • Mocna opinia sędziego Sądu Najwyższego: „TSUE nie jest żadnym nad-Trybunałem Konstytucyjnym”
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY180NTZiOS9wLzIwMTkvMTEvMTQvODI1LzUwMC9jODExOGY2OWYyM2I0MDI1ODM0YzE0MzYwMTlhNWRhNi5qcGVn.jpeg
  Wyrok TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zdemoluje reformę sądownictwa w Polsce? Nic z tego! Aleksander Stępkowski, wykładowca UW i sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozwiewa marzenia „kasty” sędziowskiej i przekonuje, że Trybunał nie jest organem, który może dowolnie zmieniać sądownictwo w krajach członkowskich. TSUE nie jest żadnym nad-Trybunałem Konstytucyjnym. Jego kompetencje dotyczą jedynie prawa europejskiego, a organizacja krajowego wymiaru sprawiedliwości pozostaje poza obszarem obowiązywania unijnego porządku prawnego. By nie dochodziło do istotnych różnic w sposobie stosowania norm prawa europejskiego przez sądy krajowe, TSUE ma wyłączną kompetencję rozstrzygania wątpliwości co do sposobu rozumienia przepisów europejskich. Są mu one komunikowane w drodze pytań prejudycjalnych tłumaczy sędzia Aleksander Stępkowski na łamach „Rzeczpospolitej”. Kwestia niezawisłości sędziów i niezależności sądów należy zasadniczo do materii konstytucyjnej, poza obszarem kompetencji przyznanych organom UE. W kontekście nabrzmiałego w Polsce konfliktu politycznego TSUE zostało potraktowane jako ostatnia nadzieja środowisk, które kwestionują prawomocność niedawnych zmian w strukturze wymiaru sprawiedliwości. Dlatego Izba Pracy SN, zamiast przedstawić zagadnienie Trybunałowi Konstytucyjnemu, postanowiła sformułować wątpliwość z zakresu prawa europejskiego i przedstawić ją na forum Trybunału w Luksemburgu pisze sędzia SN. Aleksander Stępkowski przypomina, że 27 czerwca opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny Ewgeni Tanczew, który przychylił się do rtezy. że Izba Dyscyplinarna „nie spełniała wymogów niezawisłości sędziowskiej” z art. 47 Karty Praw Podstawowych. Przychylił się do zawartej w drugim pytaniu tezy, na podstawie której IP mogłaby uznać, że jest zobowiązana przez prawo UE, by nie stosować ustawy o SN, która wyłącza jej właściwość w sprawie. Opinia ta prowadzi do daleko idących konsekwencji. Z jednej strony przyznaje organowi UE, jakim jest TSUE, kompetencję do wypowiadania się co do organizacji wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego, co zasadniczo pozostaje poza obszarem kompetencji przyznanych Unii podkreśla Stępkowski w „Rzeczpospolitej”.

  WB, „Rzeczpospolita”

  Ps... Innymi słowy nie musimy brać pod uwagę opinii TSUE. Są wyłącznie ewentualnym wsparciem dla opozycji, natomiast dla Polski w ogóle nie są wiążące, ponieważ TSUE nie ma prawa wypowiadać się na ten temat. Jeżeli nowy rząd dalej będzie hamletyzował i będzie chwiejny w sprawie reformy sądownictwa to mojego głosu już nie dostanie....A sędzia Aleksander Stępkowski to założyciel Ordo Iuris, autor publikacji „Dyktatura Gender”, były podsekretarz stanu w MSZ, wspaniała postać.
 • Znów mu się upiekło? Sprawa immunitetu sędziego Łączewskiego odroczona do 17 grudnia
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19jNTg2Yy9wLzIwMTkvMTEvMTMvODI1LzUwMC8yMjI0ZGFlNzVhYWI0Mzg1OGJkYTRjMjIxZDY1ZWVlYy5qcGVn.jpeg
  Do 17 grudnia Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła rozpoznanie zażalenia na umorzenie sprawy dot. uchylenia immunitetu warszawskiego sędziego Wojciecha Łączewskiego. SN nie uwzględnił też wniosku o wyłączenie sędziów rozpoznających to zażalenie. Sprawa ta była rozpatrywana w środę - zgodnie z procedurami - na posiedzeniu zamkniętym. Jak dowiedziała się PAP w Izbie Dyscyplinarnej grupa osób wbrew zakazowi weszła na salę i nie chciała jej opuścić mimo poleceń przewodniczącego. Ostatecznie publiczność opuściła salę po wezwaniu przez sąd na pomoc obecnych na posiedzeniu policjantów. A sam sędzia Łączewski? Zgodnie z przewidywaniami złożył wniosek o wyłączenie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej rozpatrujących zażalenie. Jak dowiedziała się PAP, Sąd Najwyższy nie uwzględnił tego wniosku. SN rozpatrywał w środę zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania o uchylenie immunitetu sędziemu Łączewskiemu skierowane w kwietniu przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba. W lutym 2016 r. sędzia Wojciech Łączewski z stołecznego sądu rejonowego złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie, że nieznana mu osoba włamała się na jego konta prowadzone pod fikcyjnymi nazwiskami na Twitterze i w jego imieniu prowadziła korespondencję. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Jak ustalił portal wPolityce.pl, powołany biegły ocenił, że włamania nie było. W styczniu br. Prokuratura Regionalna w Krakowie złożyła do Sądu Dyscyplinarnego przy krakowskim sądzie apelacyjnym wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Łączewskiego. Wniosek dotyczył złożenia przez niego doniesienia o przestępstwie, którego nie było, i składania fałszywych zeznań. Prokuratura podawała, że wbrew złożonemu przez sędziego zawiadomieniu o przestępstwie nie doszło do włamania do prowadzonych przez niego pod fikcyjnymi nazwiskami kont na Twitterze. W kwietniu krakowski sąd dyscyplinarny zdecydował o umorzeniu postępowania o uchylenie Łączewskiemu immunitetu. Uznał, że wniosek o to jest wadliwy formalnie. Obrońcy sędziego wskazywali, że „wniosek o uchylenie immunitetu złożony został przez prokuratora, któremu brak było cech bezstronności”. Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab w końcu kwietnia skierował do Izby Dyscyplinarnej SN zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania o uchylenie immunitetu.

  WB,PAP https://wpolityce.pl/polityka/472760-sprawa-immunitetu-sedziego-laczewskiego-odroczona
  Ps...Jak długo będzie się Łączewskiemu "upiekało"? To chory system, bo o uchyleniu immunitetu sędziemu decydują… inni sędziowie. Komedia. Powinien odpowiedzieć kto dał mu zlecenie na Mariusza Kamińskiego, to jest podstawa całego tego zamieszania!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829