powtarzają narrację opozycji totalnej: „Stwierdzamy, że stan klęski żywiołowej zaistniał dziś w Polsce”

                                                                                                                                                                              Forum Współpracy Sędziów stawia się w roli narzędzia nacisku na władzę wykonawczą i domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi. My, przedstawiciele sędziów w Forum Współpracy Sędziów stwierdzamy, że taki stan zaistniał dziś w Polsce w związku z pandemią koronawirusa czytamy w uchwale Forum.
 
Chcą ograniczyć swobody obywatelskie?
                                                                                                
Nagle okazuje się, że sędziowie godzą się na drastyczne ograniczenie wolności obywatelskich. Jest oczywistym, że tak naprawdę chodzi o przesunięcie daty wyborów, w kontekście skrajnej słabości głównej kandydatki opozycji w wyścigu o fotel prezydenta. Konsekwencją wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela w zakresie wolności działalności gospodarczej, wolności osobistej, nienaruszalności mieszkania, wolności poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa do strajku, prawa własności, wolności pracy, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawa do wypoczynku (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP). Konsekwencją wprowadzenia takiego stanu jest też możliwość wyrównywania obywatelom strat majątkowych wynikających z zastosowanych ograniczeń czytamy w uchwale.
 
Mamy stan klęski żywiołowej?
                                                                                          
Sędziowie przekonują, że jeśli zważy się na skalę i zakres ograniczeń praw i wolności obywatelskich już wprowadzonych to nie może być wątpliwości, iż mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej. Sprzeciwiamy się wprowadzaniu ograniczeń praw konstytucyjnych bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, przewidzianego dla takich działań. Jednocześnie rozumiemy potrzebę wprowadzenia takich ograniczeń dla zabezpieczenia życia i zdrowia milionów Polaków twierdzą sędziowie z Forum Współpracy Sędziów. Dlatego domagamy się od Rady Ministrów dostosowania stanu prawnego do faktycznej sytuacji zaistniałej w naszym państwie i niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w zgodzie z przepisami Konstytucji RP i ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej konkludują sędziowie z Forum.
 
„Troska” sędziów o życie i zdrowie Polaków oraz pośpiech w jakim lansują koncepcję stanu klęski żywiołowej w jasny sposób wskazują na rzeczywisty cel działań „samorządu” sędziowskiego. To jasne wsparcie opozycji w jej dążeniach do zmiany terminu wyborów prezydenckich.                  
                                                                                                                                                      https://wpolityce.pl/polityka/493554-ujawniamy-sedziowie-naciskaja-ws-stanu-kleski-zywiolowej                                                                            
                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  Ps...Kasta z "Forum Współpracy Sędziów" przekracza swoje kompetencje i uprawnienia, nie jest władzą wykonawczą, nie jest rządem i nie może powielać platformerskiej wizji Polski. Elity a raczej elyty sędziowskie nie są od stwierdzania stanu klęski. Żydokomunistyczni potomkowie niech ten wolny czas spożytkują na swoje dokształcenie bo z przygotowaniem do wykonywania zawodu jest beznadziejnie. Elity sędziowskie są od przestrzegania prawa i sądzenia wyłącznie. Nie wykluczam że "elyty sędziowskie" orzekną wkrótce, że ziemia jest płaska. I co wtedy zrobicie? Z całą pewnością kasta sędziowska jest w stanie klęski moralnej i intelektualnej. Ale oni się z tego już nie wyleczą. Take geny żydokomusze, folksdojczy i pomiotów banderowskich, natury nie oszukasz…Skompromitowana kasta która krzywdziła ludzi skanadalizującymi wyrokami chce pouczać rząd to skandal stan to myśmy już mieli więc zamknijcie wredne ryje. Widać obrotowa kasta to niedługo lekarzy nam zastąpi w szpitalach. Ile oni już mają tych fakultetów, może i Pana Boga nam spróbują zastąpić? Gonić tych niewiarygodnych nygusów. Sieją strach i panikę. Sędziowie przerośli nawet lekarzy i stwierdzili, że … Brzechwa pisał: "Siedzi wrona na żerdzi i twierdzi, że… Oj, sędziowie, sędziowie opamiętajcie się, bo zachowujecie się niczym ta wrona. Konstytucja jasno określa kiedy zaistnieje stan nadzwyczajny. Stan klęski żywiołowej nie zaistniał a narzędzia konstytucyjne, których używa rząd do opanowania epidemii są na razie wystarczające. Pandemia to nie żywioł, to po pierwsze. Po drugie- PiS na pewno wprowadzi stan wyjątkowy, jak już będzie gotowy do pacyfikowania ewentualnych zamieszek, jakie opozycja totalna i sądy na pewno wywołają. Skoro się tak proszą to wprowadzić stan wyjątkowy i INTERNOWAĆ całą opozycję żeby nie przeszkadzała!