i żali się do Gersdorf: "Nie może powrócić poczucie beznadziei, którego doświadczali Polacy w PRL"

                                                                                                                  Bezczelne stanowisko „Iustitii” w sprawie zbuntowanej śledczej Ewy Wrzosek oraz pisma, skierowanego do I Prezes SN przez Bogusława Święczkowskiego, w sprawie „zamrożenia” przez nią Izby Dyscyplinarnej SN. Skrajnie upolitycznione stowarzyszenie sędziowskie stwierdza, że Polsce grozi powrót do PRL. 

Beznadzieja i PRL?

Dziś chcemy wyraźnie powiedzieć, że państwo, w którym wszechwładna prokuratura ręcznie steruje śledztwami i wzywa do składania wyjaśnień Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pozbawia obywateli naszego kraju poczucia bezpieczeństwa. Nie może powrócić poczucie beznadziei i niemocy, którego doświadczali Polacy w PRL. Od Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego oczekujemy natychmiastowego zaprzestania takich praktyk. Każdy z nas, prawników, powinien sobie dziś odpowiedzieć na pytanie, czy zrobił wystarczająco dużo, aby bronić praw obywateli?  pytają histerycznie sędziowie z „Iustitii”.

Sprawa Wrzosek

„Iustitia” w swoim stanowisku wraca też do sprawy szokującego wszczęcia śledztwa w sprawie wyborów, za którym stoi prokurator Ewa Wrzosek oraz stowarzyszenie prokuratorów „Lex Super Omnia”. Sędziowie twierdzą, że prokurator Wrzosek jest nieodpowiedzialna.

Protestujemy przeciwko pośpiesznemu umorzeniu postępowania karnego, wszczętego przez Panią prokurator Ewę Wrzosek i rozpoczęciu wobec niej procedury dyscyplinarnej. Takie postępowanie kierownictwa prokuratury pokazuje, że nie liczy się ona z obowiązkiem organów państwa wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, której przedmiotem jest podejmowanie działań stanowiących zagrożenie dla zdrowia Polaków. Wydanie decyzji w kilka godzin uniemożliwia przyjęcie, że taką wszechstronną ocenę przeprowadzono. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokurator Ewy Wrzosek nosi znamiona represjonowania

– czytamy w stanowisku „Iustitii”.

Sędziowie stoją za prof. Gersdorf

„Iustitia” jest tez oburzona potrzebnym i  oczywistym pismem skierowanym przez Prokuratora Krajowego do I Prezes SN, w którym domaga się on pisemnych wyjaśnień w sprawie „zamrożenia” przez nią Izby Dyscyplinarnej SN.

Protestujemy przeciwko żądaniu przez Prokuraturę Krajową wyjaśnień od Pierwszego Prezesa SN, dlaczego wstrzymała kierowanie spraw do Izby Dyscyplinarnej. Decyzja Pierwszego Prezesa ma pełne oparcie w treści orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r. Poprzez takie działania kierownictwo prokuratury uzurpuje sobie prawo do władzy absolutnej, chcąc nakazywać rozpatrywanie spraw przez określony, wąski krąg osób piszą sędziowie z „Iustitii”.

Wyrażamy przekonanie, że zdecydowana postawa sędziów SN zagwarantuje Profesor Małgorzacie Gersdorf prawo do rozpoznania sprawy przez prawdziwie niezależny sąd. Jeśli sprawy będą rozpoznawane przez Izbę Dyscyplinarną, której członkowie są sędziami SN tylko z nazwy i dzięki politycznym procedurom, będzie to oznaczało, że prawo przegrało z bezprawiem  podkreślają.

Zapomnieli o swoich naciskach?

Stanowisko „Iustitii” jest przykładem jej skrajnej hipokryzji. Jeszcze w ubiegłym tygodniu jej przedstawiciele ostro atakowali I Prezes SN i domagali się od niej niezwłocznego zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, wyłączenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Padały mocne słowa i doszło do nieuprawnionej presji na niezawisłość SN. Dziś bronią niezależności SN.                                                                                                                                                                                                                                                                                             https://wpolityce.pl/polityka/497624-kasta-zali-sie-na-prokuratora-swieczkowskiego-do-gersdorf                                                                                                                                                                                                                        Ps...Brawo Prokurator Bogdan Święczkowski! Taki powinien być Prokurator Generalny i szybko zareagował na zdradę Naszej Ojczyzny - sędzia nosi godło Państwa Polskiego - Orła w Koronie A NIE JAKIŚ EMBLEMAT UE - POPIERAM P. PROKURATORA w 100%. Powinno się przywrócić kary banicji dla warchołów i renegatów gotowych do anarchizowania kraju w imię swoich wąskich, kastowych interesów i interesików - won z Polski, z wilczym biletem. Targowica dwoi się i troi byle tylko zaszkodzić Polsce i Polakom w nadziei na POwrót do koryta i bezkarnego okradania Polaków.