Ale jaja. Ale jaja.

                                                                                                                                                                                        Przełomowy/raczej idiotyczny/  wyrok ws. znęcania się nad karpiami..Po niemal 10 latach postępowania/jaki był koszt tego 10letniego postępowania pytam/ warszawski sąd wydał przełomowy wyrok w sprawie znęcania się nad karpiami. Trzech pracowników hipermarketu, w którym sprzedawano ryby w niehumanitarny sposób, zostało skazanych na kary więzienia w zawieszeniu. Sprawa wróciła na wokandę za sprawą kasacji do SN. Ze względu na obostrzenia epidemiczne publiczność nie mogła uczestniczyć w ogłoszeniu orzeczenia. O jego treści poinformowała pełnomocniczka Fundacji "Noga w Łapę" mec. Karolina Kuszlewicz. Sprawa sięga grudnia 2010 r., kiedy hipermarket E. Leclerc prowadził sprzedaż żywych karpi. Według Fundacji "Noga w Łapę" sprzedawane ryby nie miały zapewnionych humanitarnych warunków. Karpie były tam trzymane w skrzynkach bez wody, co w większości przypadków prowadziło do ich śmierci przez uduszenie. Z kolei po zakupie ryby pakowane były przez pracowników sklepu do plastikowych toreb, również bez wody. O sprawie fundacja zawiadomiła prokuraturę, która jednak dwukrotnie umorzyła postępowanie. Fundacja skierowała więc do sądu posiłkowy akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom sklepu oraz kierownikowi działu sprzedaży. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji sąd uznał, że działania podejmowane przez oskarżonych nie wypełniały znamion znęcania się nad zwierzętami. Ostatecznie pełnomocnicy fundacji skierowali do Sądu Najwyższego kasację od wyroku sądu odwoławczego. SN w wyroku z grudnia 2016 r. uchylił go i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi pierwszej instancji. Kolejny proces przed Sądem Rejonowym Warszawa-Mokotów zakończył się w listopadzie tego roku. Nieprawomocny wyrok zapadł w środę. Sąd skazał dwóch pracowników sprzedających ryby na karę dziesięciu miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, a kierownika działu sprzedaży - na jeden rok w zawieszeniu na dwa lata. "To jest bardzo adekwatna kara, ponieważ wówczas, kiedy ten czyn był popełniony, były przewidziane kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do roku, więc to wcale nie jest - jakby się mogło niektórym wydawać - kara jakaś bardzo łaskawa" podkreśliła mec. Kuszlewicz. Zaznaczyła przy tym, że fundacji nie chodziło o surowy wyrok, tylko "o pewien symbol", że takie postępowanie wobec ryb nie może obejść się bez kary. "Sąd nie miał wątpliwości, że te karpie cierpiały i tak nie wolno postępować z rybami. Podkreślił też, że wyrok ma mieć wymiar wychowawczy - zarówno wobec samych sprawców, jak i względem innych ludzi, którzy tak postępują" - relacjonowała. "Oczywistym jest, że od dawna zagadnienia dotyczące tego, czy ryby odczuwają ból i cierpienie, są przedmiotem burzliwych dyskusji pomiędzy wędkarzami, hodowcami ryb, naukowcami i obrońcami praw zwierząt. Sąd Najwyższy nie jest wprawdzie uprawniony do włączania się do tego rodzaju dyskusji, jednakże podkreśla, iż to ustawodawca sam jednoznacznie przesądził, iż na gruncie ustawy o znęcaniu się nad zwierzętami, ryby mogą odczuwać cierpienie i ból" podkreślał z kolei w 2016 r. Sąd Najwyższy. Jak wskazał, naturalnym środowiskiem ryb jest środowisko wodne, a więc zasadą powinno być transportowanie oraz przetrzymywanie i ryb w takim środowisku. "Przypomnieć należy, że znęcaniem jest nie tylko zadawanie, ale również dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpień zwierzętom" stwierdził sąd. Obecne przepisy stanowią, że osoba, która znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ps.... Debilny wyrok debilnego żydolewackiego sądu. Większość sędziów, prawników, czyli ta cała palestra, to myśliwi i pewnie wielu wędkuje. Ale ta kasta, jest pozbawiona jakichkolwiek ludzkich uczuć, jak wyraźnie widać po serwowanych wyrokach. Niesamowite. W poważnych sprawach dotyczących mylnych wyroków odmawia się kasacji wyroku, a w sprawie karpi kasacja nastąpiła? To już graniczy z obłędem. Ciekawe jaki wyrok dostanie pracownik rzeźni ...? A nadziewanie robaczka na haczyk i wrzucenie w środowisko wodne, gdzie się dusi? Znowu uczłowieczanie zwierząt i zezwierzęcenie ludzi. To przedsmak tego co wyjdzie z "piątki dla zwierząt". Żyjemy w oparach absurdu...lewacko-liberalna demagogia, kiedy to się skończy. Czym więcej uniwersytetów, tym więcej wykształconych idiotów. Ludzkość dąży do samozagłady, cała nadzieja w muzułmanach, ci ścinają łby, bez zmrużenia oka. Żaden normalny człowiek nie znęca się nad zwierzętami a Kobiety spod czerwonej błyskawicy żądają mordowania dzieci nienarodzonych, na żądanie...i to bezkarnie...Aborcja na życzenie i za darmo! Za zrobienie sobie jedzenia 3 lata! WYKOLEJEŃCOM we łbach mózg zamienił się w gówno! Leczyć lewackich debili elektrowstrząsami! Od zaraz! Dlaczego tępi lewacy uważają, że zabijanie dzieci w łonie matki nie jest zadawaniem cierpienia i znęcaniem się do zamordowania włącznie? Człowiek jest gorszy od zwierząt według lewaków? Komuś odwaliło zupełnie. Jeszcze chwila i wędkarzy zaczną sądzić za zabójstwo - chęć przypodobanie się lewactwu prowadzi do ABSURDU! Uwaga, jeżeli zabijesz człowieka, stając w obronie życia karpia, możesz liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary! To dziś, a po dojściu do władzy tępej żydowskiej suchotnicy i lewaczki Spurek, nie tylko nie staniesz przed sądem, ale dostaniesz medal!