O to Niemcom chodzi, i nie tylko im o czym poniżej.

Czytać Polacy!!! Zatajone przed Polakami bogactwa Polski, czyli największe oszustwo PRL-bis (tzw. III RP)..

Zatajone przed Polakami bogactwa Polski, czyli największe oszustwo PRL-bis (tzw. III RP)..Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie lata, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych “elit”. Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.  

 

 Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)
Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)
 

Jednak to wcale nie wszystko!!!
Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).                                                                                                                                                                                                                                                                  W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.

Jedno musimy wszak dopowiedzieć! Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy). Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja! Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.
 

Oczywiście nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie “rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski! Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!  Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

https://eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/                                                      
                                                             
Bogactwa naturalne Polski cz.1 – Złoża rud polimetali na Suwalszczyźnie                                                            
                                                             
W ciągu trwających 40 lat badań geologicznych odkryto na Suwalszczyźnie niemal całą tablicę Mendelejewa. W Krzemiance i Udrynie, na głębokości 850 do 2300 metrów pod ziemią, zalega 1,5 mld ton rud polimetalicznych! Jest tu ok. 50 mln ton tytanu niezbędnego do produkcji samolotów, okrętów podwodnych i statków kosmicznych. Jest też wanad – jeden z najtrwalszych metali, a także anotrozyt – magmowa skała głębinowa, cenny materiał budowlany, kamienie półszlachetne. Wszystko to jest warte (licząc po cenach rynkowych) z 355 mld USD!                                                            
                                                                                                                                                        https://eprudnik.pl/bogactwa-naturalne-polski-cz-1/                                                                                                  
                                                                                                   
Ps..Powiem szczerze, że jak się dowiedziałem o tych 36 000 odwiertach i te całe mapy geologiczne , które zostały oddane w lenno USA to nie mogłem uwierzyć. To jest niesamowite, Polacy szukają ropy koło Norwegii czy nawet w Kalifornii (podobnie KGHM szuka w Chile miedzi ), a Kanadyjczycy znaleźli na Pomorzu gazu na kilkadziesiąt lat. Polska jest zarejestrowana jako korporacja w Waszyngtonie jako Poland Republik of. to padło z ust Morawieckiego. Więc nic nie jest już tu nasze. Nawet my sami nie jesteśmy swoi bo należymy jako inwentarz ludzki do obcych. Jesteśmy niewolnikami. Niech to do was dotrze…Polacy, nawet jeżeli tylko część tych złóż jest możliwa do zdobycia, to oczywiste jest, że Niemcy i Rosja chcą zagarnąć te ziemie nie dla rolnictwa lub pozyskania niewolników.

Oczywiście, że najbogatsi tego świata chcą położyć rękę na tych złożach. Pozostaje tylko założyć porozumienie Polaków ponad podziałami, zainwestować w dużą armię dobrze wyposażoną i pilnować dobytku do którego wielu chciałoby się dobrać, wielu złodziei od wieków. To, że w USA przeszła ustawa 447 o dziedzictwie poza krewniaczym żydów amerykańskich, dotyczących ziem, gdzie kiedykolwiek żyli przedstawiciele tej religii, oznacza, że jest coś na rzeczy. Ta “ekipa” nie chwyta się ziemi rolniczej, lecz możliwości handlu i wysokich zysków w przyszłości. Cały świat dużych pieniędzy widzi, że naród polski jest kompletnie podzielony i skłócony i można nim manipulować i w tej chwili jest prężenie muskułów przed zajęciem tych ziem wraz ze zombiakami (chyba tak można nazwać to co się obecnie dzieje z naszym narodem). Polacy nie zmarnujmy tego! Żebyśmy nie byli bogaci, Niemcy z Sowietami musieli wymordować całą polską inteligencję, szczególnie techniczną. Na ich miejsce przywiezieni zostali OBCY. Polska ma wielkie bogactwa, ale rdzenni Polacy nie mają prawa korzystać. W najcenniejszym miejscu dekują się wojska amerykańskie. Za to UE wysysa z nas, białych niewolników, ostatnie soki jako opłaty klimatyczne za emisję CO2, zupełnie pomijając fakt, że jako zielona ziemia produkujemy dużo więcej O2, czyli tlenu do oddychania dla unijnych bubków. Każdego, kto wyprowadza te pieniądze, podnosi ceny za prąd w Polsce powinno się publicznie …W każdym kraju, w każdym narodzie, gdzie się osiedli to żmijowe plemię, pasożyty, przybłędy (wiadomo kto), poprzez rozluźnienie obyczajów, liberalizm i tolerancję, wyszydzanie i ośmieszanie historii, tradycji, obyczajów i kultury gospodarzy, odcinają naród od jego korzeni, eksterminując – poprzez ludobójstwo – intelektualne, narodowe i patriotyczne elity, pozbawiają Naród autorytetu i przywództwa, a następnie poprzez postępującą indoktrynację, korupcję i agenturalizm, oraz wywołanie sztucznego kryzysu władzy, niszcząc gospodarkę, doprowadzają gospodarzy do biedy, nędzy i ubóstwa, rezygnacji i rozpaczy, obce przybłędy ubezwłasnowolniają obywateli w ich własnym kraju – własnej Ojczyźnie, przy jednoczesnym tłumieniu i niszczeniu wszelkich form krytyki, obrony i prób odsłaniania i dekonspiracji ich niszczycielskich działań – poprzez zaciekły i nienawistny atak i zaszufladkowanie jako „antysemityzm”, „faszyzm”, „nazizm”, „rasizm” i „fobie” “nietolerancję”;

Sami, uzurpując sobie i dla siebie władzę, obsadzają swoimi każdą licząca się gałąź przemysłu i gospodarki, obnoszą się i afiszują swoją “polskością” i “szlachectwem” – uzurpując sobie i nazywając się elitami przez siebie zniewalanego, zarażonego trądem tzw. “judeochrześcijaństwa”, “ekumenii”, “liberalizmu” i “tolerancji”, …i nic nieświadomego i bezgłowego Narodu Polskiego. Najwyższy czas pozbyć się tego KOSZMARU z naszego otoczenia – a przede wszystkim z rządu!! Dopiero wówczas będziemy mogli sami decydować jak mamy umeblować SWÓJ WŁASNY DOM, którym jest Polska. Dopóki pozwalamy OBCYM, ukrywającym się pod polskimi nazwiskami szalbierzom i złodziejom rządzić tym krajem, nigdy nie będziemy mogli decydować o tym co chcemy i co możemy robić. KAŻDY, kto wchodzi na sale sejmową a tym bardziej w skład rządu, powinien zostać prześwietlony do piątego pokolenia wstecz. Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna i tylko my powinniśmy decydować jak ona ma wyglądać. I nie ma w tym co mówię, myślę i piszę cienia rasizmu (!!!) Niech tu mieszka i pracuje potomek każdego narodu świata – ale niech sobie WYBIJE Z GŁOWY, że będzie mógł nas ustawiać. Przecież Gierek wziął swego czasu pożyczkę z Deutsche Banku, aby pod Suwałkami uruchomić te wielkie złoża i mieli już budować miasteczko dla robotników, tylko pod koniec lat 70-tych coś ucichło. Myślę, że tak jak wg Stasi, Kiszczak zdefiniował stan wojenny, jako coś, co ma służyć wprowadzeniu swoich ludzi na czoło Solidarności, tak oni już zaplanowali wprowadzić kontrolowaną demokrację i aby nam Polakom nie było za dobrze, to kazano zabetonować te złoża. Nie wierzę, że podmioty kontrolujące zasoby ziemskie, tak łatwo oddadzą coś z tego gigantycznego tortu. Mainstream, to szambo, utrzymywane przez wąską grupę reklamodawców – bogaczy. Kontrolując informację, kontrolujesz demokrację. Jest fałszywy pluralizm, który u nas akurat przełamał nieco o.Rydzyk, stąd hejterstwo totalne. Totalna opozycja wszystko potwierdza.   

kula Lis 70

kula Lis 70 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

5

liczba ocen: 5

Post jest opublikowany więcej niż dn. Funkcje oceny i komentowania zostały wyłączone.

 • ------------- TYLKO i WYŁĄCZNIE !!!!!!!!!!!!

  ----- POWRÓT do korzeni słowiańskich !!!!!! zjednoczenie się w okół nich !. ZEBRANIE się do kupy ! i SIĘGNIĘCIE PO SWOJE Słowiańskie bogactwo !!! .

  KOŚCIÓŁ - KOŃ TROJAŃSKI !, w tym samym momencie - PRECZ !!

 • Jestem z Tobą.

  Jestem z Tobą i podzielam Twoją wiedzę z wyjątkiem opinii o Rydzyku który już dawno się sprzedał.Demokracja to farsa sterowana za pomocą TV i pieniędzy na partie z naszych podatków.Kończymy z finansowaniem partii z budżetu oraz przez kogokolwiek,atutem posła jest wierność narodowi.
  Musimy wrócić do demokracji wiecowej czyli opartej na Polskim Interesie Narodowym(PIN) zapisanym jako najwyższe prawo obligujące każdego a w szczególności elektorów oraz posłów do jego przestrzegania pod groźbą kary więzienia za zdradę tychże i utratę możliwości piastowania w przyszłości jakichkolwiek stanowisk w administracji każdego szczebla.Na wiecu np.w gminie wybierany jest elektor który wraz z wybranymi w innych gminach elektorami wybierają posła do sejmu.Wiec może odwołać elektora jeśli ten nie reaguje kiedy poseł nie realizuje PIN-u.Pomysł jest stary jak słowiańszczyzna albo jeszcze starszy.Pewnie trzeba go dopracować ale jest lepszy od propozycji Zięby,Ciesielczyka czy ZDP a na pewno od obecnej pseudo demokracji.Brak pieniędzy w polityce i kara to jest to co gwarantuje że staniemy naprawdę na nogi.

 • @ninanonimowa 11:39:05

  Żadnych przywilejów,naiwni niech to kultywują jeśli chcą.

 • @ninanonimowa 11:39:05

  Do jakich korzeni? Tych wymyślonych w kręgach antypolskich Niemców i Żydów? Takie są fakty historyczne.

 • @Wican 13:38:46

  ---- On też żyd ? , Niemiec ?.


  Wymyślony ? mówisz ?!.

  https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=Janusz+Bieszk+S%C5%81OWIANIE&atb=v258-1&iax=images&ia=images

 • Taki potencjal zawsze przyciaga hieny.

  Co robic?
  Osobiscie uwazam, wobec takiej sytuacji calkowicie zmilitaryzowac Polske.
  I pare osciennych panstw Miedzymorza lezacych na zlozach.
  Za co?
  Za mozliwosc zakupu surowcow po dobrych cenach.
  Od kogo?
  Od potrzebujacych tego Chin.
  Moglibysmy w ciagu paru lat stac sie potega militarna.
  Samemu trzymac lape na wszystkim.
  A ojrope w szachu.
  Przy okazji ruski mialby dodatkowego pietra od wschodu.
  Tylko... na to trzeba odwaznych, Polskich Wladz.

 • @maro 12:10:28

  Na początku lat 70-tych ub. wieku w PBK Lubin trwały zapisy na pracę przy budowie kopalni w Suwałkach. Tam w 58 roku już sprostowali granice, aby polska nie wydobywała rudy żelaza, a to było na pograniczu Rosji. Sama ruda była pod powierzchnią ziemi takiej samej jakości co ruda szwedzka. Dlaczego ten projekt upadł to nie wiem. Była wtedy przygotowana technologia do udostepnienia tych złóż.

 • @maro 12:10:28

  https://i1.kwejk.pl/k/obrazki/2021/08/eqv3fzP5BTUSIirj.jpg

  https://i1.kwejk.pl/k/obrazki/2021/09/CldnGktFWkLLevc2.jpg

 • @maro 12:10:28

  Niemcy realizowali w Polsce ten sam plan, który wcześniej wdrożyli u siebie żydobolszewicy. Zniszczenie „głowy” narodu pozwala zrobić z resztą społeczeństwa niemal wszystko! I to się teraz dzieje.

 • @maro 12:10:28

  Łukaszenka: Cały świat kłania się żydom. Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka skrytykował podejście świata do zbrodni dokonanych w czasie II wojny światowej. Jego zdaniem od czasu zakończenia konfliktu mówi się przede wszystkim o mordach na ludności żydowskiej, zapominając o cierpieniach zadanych wówczas również innym narodom. Słowa Łukaszenki zostały ostro skrytykowane przez Izrael. Całość tu
  https://www.bibula.com/?p=126352

 • @maro 12:10:28

  Niemcy zawsze mieli receptę dla Polski…tylko zastanówmy się co ta ich „praworządność” oznacza? Sami pogonili 90% komunistycznych sędziów, a u nas układ betonują bo im zawdzięcza trwanie…Niemcy nie mogą rządzić w UE bo zrobią z niej gorzej niż Sowiecką Dyktaturę. To zawładnięcie państwami bez jednego wystrzału. Polska powinna przeciwstawiać się niemieckiej hegemonii.

 • @maro 12:10:28

  https://img.dorzeczy.pl/img/podziekowania-dariusza-mateckiego-dla-angeli-merkel/e1/3b/exx796eaa28cec553a25c6986066.jpeg
  Polityk Solidarnej Polski "dziękuje" Merkel. Opublikował nagranie. Szanowna Pani kanclerz, w imieniu wszystkich Polaków serdecznie dziękuję mówi na nagraniu zamieszczonym w sieci Dariusz Matecki. "Jako Polacy dziękujemy..." Kanclerz Angeli Merkel dziękujemy za zaproszenie do Europy setek tysięcy, jak nie milionów, migrantów. Za wzrost przestępczości, za strefy "no-go" zaczyna swoje "podziękowania" Matecki. Jako Polacy dziękujemy Angeli Merkel za Nord Stream 2. Za porozumienie z Rosją, które omija Polskę i pokazuje że solidaryzm europejski tak naprawdę nie istnieje. Angeli Merkel dziękujemy za to, że stocznia szczecińska z mojego pięknego miasta została pocięta na żyletki, dlatego że Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna jest dla niej nielegalna. W tym samym czasie dla niemieckich stoczni pomoc publiczna była legalna mówi Matecki.
  https://dorzeczy.pl/opinie/200160/matecki-do-merkel-w-imieniu-wszystkich-polakow-serdecznie-dziekuje.html
  Ps...Szacunek dla tego pana. Takie podziękowania należą się jak nic pani Kanclerz .Sama prawda. Szkoda wielka, że na wystawienie takiej pięknej laurki nie było stać nikogo ważnego z polskojęzycznego "rządu"!

 • @maro 12:10:28

  Żydokomuna wymagała złożenia przysięgi wojskowej na wierność Ojczyźnie i Związkowi Radzieckiemu, Bruksela czytaj germania, Berlin oczekuje złożenia hołdu na bezwzględne poddaństwo i posłuszeństwo Germańskiej Federacji Europejskiej.

 • @maro 12:10:28

  Podwyżki opłat za prąd mogą być gigantyczne. Pierwsza spółka ujawniła plany. Enea przedstawiła swój wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wzrostu cen prądu dla gospodarstw domowych na rok 2022. Spółka chce podnieść ceny o 40 proc. Podwyżki cen za prąd wydają się być nieuniknione. Analitycy spodziewają się wzrostu cen także dla odbiorców indywidualnych. Spółki energetyczny rozpoczynają przygotowania do negocjacji z URE w sprawie zmian w taryfach. Wniosek w tej sprawie przygotowuje już Tauron. Z kolei Enea stworzyła i zaprezentowała już stosowny dokument. Wynika z niego, że firma będzie wnioskować o podwyżkę cen za prąd rządu 40 proc., co po przeliczeniu oznaczałoby realną podwyżkę rachunków Polaków o 20 proc. Konieczne podwyżki. Będziemy składać wniosek o zwiększenie taryfy dla gospodarstw domowych poinformował Paweł Szczeszek, prezes Enei podczas konferencji podsumowującej wyniki firmy za I półrocze. Prezes przekazał także, że firma jest świadoma, że o zgodę na podwyżkę tego rzędu będzie bardzo trudno. Niemniej jednak, wzrost opłat o 40 proc. pozwoliłoby wyjść Enei "na zero". Pamiętajmy jednak, że cena energii to mniej więcej tylko połowa całego rachunku za prąd. Dlatego gdyby taryfa wzrosła o 40 proc., to wzrost całego rachunku za prąd sięgnąłby 20 proc. Chyba trudno będzie uzyskać właśnie taki wzrost taryf, na poziomie 40 proc. Ale nie ukrywam, że właśnie takim wzrostem cen bylibyśmy zainteresowani, by przynajmniej wyjść na zero powiedział Szczeszek.

  Gaz również w górę
  Prezes Urząd Regulacji Energetyki na wniosek PGNiG zatwierdził w czwartek trzecią w tym roku zmianę taryfy tej spółki. W kwietniu gaz podrożał o 5,6 proc, a w sierpniu wzrosły o 12,4 proc. Teraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził kolejną podwyżkę. Ceny mają wzrosnąć od października o 7,4 proc. Z szacunków URE wynika, że dla statystycznego odbiorcy zużywającego gaz jedynie do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 3,36 proc., co oznacza kwotowy wzrost o 0,72 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy taryfowej W-2.1 zużywających większe ilości gazu, np. do podgrzewania wody płatność wrośnie o 4,63 proc., tj. o 4,48 zł miesięcznie informuje RMF FM.

  Ps...A wystarczyłoby wypisać się z kółka żydolewackich wariatów...Daj Boże a nadejdzie ten dzień! Idea UE zrodziła się – uwaga ! w IG Farben!
  Spółka „spadkobierczyni” IG Farben to dzisiejszy BAYER – ten od aspiryny. Z niego swój rodowód polityczny wywodzi m. in. Helmut Kohl oraz uwaga! Angela Merkel. Bayer przejął rok temu (albo dwa) największego truciciela żywności czyli MONSANTO. Monsanto ma ambicje stać się kontrolerem 100% światowej żywności. Po to modyfikuje (GMO), bo po zmodyfikowaniu „jest właścicielem” produktu. Teraz wystarczy zniszczyć, zakazać, hodowli, produkcji roślin i już ma się monopol. Dużym udziałowcem Monsanto jest ‘cudowny” Bil Gates.
  Hiszpanka to Bayer i jego zanieczyszczona aspiryna! 100 lat podobny scenariusz jak dziś z covidem! SARS COV 2 to multiewolucja niemieckiego wirusa hiszpanki!
  Po wprowadzeniu podwyżek za prąd najbardziej cieszą się Niemcy! Kapitulacja Polski bez wystrzelenia ani jednego pocisku. Trzeba było budować Ostrołękę! I na Węglu, Węgiel, Węgiel, Węgiel! No cóż, pewnie Polska opuści CCCEU między innymi jak 45% Polaków poczuje to po kieszeni....Za Absurdy klimatyczne! A obniżenie cen prądu jest bardzo proste, wystarczy wycofać się z "Zielonego Ładu" i uwolnić energetykę od płacenia unijnym szulerom za emisję CO2. Mówią, że to na inwestycje, a co robili do tej pory? Doili ludzi na potęgę i pieniądze wysyłali do swoich krajów! Nie inwestowali w swoja infrastrukturę, bo po co? A teraz nas przetrzepią solidnie! Ci byliby zainteresowani wzrostem o 40%, rozochoceni medycy żądają wzrostu wynagrodzeń o (bagatela) 300% - kto następny?....... A rząd niech się radośnie chwali, że mają nadwyżkę budżetową. Obiecali podwyżki pielęgniarkom, no i są Gaz 7,4%, prąd 40% Polski Ład! Czyli "paliwo" dla elektryków równa do benzyny. Nareszcie będzie kopniak, który obudzi ludzi i w końcu może wyjdą na ulicę, żeby wykopać tych łobuzów! Fakt, że nie ma nikogo innego tylko pogarsza sprawę...Polaków zdaje się żydobolszewicka ideologia nie przekona o konieczności opuszczenia EU...ale może ciągłe łojenie po spasionych dupskach "gigantycznymi" podwyżkami wynikającymi z "zielonego ładu" ich przekonają? Skoro premier Morawiecki zgodził się na politykę klimatyczną to niech teraz to bierze na siebie ! Wiadomo było że te wszystkie opłaty za emisje uderza w przemysł i konsumentów. Ale ze strony rządu cisza nic złego nie mówią na UE bo boją się oskarżeń o próbę Polxsitu. Czy może rządzić w Polsce taka partia co boi się własnego cienia ? Już podporządkowują się orzeczeniom TSUE, a tyle było gadania, że im nic do naszego prawa. Aż przykro słuchać jak oni na kolanach, gotowi całować stopy. Tusk przynajmniej jasno, bo to człowiek Niemiec i ich interesów pilnuje. Dzisiejszy system naliczania cen za prąd i obecne oraz przyszłe podwyżki to efekt podpisania przez rząd Platformy Obywatelskiej kierowanej przez premier Kopacz nowego pakietu klimatycznego umożliwiającego spekulację najsilniejszych krajów cenami za emisję CO2. Od tam tej pory wzrosły one o kilkaset procent, i jedynie nasze prawo regulujące dotąd ceną za energię chroniło nas przez drastycznymi podwyżkami. Ale zgodnie z tamtymi ustaleniami okres ochronny się kończy i my zwykli obywatele teraz odczujemy na własnej skórze to co powiedziała wówczas Pani Kopacz. Zagwarantowała nam to, że ceny ... wzrosną (choć chciała powiedzieć coś zupełnie przeciwnego). A jednocześnie to koledzy pani premier zainkasowali setki milionów za ... niezbudowanie elektrowni jądrowej. W obecnym czasie największy wpływ i na dodatek niemożliwy do przewidzenia ma największy nasz szkodnik, czyli Unia Europejska. Lewactwo wymyśliło sobie podatek od fikcyjnej emisji CO2 czyli od węgla. Jeszcze dwa lata temu było to 5 euro od tony, dzisiaj 63 euro co kosztuje nas kilkanaście miliardów i ponieważ nikogo nie pytają za rok może to być i 100 euro. Na początku rząd z własnych środków rekompensował podwyżki ale przy wydatkach kowidowych nie jest w stanie tego robić. Taki mamy pożytek z Unii, a za parę lat jak będziemy płatnikiem netto to dalej będą nas eksploatować a my za to dodatkowo płacić. Przestawienie się z węgla na gaz, aby dobrze zrobić Ruskim, to nie 5-10 lat ale kilkadziesiąt i ogromne koszty.
  Po pierwsze, trzeba było wetować certyfikaty CO2. Po drugie, jak się tego nie zrobiło, to trzeba było szybko postawić elektrownię atomową, a lepiej dwie. Po trzecie każdy lewak to debil.

  Wszystko pikuś, jeżeli Unia przepchnie plan szaleńca Timmermansa "FIT FOR 55", to wracamy poziomem życia do lat 80-tych. W jego planach ceny energii mają wzrosnąć trzykrotnie, podatek od CO2 o ponad 50%, który straszliwie ma uderzyć w transport samochodowy, komunikację i użytkowników wszelkich pojazdów z silnikami spalinowymi, zaś loty samolotami staną się rarytasem, ba, nawet ta drożyzna ma dotknąć budownictwo. Jedyny ratunek aby nie dać się zniszczyć to opuścić ten kołchoz szaleńców. Na koniec ja mam pytanko! Czy ktoś pytał Polaków czy zgadzają się na przyjęcie tzw. Zielonego Ładu i związane z tym konsekwencje finansowe, polityczne i społeczne? Czy ktoś chociaż przeprowadził taki sondaż, bo o referendum w tej sprawie nie wspomnę? Nic dziwnego, że nikt nie kwapi się firmowania tego bandyckiego planu, który wtrąci miliony Polaków w ubóstwo i spowoduje, że prąd w mieszkaniach będzie dostępny tylko dla bogaczy bo dla normalnych ludzi będzie za drogi. A wszystko to w imię żydolewackich fanaberii i pisowskiego tchórzostwa, które nie pozwala się im przeciwstawić. Dlaczego w Polsce nie buduje się tanich, niedużych elektrowni zasilających jedno miasto, opartych na reaktorach samopowielających. Prawie całkowicie olewana jest geotermia co przy takiej skali potrzeb i możliwości zasobów Polski jest czystym bandytyzmem ekologicznym. 2/3 miast w Polsce mogłoby mieć ciepłownie geotermalne, bo takie mamy zasoby. Do dziś można wyliczyć na na palcach działające projekty BTW nie chodzi mi o termy.