„Powołana nielegalnie Izba SN podjęła nieważną uchwałę ws. ważności wyboru prezydenta”

Skrajnie upolitycznione stowarzyszenie sędziów „Iustitia” znów podważa ważność ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. „Kasta” podnosi, że po skandalicznym wyroku NSA, podważającym status sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uchwała o ważności wyborów jest „nieważna”. Portal wPolityce.pl wielokrotnie ostrzegał, że ten scenariusz zostanie zrealizowany. Chodzi o majowe i wrześniowe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, który bezprawnie badał powołania do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP). NSA uchylił uchwałę nowej Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącą sędziów, którzy zasiedli w IKNiSP. NSA podważył tym samym prezydencką prerogatywę, zgodnie z która, to właśnie głowa państwa powołuje sędziów. Sędziowie powołani do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych orzekli, że wybory prezydenckie są ważne. „Kasta” sędziowska nie uznała tej decyzji i już w sierpniu ubiegłego roku podważała jej ważność.

Stanowisko „kasty”

Po niedawnych wyrokach NSA, „Iustitia” przypomina swoje stanowisko ws. wyborów.

3 sierpnia 2020 r. powołana nielegalnie przez prezydenta Andrzeja Dudę , w skrajnie upolitycznionym procesie nominacyjnym, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła nieważną uchwałę w sprawie ważności uznania wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję czytamy w stanowisku „Iustitii”.

Przypominamy, że Izba ta w całości została powołana przez Prezydenta na wniosek neo-KRS, mimo zakazu wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luxemburgu, które wkrótce zostaną rozpoznane. Każde orzeczenie wydane przez tę Izbę i zasiadających w niej – neo-sędziów jest nieważne, o czym przesądził Sąd Najwyższy w uchwale 3 połączonych Izb w dniu 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20) przypomina „Iustitia”.

Tym samym wobec nieważności dzisiejszej „uchwały” nie doszło do stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przez Sąd Najwyższy, co jest wymagane przez art. 129 ust. 1 Konstytucji RP podkreślali przedstawiciele „kasty” sędziowskiej.

Czas zemsty

„Iustitia wprawdzie przekonuje, że „w stanowisku nie stwierdzono, że wybory prezydenta są nieważne, a jedynie, że nie stwierdzono poprawnie ich ważności”, ale wydźwięk stanowiska jest jasny. To także sygnał do opozycji i jej zagranicznych sojuszników, by podważać demokratyczny wybór Polaków sprzed roku. To wiąże się także z inną sugestią „kasty” sędziowskiej, by kiedyś usuwać sędziów powołanych z pozytywną opinią nowej KRS. Ta groźba wobec niemal 2 tysięcy sędziów odbiła się szerokim echem wśród samych sędziów i komentatorów. Nie ma już wątpliwości, że po zdobyciu władzy przez opozycję, „kasta” sędziowska będzie próbowała przeprowadzić czystkę w szeregach całego środowiska sędziowskiego.                                              https://wpolityce.pl/polityka/567830-kasta-podwaza-wynik-wyborow-prezydenckich-po-wyrokach-nsa                                                                                                                                                    Ps...Wszystkich sygnatariuszy tego stwierdzenia należy pozbawić prawa wykonywania zawodu. Może to zrobić Prokurator Generalny. Wszyscy mają już dość warcholstwa sędziów. Wg kasty Polska jest nielegalna i może istnieć jedynie jako kolonia Unii Europejskiej pod przewodnictwem Niemiec. Tylko opcja ZERRO! Ciąć do bólu metodą Erdogana bo V Kolumna przechodzi do ostatecznego ataku na Państwo Polskie, by je zlikwidować. Jak długo jeszcze ten żydokomuszy pomiot z chowem wsobnym będzie nam rozwalał państwo? Ironia losu, PAD tych zaprzańców z Zosią bronił, a oni mu się do tyłka dobierają. Tak na marginesie, co to za trybunał Iustitia? Należy aresztować całą tą „Iustitię. To Zaplanowane działania przeciw Polsce! Lapuerta z Hiszpanii jednym pociągnięciem pióra chce wstrzymać Polsce prąd, wyłącza Izbę Dyscyplinarną SN, wymierza wyimaginowane kary uzasadniając to opisem literackim: bla, bla, bla…Za chwilę kolejna lampucera podpisze, że prezydent RP musi odejść, bo został wybrany wbrew prawu! Nie jest lewakiem albo homoseksualistą tylko katolikiem! Za chwilę ktoś podpisze, że Polski nie ma, bo Wisła właśnie stała się granicą Niemiec i Rosji. Z tą hucpą zgadza się tylko zdegenerowane lewactwo zwane targowicą! Polak przenigdy nigdy!