Ważne oświadczenie sędziów SN:

Nieuznanie nadrzędności Konstytucji może być traktowane jako zrzeczenie się urzędu sędziego

                                                                                                                                                                          „Świadome odstąpienie przez sędziego w jego działaniach urzędowych od roty jego ślubowania, obejmującej obowiązek wiernej służby wobec Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do stania na straży prawa, którego najwyższym aktem normatywnym jest Konstytucja RP, może być traktowane jako równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu sędziego i stanowi zarazem naruszenie podstawowych obowiązków obywatela polskiego względem jego własnego Państwa” - napisali sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w specjalnie wydanym oświadczeniu.                                                                                                                                                                                                                            Oświadczenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

W piątą rocznicę podjęcia przez Sejm RP uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli, my, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego - konstatując, iż wskazane w tej uchwale naruszenia suwerenności naszego Państwa, podważające jednocześnie porządek prawny w Polsce, nie tylko nie ustały, lecz w ostatnim czasie drastycznie nasiliły się za sprawą niemających podstaw w prawie, także europejskim, działań określonych organów i podmiotów Unii Europejskiej, czego najbardziej drastycznym przykładem jest podważanie nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w porządku prawnym RP, a tym samym wprost suwerenności naszego Państwa oraz nakłanianie polskich sędziów do niestosowania Konstytucji RP, a zatem do jawnego sprzeniewierzenia się rocie ślubowania sędziowskiego, którego odmowa złożenia jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu sędziowskiego – wskazujemy, iż świadome odstąpienie przez sędziego w jego działaniach urzędowych od roty jego ślubowania, obejmującej obowiązek wiernej służby wobec Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do stania na straży prawa, którego najwyższym aktem normatywnym jest Konstytucja RP, może być traktowane jako równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu sędziego i stanowi zarazem naruszenie podstawowych obowiązków obywatela polskiego względem jego własnego Państwa.

Niniejsze oświadczenie podajemy do wiadomości publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tych organów państwowych, których zadaniem jest stanie na straży suwerenności i praworządności Rzeczypospolitej Polskiej.

21 maja 2021 r.

SSN Jan Majchrowski

SSN Konrad Wytrykowski

SSN Jacek Wygoda

SSN Piotr Niedzielak

SSN Jarosław Sobutka                                                         https://wpolityce.pl/polityka/568982-wazne-oswiadczenie-sedziow-izby-dyscyplinarnej-sn                                                                                                                Ps..Prawidłowo, jak im się nie podoba to niech sami zrezygnują z bycia sędzią. Już jednego tak załatwili. Uznali, że zrzekł się z funkcji sędziego jak odmówił orzekania. Nadrzędną pozycję w systemie źródeł prawa w RP zajmuje Konstytucja. Wynika to z jej art. 8 ust. 1, który mówi, że „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. Zasada nadrzędności Konstytucji nie uległa modyfikacji na skutek przystąpienia Polski do UE. Zarówno bowiem akty prawa pierwotnego, jak też prawa wtórnego UE nie mogą naruszać Konstytucji i podlegają kontroli zgodności z Konstytucją (wyr. TK z 11.5.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 49; wyr. TK z 16.11.2011 r., SK 45/09, OTK-A 2011, Nr 9, poz. 97). Ponadto przekazanie organom UE kompetencji organów władzy państwowej RP w niektórych sprawach, będące istotą aktu przystąpienia do UE (art. 90 Konstytucji), nie oznaczało upoważnienia organów UE do podejmowania decyzji czy wydawania aktów normatywnych naruszających Konstytucję (wyr. TK z 24.11.2010 r., K 32/09, OTK-A 2010, Nr 9, poz. 108).

W całej UE tylko w Niderlandach oraz w Estonii (formalnie) zagwarantowane jest pierwszeństwo prawa UE przed przepisami prawa krajowego rangi konstytucyjnej. W pozostałych krajach prymat mają ich wewnętrzne Konstytucje (Ustawa Zasadnicza w przypadku Niemiec). Z tego właśnie powodu upadła Konstytucja dla Europy.

A organ sądowniczy, ostateczny i jednoinstancyjny jakim jest TSUE, jest w całości złożony z sędziów wyznaczonych przez polityków. Nic, co jest sprzeczne z polską Konstytucją, nie może na terenie Polski uchodzić za prawo. A jeśli ktoś daje wiarę zielonemu antypisiorowi niech przeczyta sobie art. 8 u. 1 Konstytucji.

 Jasne i oczywiste stanowisko sędziów, nie przypadkowo adresowane szczególnie do organów państwowych, których zadaniem jest stanie na straży suwerenności i praworządności Rzeczypospolitej Polskiej - Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Prokuratorze Generalny!!! Tego oczekują Polacy i nasza Polska rzeczywistość, tego wymaga Polska racja stanu, tego oczekujemy w zapowiadanych reformach wymiaru sprawiedliwości. Brawo Panowie sędziowie - zachowujecie się jak trzeba!              

kula Lis 70

kula Lis 70 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

3

liczba ocen: 10

Post jest opublikowany więcej niż dn. Funkcje oceny i komentowania zostały wyłączone.

 • Nie ma co dywagować na temat TSUE w Polsce. I to jest właściwy kierunek.

  Na gruncie prawa i umów traktatowych jednoznacznie odmówić jakichkolwiek działań jako efektu wyroków TSUE ingerujących w porządek prawny Polski. Ci co nie uznają naszego prawa powinni być wyrzucani a nie czekać aż się sami zrzekną!

 • Wielkie brawa dla tych Sędziów Sądu Najwyższego

  po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, jest to kolejne ważne orzeczenie w sprawie obrony polskiej Państwowości, przed rozszarpywaniem jej przez hieny.

 • Co oznacza wyrok TSUE? Złotowski: W Europie powstaje moda na "kastę sędziowską" i na sędziokrację

  „To jest oczywiście kolejny atak na Polskę i to dzisiaj nie ulega żadnej wątpliwości, że jesteśmy atakowani na każdym kroku, pod każdym pretekstem” – mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl eurodeputowany Kosma Złotowski (PiS) komentując wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł m.in., że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nienaruszalności i niezawisłości sędziów.

  https://wpolityce.pl/polityka/569006-nasz-wywiad-zlotowski-powstaje-moda-na-kaste-sedziowska  Ps...Polski rząd powinien zapytać TSUE, jaki punkt Traktatu Lizbońskiego pozwala im na ingerowanie w polski wymiar sprawiedliwości. To nie jest wyrok! W wyroku mają być ustalenia sądu, a nie przypuszczenie „może”! TK orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie - art.188 pkt.1-2 Konstytucji RP. TK uznał swoje kompetencję kontrolowania prawa UE i to pomimo zastrzeżeń w tym zakresie Trybunału Sprawiedliwości. TK stwierdził, że: „może oceniać przepisy unijne pod kątem polskiej Konstytucji. Orzeczenie dotyczy kontroli przepisów rozporządzeń, należących do wtórnego prawa UE, które obniżają standard zagwarantowanych polskiemu obywatelowi konstytucyjnych praw i wolności. Z orzeczenia wynika, że polski sąd konstytucyjny ma prawo sprawdzić unijny przepis i unieważnić jego stosowanie na terenie Polski, jeśli narusza on konstytucyjne prawa i wolności. TK podjął także kwestię skutków orzeczenia o potencjalnej niezgodności z Konstytucją przepisów wtórnego prawa unijnego. Zdaniem sędziów, w odróżnieniu od unieważniającego skutku orzeczenia TK względem przepisów prawa polskiego, w przypadku prawa pochodnego, TK może pozbawić przepis możliwości stosowania i wywierania skutków w Polsce. Sędziowie powinni być wybierani w wolnych wyborach w taki sposób jak politycy. Ukończenie studiów prawniczych nie gwarantuje, że w przyszłości będzie dobrym sędzią.


  Czyli według TSUE jeżeli będzie sędzia pijany za kierownicą i okaże legitymację to naruszeniem niezawisłości będzie zmuszenie do wyjścia z pojazdu i kontynuowanie trasy taksówką?

 • Czy jest możliwe wyjście z prawnego klinczu? Kownacki: Po prostu musimy robić swoje nie oglądając się na TSUE

  „Robić swoje. Jeżeli chcemy reformować wymiar sprawiedliwości, to nie oglądając się na TSUE to robić. Tylko w sposób taki, żeby rzeczywiście te efekty tej reformy były” mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Bartosz Kownacki, poseł PiS, nawiązując do kolejnego orzeczenia TSUE, tym razem w sprawie sędziów.


  https://wpolityce.pl/polityka/569023-kownacki-musimy-robic-swoje-nie-ogladajac-sie-na-tsue


  Ps...Konieczna szybka reforma/repolonizacja mediów, reforma od podstaw sądów, /Opcja Zero!/, reforma szkolnictwa wszelkie - lewackie ruchy na bruk (niech Środa założy sobie koło gospodyń wiejskich)…..

 • Wniosek Polski odrzucony! TSUE domaga się natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów ws. Izby Dyscyplinarnej SN

  Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosario Silva de Lapuerta oddaliła w środę wniosek Polski o uchylenie postanowienia z dnia 14 lipca 2021 roku, którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych dotyczących w szczególności właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  https://wpolityce.pl/swiat/569031-wniosek-polski-odrzucony-tsue-domaga-sie-wykonania-wyroku

  Ps...To kpina! Jakaś tam polityk wyznaczona przez Hiszpanię na tzw, sędzię- chce rządzić Polską! UE nie ma mocy sprawczej w kwestiach sądownictwa w Polsce. Zatem i TSUE nie ma prawa ingerować w polski wymiar sprawiedliwości! Dlaczego więc polski rząd wypisuje jakieś elaboraty z tłumaczeniami, prośby itp.?!

  ID jest organem konstytucyjnym i wara komukolwiek od polskiej Konstytucji. Zabór suwerenności Polski przez UE. Konieczne zawieszenie uczestnictwa w UE na dwa lata. I po sprawie.

 • Mocna odpowiedź ministra sprawiedliwości na wyrok TSUE! Ziobro: Ma skłonić Polskę, by uległa szantażowi. Nie uda się to

  https://media.wplm.pl/thumbs/1b3/OTYwL3VfMS9jY18wYTkxYy9wLzIwMjEvMTAvMDYvMTIwMC84MDAvN2FjYjUxMjk4YTBjNDE0NWIxZGU1ZDRjNzBmODAyZDcuanBlZw==.jpeg

  Chcąc zanarchizować polskie sądownictwo, TSUE zakwestionował zasadę obowiązującą od dziesięcioleci napisał szef MS Zbigniew Ziobro, odnosząc się do środowego wyroku Trybunału. Polityczne orzeczenie ma skłonić Polskę, by uległa szantażowi; nie uda się to zapowiedział. TSUE kwestionuje zasadę obowiązującą od dziesięcioleci. Chcąc zanarchizować polskie sądownictwo, TSUE zakwestionował zasadę, obowiązującą od dziesięcioleci. To, co było dobre za Millera czy Tuska, nagle jakoby narusza niezawisłość. Polityczne orzeczenie ma skłonić Polskę, by uległa szantażowi. Nie uda się to! czytamy w tweecie ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.

  https://wpolityce.pl/polityka/569017-mocna-odpowiedz-ministra-sprawiedliwosci-na-wyrok-tsue

  Ps...Brawo Ziobro, jebać TSUE. Nareszcie. Ziobro po raz następny ma rację. Obcy chcą rządzić w cudzym domu bez pozwolenia. Trzymać się przekazanych kompetencji. Nie ma żadnego Traktatu UE, który upoważnia do ingerowania UE w nasze sądownictwo bo o tym decyduje tylko suweren. Sądownictwo RP nie jest również żadną instytucją, organizacją ani organem unijnym i tego powinni nauczyć się nasi sędziowie.

  Polska nie wyszła z Polski, nie zrzekła się suwerenności i nie pozbyła się Konstytucji. Konstytucja RP (Konstytucja Kwaśniewskiego) w art. 8 w ust. 1 tak statuuje. Koniec kropka! Dyskusja zamknięta! Każdy, kto uważa, że istnieje jakiekolwiek prawo ważniejsze od Konstytucji RP, najzwyczajniej w świecie bredzi. Dopóki Konstytucja nie zostanie zmieniona (nie zrobili tego ani Miller z Kwaśniewskim, ani Tusk z Pawlakiem i Komorowskim, to na wszelki bełkot, że prawo unijne jest ważniejsze od polskiej Konstytucji, jest tylko jedna rada: Tworki albo egzorcyzmy…Identycznie orzekł TK jeszcze z Andrzejem Rzeplińskim i Ewą Łętowską. W 2004 r. był przygotowany projekt Konstytucji Europejskiej. Dokument zakładał podporządkowanie systemów prawnych krajów członkowskich łącznie z ich konstytucjami prawu UE. Taka reforma nie weszła jednak w życie i została odrzucona w referendum we Francji i Holandii. Potem podejmowano próby, w których TSUE, usiłował wskazywać, iż prawo unijne jest ważniejsze od prawa krajowego. Od strony prawnej jest zgoła odwrotnie, bowiem nie ma żadnych traktatów i umów międzynarodowych na mocy których państwa członkowskie przekazywałyby kompetencje prawne na organy unijne. Prawo stosowane w poszczególnych krajach nie jest sprzeczne z traktatem unijnym, a zgodność tych praw z zasadami przyjętymi przez twórców UE była warunkiem możliwości włączenia do UE.

 • Orzeczenie TSUE? Terlecki: "Unia idzie w kierunku, który może niestety źle się skończyć i to na własne życzenie"

  „Nie znam jeszcze planów odpowiedzi na ten kolejny krok, ale chyba dla wszystkich oczywiste jest, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekracza swoje kompetencje. Nie ma takiego prawa, żeby unijne instytucje zarządzały Polską” podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, odnosząc się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  https://wpolityce.pl/polityka/568986-wywiad-orzeczenie-tsue-terlecki-to-moze-sie-zle-skonczyc

  Ps...Czy sędzia to zawód dozgonny? Ależ oni się ustawili. Każdego można zwolnić z pracy tylko nie sędziego, ależ to jest chore. Ignorować „orzeczenia” tego kapturowego sądu TSUE. W Europie nikt nie respektuje wybzdurzeń tego czegoś i trybunały różnych państw pokazały co o tej „instytucji” sądzą.

 • Premier o orzeczeniu TSUE: To próba daleko idącej destabilizacji.

  Nie pozwolimy na to. Polska jest państwem prawa opartym o konstytucję. „Polska jest państwem prawa opartym o konstytucję, o bardzo czytelne reguły. Próba uderzenia w samo sedno, w samo serce stabilności systemu społeczno-prawnego jest próbą daleko idącej destabilizacji tego systemu. Na to pozwolić nie możemy” powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas nieformalnego szczytu państw UE i Bałkanów Zachodnich, odnosząc się do orzeczenia TSUE. Niedopuszczalne działania TSUE.
  Wszelkie niuansowanie, wypracowywanie kompromisów co do sprawy, z której sami jesteśmy średnio zadowoleni, czyli funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, jest oczywiście jedną sprawą. Ale uderzenie w społeczną tkankę, pewność i stabilność jest czymś niedopuszczalnym. Myślę, że każdy, kto ma odrobinę dobrej woli zrozumie to i zda sobie sprawę z tego, do czego może doprowadzić rozszerzająca interpretacja niektórych sformułowań wyroków wskazał premier Morawiecki.

  https://wpolityce.pl/polityka/568963-premier-o-orzeczeniu-tsue-to-proba-destabilizacji


  Ps...To nie jest nic nowego. Już w PRL można było przenosić sędziów między wydziałami i między sądami. To żyd Safjan mści się na Polsce, bo kadencja w TSUE mu się kończy. Dalekie i bliskie ingerencje w nasz porządek prawny trzeba było wycinać w zarodku. Gdyby to robiono nie było by dzisiaj problemu. Ile tych niedouczonych sędziów pławi się w luksusach z podatków i nękają niepraworządnie Polskę przy aplauzie neotargowicy, którym rzucają ochłapy i tylko niektórym dobrze obrośnięte kości.

 • Dzisiaj sędziowie nie mają przestrzegać Polskiej konstytucji

  ...a jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa i zwyczajów EU..
  to oznacza wprost skok UE na suwerenność Państwa Polskiego.

  Jednocześnie tzw. opozycja solidarnie się domaga tego samego...
  oznacza to jedno...
  to jest ze strony opozycji atak na suwerenność Polski a tym samym jest to zdrada Narodowa, zdrada główna.

  Każdy obywatel Polski który jawnie domaga się łamania Polskiej Konstytucji popełnia przestępstwo ścigane z urzędu.

  Można się domagać zmiany Konstytucji ale nigdy jej łamania.

  Ta wojna zmierza wprost to likwidacji Polskiej państwowości której aktem głównym jest Konstytucja.

 • Jest oświadczenie ws. wyroku TSUE! MS: Trybunał to organ polityczny UE, wykorzystywany do agresji na polski rząd

  „Twierdzenie o rzekomym zamachu na niezawisłość sędziowską jest kolejnym przykładem na to, że TSUE do którego powoływani są nominaci rządów nie jest sądem lecz organem politycznym Unii Europejskiej. Wykorzystywany jest do agresji na rząd RP i paraliżowania naszego wymiaru sprawiedliwości” pisze Ministerstwo Sprawiedliwości w oświadczeniu dotyczącym wyroku TSUE. MS: TSUE naruszył traktaty
  Resort sprawiedliwości przygotował oświadczenie w odpowiedzi na środowy wyrok TSUE.

  TSUE nie może zastępować krajowych sądów konstytucyjnych, ponieważ nie ma do tego kompetencji. Wydając dzisiejszy wyrok, naruszył traktaty i umożliwił sędziom z upolitycznionych stowarzyszeń sędziowskich podważanie ustroju Polski. Prowadzi to do anarchizacji wymiaru sprawiedliwości poprzez podważanie wydanych zgodnie z prawem wyroków sądowych. To działania na szkodę Polaków, ponieważ uderzają w zasadę pewności prawa i trwałości orzeczeń sądowych podkreśliło MS.

  TSUE nie wziął pod uwagę wprowadzonych zmian, które pozytywnie wpływają na niezawisłość i niezależność sędziów. Do 2017 r. prezesi sądów mieli całkowitą swobodę w przenoszeniu sędziów między wydziałami. Zmiany zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sprawiły, że obecnie sędziego można przenieść bez jego zgody do innego wydziału tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie „Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Takim przypadkiem, dotyczącym sędziego Waldemara Żurka, jest sytuacja, gdy przeniesienie następuje do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu. Sędzia Waldemar Żurek został bowiem przeniesiony jedynie z wydziału cywilnego II instancji do wydziału wskazano w oświadczeniu.

  Jak podkreślił resort, decyzja dotycząca sędziego Waldemara Żurka podyktowana była potrzebą „wzmocnienia kadrowego wydziału sądu okręgowego pierwszej instancji” oraz „dobrem wymiaru sprawiedliwości i chęcią usprawnienia postępowań”.

  Ministerstwo ocenia, że „Twierdzenie o rzekomym zamachu na niezawisłość sędziowską jest kolejnym przykładem na to, że TSUE – do którego powoływani są nominaci rządów – nie jest sądem lecz organem politycznym Unii Europejskiej”. Według MS Trybunał jest ponadto „wykorzystywany do agresji na rząd RP”.

  Oświadczenie MS - pełna treść
  Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to kolejny przykład politycznych działań podejmowanych wbrew zapisom traktatów Unii Europejskiej. System przenoszenia sędziów, bez ich zgody, między wydziałami tego samego sądu działał w Polsce przez dziesiątki lat. Nie budził zastrzeżeń ani Komisji Europejskiej, ani TSUE, ani byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marka Safjana. Teraz nagle sprawa ta służy paraliżowaniu polskiego sądownictwa.

  TSUE nie wziął pod uwagę wprowadzonych zmian, które pozytywnie wpływają na niezawisłość i niezależność sędziów. Do 2017 r. prezesi sądów mieli całkowitą swobodę w przenoszeniu sędziów między wydziałami. Zmiany zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sprawiły, że obecnie sędziego można przenieść bez jego zgody do innego wydziału tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie „Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Takim przypadkiem, dotyczącym sędziego Waldemara Żurka, jest sytuacja, gdy przeniesienie następuje do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu. Sędzia Waldemar Żurek został bowiem przeniesiony jedynie z wydziału cywilnego II instancji do wydziału cywilnego I instancji.

  Należy podkreślić, że sędziowie sądów powszechnych są powoływani na stanowiska sędziego sądu rejonowego, sądu okręgowego lub sądu apelacyjnego, a nie do konkretnego wydziału. Za funkcjonowanie sądu, w tym za politykę kadrową, odpowiada jego prezes. Podejmując decyzję o przeniesieniu sędziego do innego wydziału musi uwzględnić specjalizację sędziów w rozpoznawaniu rodzajów spraw, konieczność zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.

  Zastosowana wobec sędziego Waldemara Żurka zmiana zakresu czynności służbowych wynikała z potrzeby wzmocnienia kadrowego wydziału sądu okręgowego pierwszej instancji. Powszechnie znane jest znaczne obciążenie orzecznicze sądów i wydziałów rozpoznających sprawy w pierwszej instancji. Decyzja była podyktowana dobrem wymiaru sprawiedliwości i chęcią usprawnienia postępowań.

  Twierdzenie o rzekomym zamachu na niezawisłość sędziowską jest kolejnym przykładem na to, że TSUE – do którego powoływani są nominaci rządów – nie jest sądem lecz organem politycznym Unii Europejskiej. Wykorzystywany jest do agresji na rząd RP i paraliżowania naszego wymiaru sprawiedliwości.

  TSUE nie może zastępować krajowych sądów konstytucyjnych, ponieważ nie ma do tego kompetencji. Wydając dzisiejszy wyrok, naruszył traktaty i umożliwił sędziom z upolitycznionych stowarzyszeń sędziowskich podważanie ustroju Polski. Prowadzi to do anarchizacji wymiaru sprawiedliwości poprzez podważanie wydanych zgodnie z prawem wyroków sądowych. To działania na szkodę Polaków, ponieważ uderzają w zasadę pewności prawa i trwałości orzeczeń sądowych.

  PAP

  Ps....TSUE to nielegalna izba IV Rzeszy niemieckich zbrodniarzy. Ręce precz od Polski, faszystowsko-bolszewickie gnidy! Wyroczek TSUE nie istnieje. Opinia TSUE jest nieistniejąca. TK już orzekł, że UE nie może zastępować państwa w tworzeniu regulacji nt. niezawisłości i niezależności sędziów, a TSUE nie może wykonywać aktów władczych wobec sądów. TSUE nie jest żadnym sądem, to kabaret osobników przebranych w łachmany błaznów cyrkowych. Za ciągłe klaunowanie wysoki jurgielt niemiecki, towarzystwo kolesi przy kawie i ciasteczkach udaje, że myśli. Tacy ludzie zasiadają na wysokich stanowiskach w UE m.in. Vera Jourova doświadczona kryminalistka… W 2006 r. była aresztowana za pośredniczenie w gigantycznej aferze korupcyjnej. W więzieniu nie sypała, wkrótce jej korupcyjni kumple (byli współpracownicy StB - komunistycznej służby bezpieczeństwa w Czechosłowacji) doszli do władzy i nie tylko uwolnili Jourovą, ale także nagrodzili ją za lojalność kolejnymi stanowiskami w Unii Europejskiej. Sprawę przeciwko Jourovej umorzono w skandalicznych okolicznościach. Prowadzący ją czescy prokuratorzy również otrzymali w nagrodę doskonale płatne eurosynekury. Niestety większość członków Komisji Europejskiej to osoby całkowicie skompromitowane Jourova nie odbiega od normy dla tej instytucji. Co prawda w KE jest kilka uczciwych osób (w tym Polak Janusz Wojciechowski), ale są one pozbawione realnego wpływu na decyzje skorumpowanej większości.

  Proszę porozmawiać (i ewentualnie poprosić o pomoc) jak się postepuje z nieuczciwymi i niesprawiedliwymi sędziami z np. Prezydentem Turcji Erdoganem, czy prezydentem Francji Macronem, oni pokazali Światu, że wiedzą co zrobić, albo jest tak wielki PAT między UE, PE, KE - TSUE, a Polską, że zostało tylko niestety jedno WYJŚCIE?!

 • TSUE buduje w Polsce sędziokrację, i niszczy demokrację.

  https://media.wplm.pl/thumbs/4f6/OTYwL3VfMS9jY183MzMzYi9wLzIwMjEvMTAvMDYvMzY0OC8yNzM2L2ZmM2Q0ZTRmZjYxYzQyMjliNjU4MzNkMmQyMTUxNmY0LmpwZWc=.jpeg
  "Będziemy mogli sobie głosować do woli, i nic nie będziemy mogli zmienić". Mamy przyjąć do wiadomości, że w sferze wymiaru sprawiedliwości Polska nic nie może. Niezgodna z unijnymi standardami i rzekomo z unijnym prawem okazuje się być Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, a więc nieśmiała w sumie próba wprowadzania jakiejkolwiek odpowiedzialności sędziów. To jednak nie koniec: dziś dowiedzieliśmy się, że sędziego nie wolno przenieść wbrew jego woli do innego sądu! Ma pracować tam, gdzie chce, w przeciwnym razie można ogłosić koniec demokracji. Zwróćmy uwagę: TSUE - będące polityczno-sądowym narzędziem Komisji Europejskiej, a właściwie tej jej części, która sprawuje realną władzę - buduje w Polsce prawdziwą sędziokrację. To sędziowie domykają przecież większość procesów decyzyjnych. To oni są faktyczną koroną systemu władzy. Teraz mają być - jako grupa, jako „kasta” właśnie - wyjęci poza sprawczość państwa polskiego, wystawieni poza jego ramy. Będziemy mogli sobie głosować do woli i w dowolny sposób, i nic nie będziemy mogli zmienić. Nawet jeśli przyjmiemy ustawy, zostaną obalone przez sędziów, których decyzji obalić nie będzie można.

  Atak na reformę wymiaru sprawiedliwości jest więc atakiem na podstawowe uprawnienia Polaków do kształtowania swojej przyszłości zgodnie z przyjętymi procedurami. Jeśli nie zdołamy powstrzymać tego procesu, nasza suwerenność, nasze podstawowe prawa demokratyczne staną się fikcją. Tu naprawdę nie chodzi o sędziów; tu chodzi o wszystkich Polaków.

  https://wpolityce.pl/polityka/569042-tsue-buduje-w-polsce-sedziokracje-i-niszczy-demokracje

  Ps...To opis wersji optymistycznej. TSUE może też uznać TK za nielegalny, wskazać jakie zapisy Konstytucji RP są zgodne z ideologią UE, zdelegalizować PiS i wezwać do zamknięcia kościołów bo według 1 osoby z kasty Boga nie ma czyli mogą wszystko. W sumie to nie do pojęcia, że Unia zamiast bronić swego państwa członkowskiego wciąż go atakuje. Na co nam taka Unia stająca się Związkiem Radzieckim bis? Tylko połowa państw Europy jest w tej Unii! To jest agresja. Trzeba się bronić bo zginiemy. Nie czas na wyjście z tego gnijącego lupanaru?

  Sędziowie wszystkich krajów łączcie się! Wasz cel, czyli nieusuwalność, dowolna interpretacja prawa, dożywotnia bezkarność i władza nad całym światem jest już prawie osiągnięty!

  Poza formalnie Bruksela i Luksemburg razem dążą do osiągnięcia decydującego wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich przez - gotowe za wszelką cenę implementować ponadnarodową federacyjną wizję Europy Antonio Gramsciego - korporacyjne środowiska sędziowskie i polityczne. Pod jego pomnikami oficjele europejscy składają kwiaty częściej, niż przed ikonami faktycznych trzech ojców założycieli „Wspólnoty Węgla i Stali”. Pragnienie urzeczywistnienia ideologicznego planu komunistów i liberałów wśród elit jest tak silne i nadrzędne, że z narzędzi prawnych uczyniły one opresyjny środek wiodący do celu. Nie ma co liczyć, że na tej drodze będzie respektowana zasada niesprzeczności. Samo orzecznictwo wiceprezes Rosario Silvy de Lapuerty jest niedbałe i niespójne, z pogranicza zapisanego w traktatach legalizmu albo całkowicie oderwane od litery lizbońskiej ustawy zasadniczej.

  A arcyksiążę syn folksdojcza z Grenschutzu i UB żyd Safjan z dynastii krakowskiej kończy w TSUE w imieniu Polski w tym miesiącu kadencje. A na jego miejsce jest 6iu chętnych do żłoba w TSUE aby reprezentować Polskę:

  dr hab. Tomasz Demendecki, sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego;
  dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat;
  dr hab. Celina Nowak, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN
  dr hab. Grzegorz Pastuszko, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  dr hab. Rafał Wojciechowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Ziobro wywraca fundament planu legalizacji w UE "małżeństw homoseksualnych" i adopcji dzieci przez homo-pary

  Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zawetuje podczas posiedzenia Rady UE unijne "Konkluzje dot. Strategii UE na rzecz praw dziecka".
  Jak dowiedział się portal DoRzeczy.pl, do postawienia weta ma dojść na posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, gdzie Polskę reprezentuje właśnie minister sprawiedliwości. Rada rozpoczyna się w czwartek 7 października.

  Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje, że unijny dokument – wbrew tytułowi – uderza w prawo dziecka do wychowania w rodzinie przez ojca i matkę. Zamiast rzeczywiście wspierać dobro dziecka, jest elementem unijnej polityki promującej środowiska LGBT i ideologię gender. Akceptacja Konkluzji prowadziłaby do wymuszania na Polsce prawnego uznania "małżeństw" gejowskich i lesbijskich oraz do adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

  W tej unijnej inicjatywie nie chodzi o prawa dzieci. Gra idzie o realizację planu, który 16 września 2020 r. ujawniła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W orędziu o stanie Unii Europejskiej zapowiedziała, że Komisja przedstawi strategię wzmocnienia praw osób LGBTQI. – W ramach tego będę również dążyć do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju – zaznaczyła.

  Jednym z elementów tej strategii ma być rozwiązanie, dzięki któremu dzieci osób tej samej płci będą uznawane w całej Unii Europejskiej.

  Kilka dni później potwierdziła to unijna komisarz ds. równości Helena Dalli. – Jeśli tworzysz rodzinę w jednym kraju, jest ona rodziną też w innym kraju – w ten sposób odpowiedziała na pytanie o plany Komisji Europejskiej w sprawie uznawania praw rodzinnych osób LGBT+.

  Są to założenia niezgodne z polską Konstytucją, która jasno stanowi, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny. Polskie prawo nie zezwala również na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, a „uznawanie dzieci osób tej samej płci w całej UE” oznacza właśnie dążenie do legalizacji takich adopcji we wszystkich krajach Unii.

  Wobec braku zgody wszystkich państw członkowskich na realizację tych zamierzeń, Komisja Europejska usiłuje przemycić je pod pozorem „strategii na rzecz praw dziecka”. Weto Zbigniewa Ziobro do Konkluzji oznacza wywrócenie fundamentu tych planów.

  To już czwarte polskie weto złożone przez Zbigniewa Ziobro na forum unijnym.

  Romanowski pisze do Maląg
  Nasza redakcja dotarła do pisma, jakie resort sprawiedliwości przesłał w tej sprawie do Ministerstwo Rodziny i Polityki. Pismo z 29 września 2021 r. podpisane jest przez wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

  "Uprzejmie informuję iż na Radzie UE w dniach 7-8 października 2021 r., Minister Sprawiedliwości, który będzie reprezentował Polskę, sprzeciwi się przyjęciu Konkluzje dot. Strategii na rzecz praw dziecka. Uzasadnieniem powyższego jest brak uwzględnienia uwag Polski do konkluzji dotyczących konieczności uwzględnienia porządków konstytucyjnych państw członkowskich oraz poszanowania wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego w obszarze prawa rodzinnego materialnego.

  Konkluzje zawierają siatkę pojęciową oraz odwołują się do dokumentów instytucji europejskich niezgodnych z polskim porządkiem prawnym, przewidując działania, które naruszają kompetencje wyłączne państw członkowskich oraz pozostają w sprzeczności z podstawowymi instytucjami polskiego prawa rodzinnego. Chociaż konkluzje są dokumentem politycznym i nie są prawnie wiążące, jednak w przypadku zgody państwa na ich przyjęcie – trudniej jest później kwestionować działania unijnych instytucji, które wynikają z treści konkluzji, bowiem pojawia się zarzut, że wyrażono na nie zgodę" – czytamy w piśmie.

  Jak argumentuje resort, ma to szczególne znaczenie dla polskiego porządku prawnego, w kontekście zapowiedzi unijnych regulacji, mających na celu uznawanie rodzicielstwa, w tym osób w związkach jednopłciowych, co w polskim porządku prawnym jest niezgodne z konstytucją.

  Dlaczego weto? MS przytacza argumenty
  Resort sprawiedliwości podaje argumenty, które uzsadniają zgłoszenie weta. Oto one:

  1. Oficjalnym celem Strategii ma być rzekomo dobro dzieci. Za szczytnymi zapowiedziami i deklaracjami kryje się ideologia LGBT i tzw. tęczowych rodzin, czyli związków homoseksualnych. Takie rozwiązania są niezgodne z polską Konstytucją, która jasno stanowi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.

  2. Prawo rodzinne jest szczególnie delikatną materią a przepisy określające więzi rodzinne mają pierwszorzędne znaczenie dla ogólnie pojmowanej wspólnoty państwowej. W UE nie ma konsensusu co do wspólnej wizji określonego modelu rodziny i małżeństwa. Są to kwestie newralgiczne dla każdego państwa członkowskiego i są związane z jego tożsamością narodową określoną w normach konstytucyjnych.

  3. Polska nie zgadza się na ingerencję instytucji unijnych w tak wrażliwe sfery prawodawstwa jak prawo rodzinne. Obszar ten przynależy do wyłącznych kompetencji państwa członkowskiego w zakresie samostanowienia o kształcie rodziny, definicji małżeństwa oraz rodzicielstwa.

  4. Konkluzje odwołują się do takich dokumentów jak: Strategia Równości LGBTIQ 2020-2025 i Strategia Równości Gender 2020-2025. Zgoda na konkluzje oznaczałaby zarazem akceptację dla strategii LGBT i gender, a ich realizacja byłaby wymuszana szantażem. Tak jak w przypadku wymuszania na polskich samorządach rezygnacji z uchwał w obronie rodziny.

  Zakłamane słownictwo
  MS wskazuje, że używane w Konkluzjach i Strategii słownictwo, nie odnosi się już do płci biologicznej (ang. „sex”) lecz posługuje się wyłącznie słowem „gender”, czyli tzw. płcią kulturową. W Konkluzjach pojawia się sformułowanie dotyczące tzw. inkluzywności płci kulturowej (gender inclusiveness), którą to zasadę trzeba zapewnić wszystkim dzieciom w szkole. Chodzi o używanie „języka neutralnego płciowo” czy też „wrażliwego płciowo” – zatem koniec z dziewczynką czy chłopcem w szkole i przedszkolu – bo to już może być nierówność. Wszystkie dzieci to „ono”. Towarzyszy temu w Strategii zachęta, zwłaszcza dla dziewcząt, do „obalania stereotypów płci”.

  Ponadto Strategia, odnosząc się do rozporządzenia Bruksela II BIS, które reguluje współpracę transgraniczną w sprawach rodzinnych i małżeńskich, zapowiada, że „szczególne wyzwania pojawią się w przypadku tęczowych rodzin”. Zapis ten związany jest z inicjatywą Komisji Europejskiej, która przewiduje wydanie rozporządzenia o uznawaniu rodzicielstwa, w tym również par homoseksualnych.

  Ministerstwo Sprawiedliwości zgłaszało m.in. uwagę do Konkluzji, by w odniesieniu do dzieci mówić o równości dziewcząt i chłopców (equality betweem girls and boys), a nie „równości płci kulturowej” (gender equality). Żadna z uwag nie została uwzględniona.

  W aneksie "Unia równości: strategia na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025" wśród kluczowych działań KE wskazano monitorowanie realizacji programów finansowych pod kątem zasad zawartych w aneksie. Promowanie mniejszości seksualnych będzie finansowane przez UE, realizowane w jej polityce i prawodawstwie. Poprawą sytuacji ekonomicznej środowisk LGBTIQ zajmie się Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+). Dokument zapowiada również wprowadzenie uznawania rodzicielstwa osób tej samej płci przez państwa członkowskie.

  Kolejne weto Ziobry
  Minister Zbigniew Ziobro trzykrotnie składał już weto na forum UE.

  W 2017 r. zawetował konkluzje Rady UE o stosowaniu Karty Praw Podstawowych UE. Zrobił to w imię podstawowych praw, które są w Polsce bezwzględnie szanowane i respektowane. Nie tylko jako odgórnie stanowione przepisy, ale jako wyraz tradycji, polegającej na przywiązaniu do wolności, tolerancji i ochrony praw wszystkich bez wyjątku obywateli.

  W październiku 2018 r. nie wyraził zgody na utworzenie Prokuratury Europejskiej. Instytucja ma zbyt szeroki zakres kompetencji. Polska nie mogła poprzeć rozwiązań, które wykluczają ściganie przestępstw VAT z wyłącznej kompetencji państw członkowskich.

  Zawetował również rozporządzenie o tzw. wzmocnionej współpracy. Reguluje ono m.in. sprawę spadków i praw dziedziczenia w UE. Przewidywało, że prawa te nabyte w innym kraju przez związki homoseksualne, obowiązywałyby również w Polsce.

  Źródło: DoRzeczy.pl


  Ps...Ziobro szacunek za konsekwencje i waleczność. Nie możemy dać się omamić tą żydolewacką ideologią. Dla Polski i Polaków nie ma jednego powodu aby być dalej w dzikiej UE. Cały ten żydokomuszy eurokołchoz to jedna wielka zgnilizna którą powinno się zlikwidować!

 • Jest pewien procent normalnych, wiernych zasadom i uczciwych sędziów.

  Reszta, zwłaszcza podpisana pod rożnymi deklaracjami, poddaniami się Brukseli, kwestionowaniem...
  Na tacy.
  Za łeb.
  Do tajnych więzień.
  Potem?
  Albo przywrócona Kara Główna za Zdradę Stanu.
  Lub eksport do Korei Północnej.
  Kim potrzebuje doświadczonych niby demokratów gotowych na każdą podłość.
  By mieć gotów na wszystko listek figowy.
  A w razie nieposłuszeństwa...

 • Mocne stanowisko Prokuratury Krajowej: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodny z traktatami UE

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodny z traktatami Unii Europejskiej. Łamie trzy zasady określone w unijnych traktatach: kompetencji powierzonych, poszanowania ustrojów konstytucyjnych państw członkowskich oraz pomocniczości poinformowała PAP Prokuratura Krajowa.

  https://wpolityce.pl/polityka/569070-pk-wyrok-tsue-jest-niezgodny-z-traktatami-ue

  Ps...Te profesorskie głąby z TSUE tworzą sobie nowe prawa, łamiąc zapisy konstytucji państw członkowskich UE ,wbrew umowom traktatowym. Skąd oni się wzięli w TSUE?! Żydolewacko-tęczowe euroćwoki z żydolewacko-tęczowego Eurokołchozu wiedzą to doskonale. Oni prawo mają wiecie gdzie. To jest żydolewacko-tęczowy okupant, który chce nas zmusić do oddania się im w niewolę. No i co z tego , że Prokuratura Krajowa wypowiedziała się negatywnie o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Dopóki rząd będzie tolerował sędziów nie przestrzegających polskiego prawa i Konstytucji RP i nie wyrzuci ich z sądów to nic się nie zmieni w polskim wymiarze niesprawiedliwości. A tak szumnie były zapowiadane reformy sądów przez Kaczyńskiego w 2015r. I tak Morawiecki każe wykonać wszystkie polecenia TSUE. I to na kolanach. Pogadają, pogadają i wykonają. Tymczasem Morawicki płaszczy się na salonach przed unijnymi urzędasami, plującymi na nasz kraj. TSUE to nielegalna instytucja lewackiego Ojroburdelu, realizującego antycywilizacyjny projekt marksizmu kulturowego z dominacją niemiecką. Oby ten bolszewicki kołchoz jak najprędzej się rozleciał!
  Głosowaliśmy z żona przeciwko wstąpieniu do EUrokołchozu i jestem z tego dumny.

 • Horała ostrzega: Mamy do czynienia z pełzającym rokoszem części środowiska sędziowskiego

  Wiceminister infrastruktury Marcin Horała ocenił, że "pełzający rokosz części środowiska sędziowskiego" na dłuższą metę grozi anarchizacją i naruszeniem porządku prawnego w Polsce.
  https://dorzeczy.pl/opinie/208330/horala-mamy-do-czynienia-z-pelzajacym-rokoszem-czesci-sedziow.html

  Pełzającym? oni od lat prowadzą wojnę z Polską demokracją, bezlitośnie przy tym grabiąc Polaków. Sędzia złodziej uniewinniony, sędzia alkoholik uniewinniony, sędzia pirat drogowy uniewinniony i to wszystko przez sąd najwyższy! Skazani tylko za batonik podrobienie legitymacji! Bo raz trzeba było zrobić porządek z POkomuną, nie zrobiliśmy tego w 89, nie zrobiliśmy także w ciągu ostatnich lat. Wrzód i jego ukorzenienie wycina się skalpelem, w przeciwnym razie narasta i może być przyczyną infekcji. I z tym teraz mamy do czynienia, co gorsza nasi sąsiedzi pilnie odradzają nam pozbycie się jego, twierdząc, że to zbyt daleko idąca ingerencja w organizm, co więcej nasi sąsiedzi grożą nam karami za pozbycie się go i przygotowują nas do akceptacji nowej roli naszego odbytu, bo w przeciwnym razie uznają nas za homofobów, wytykając nam naszą zaściankowość i pruderyjność, a nawet nihilizm, w efekcie czego grozi nam zejście na drogę nazizmu..

 • Mamy Takie Prawo - jakie sobie ustanowiliśmy.

  „Świadome odstąpienie przez sędziego w jego działaniach urzędowych od roty jego ślubowania, obejmującej obowiązek wiernej służby wobec Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do stania na straży prawa, którego najwyższym aktem normatywnym jest Konstytucja RP- napisali sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w specjalnie wydanym oświadczeniu. A kimże są ci sędziowie Izby Dyscyplinarnej, jak nie politycznymi nominantami mającymi zastraszyć niepokornych Sędziów. Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym i wszyscy winni jej przestrzegać - nie tylko Sędziowie, lecz także przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej .Jakoś nie dotarło dotychczas do mnie, że któryś z Sędziów, naruszył jaj zapisy.
  Natomiast przedstawiciele " nierządu " wyrzucili ją dosłownie na śmietnik, a z kodeksów zrobili sobie wycieraczkę. Dlatego cały Rząd winien natychmiast podać się do dymisji, zgodnie z przytoczoną interpretacją tej " szacownej izby ".
  Trzeba ponadto pamiętać, że wstępując do UE podpisaliśmy pewne zobowiązania, które winniśmy przestrzegać jeśli chcemy być wiarygodnym partnerem.
  Prawo to fundament każdej państwowości i jego "falandyzowanie", tworzenie sofizmatów oraz swobodnej interpretacji dla potrzeb jednej opcji, czyni z Państwa " - faszystowską " republikę bananową"

 • Ta gówniana izba dyscyplinarna

  I ci sędziowie sami łamią ta konstytucję, która wycierają sobie swoje brudne mordy, w odniesieniu do akcji szprycowania i Operacji Covid, czytaj Dawid 19, depczą dosłownie wszystkie zapisy tejże Konstytucji, zabraniającej kogokolwiek do udziału w eksperymencie medycznym, jak również zabraniającym odbierania ludziom Ich konstytucyjnych praw, które Konstytucją gwarantuje każdemu obywatelowi RP jako jego niezbywalnych praw, których nikt nie może go pozbawić, bez prawomocnego wyroku sądu, a robi się to od dwóch lat nagminnie za pomocą gównianych, bezprawnych rozporzadzen, które w o gole nie powinny dotyczyć ogółu ludzi, bo jak mówi 94 artykuł tejże Konstytucji rozporządzenia i uchwały tyczą się jedynie jednostek podległych prezesowi rady ministrów, a nie ogółu obywateli RP.
  I gdzie od dwóch lata są ci zasrani sędziowie, którzy dziś uderzają w te fałszywe tony oburzonych z powodu nieprzestrzegania ustawy zasadniczej. W pierwszej kolejności ci hipokryci i alfonsy w jednym winni wziąć się za dupe Morawer owi i jego zbrodniczej szajce za nagminne i świadome deptanie tejże Konstytucji, zamiast pieprzenia powyższych farmazonów, które ublizaja nawet inteligencji ucznia obecnej podstawowki

 • @Jacek Boki 12:11:51

  Prawo dla globalnej mafii to tylko narzędzie, przykrywka...kajdany dla malutkich dla gojów.
  Oni je łamią dowolnie ..im wolno... ale gojowi nie bo to już zbrodnia.

  Tak trzeba patrzeć a "nadzwyczajną kastę" to jedna twierdz dyktatury globalnej mafii i to nie tylko w Polsce.
  Inne twierdze to media, finanse, służby specjalne, edukacja akademicka, ... gospodarka ta wielkoskalowa...

  Ziobro dotknął bardzo jadowitą i niebezpieczną "żmije" pilnującą żydowskiej dominacji w Polsce.
  Ziobro będzie pierwszym prezydentem w wolnej od mafii żydowskiej Polsce.

 • "Magazyn śledczy Anity Gargas": Kolejny wielki przekręt Bogusława Bagsika

  Jeden z najsłynniejszych aferzystów III RP, piramida finansowa i ponad 100 osób naciągniętych na ponad 30 milionów złotych.
  Reporterzy "Magazynu śledczego Anity Gargas" ujawniają kulisy kolejnej wielkiej afery z osławionym szefem spółki Art-B, Bogusławem Bagsikiem w roli głównej.

  Jaki był mechanizm działania założonej przez Bagsika zaraz po wyjściu z więzienia spółki Digit Serve, oferującej klientom inwestowanie na rynku Forex? W jaki sposób klienci byli namawiani do podpisywania umów ze spółką?

  Jak ws. działalności Digit Serve reagowały organa ścigania oraz sądy? Jak to możliwe, że mistrz "oscylatora", który znów dopuścił się wielkiego oszustwa finansowego - tak samo, jak po aferze Art-B zbiegł do Izraela i pozostaje nieuchwytny?

  Kolejna wielka afera finansowa w "Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:15 w TVP1.
  blob:https://www.youtube.com/7a518991-e4fa-4c8f-95b1-2ac822cb10c4
  Źródło: Magazyn śledczy Anity Gargas

 • @Jacek Boki Od tego wyroku zależy wszystko!

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/569098-wyzszosc-prawa-ue-nad-krajowym-tk-rozpatruje-wniosek

  Brawa dla sędziego Piotrowicza. Zaorał pięknie konkretnymi pytaniami przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich. Zamiast odpowiadać na pytania, to wili się jak piskorz w stawie. Przedstawiciele Wiącka nie mają odpowiedzi na pytania Piotrowicza i Muszyńskiego. Trójka Wiącka bredzi w sposób nieprawdopodobnie żenujący. W służbie kłamstwa, obłudy i zdrady Polski nie da się mądrze. Dzisiejszy dzień może przejść do historii. Albo będziemy państwem suwerennym albo kolonią polityczno-gospodarczą. Jest tylko cienka czerwona granica. Oby tym razem znów nie wygrało tchórzostwo... Bo i po co nam konstytucja, wybory, parlament, prawo i demokratycznie wybrane władze, skoro jedna paniusia z UE może 40-milionowemu Państwu kazać pod karą robić to czy tamto, a odwołania ta sama paniusia z TSUE odrzuca? To jakoś Orwellowska lewacka karykatura sprawiedliwości!

  TK orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie - art. 188 pkt.1-2 Konstytucji RP. TK uznał swoje kompetencję kontrolowania prawa UE i to pomimo zastrzeżeń w tym zakresie Trybunału Sprawiedliwości. TK stwierdził, że: „może oceniać przepisy unijne pod kątem polskiej Konstytucji. Orzeczenie dotyczy kontroli przepisów rozporządzeń, należących do wtórnego prawa UE, które obniżają standard zagwarantowanych polskiemu obywatelowi konstytucyjnych praw i wolności. Z orzeczenia wynika, że polski sąd konstytucyjny ma prawo sprawdzić unijny przepis i unieważnić jego stosowanie na terenie Polski, jeśli narusza on konstytucyjne prawa i wolności. TK podjął także kwestię skutków orzeczenia o potencjalnej niezgodności z Konstytucją przepisów wtórnego prawa unijnego. Zdaniem sędziów, w odróżnieniu od unieważniającego skutku orzeczenia TK względem przepisów prawa polskiego, w przypadku prawa pochodnego. TK może pozbawić przepis możliwości stosowania i wywierania skutków w Polsce. Art. 91. Konstytucji RP

  1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

  2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. (przed ustawą TAK ale NIE, co logiczne PRZED KONSTYTUCJĄ RP)

  3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. (przed ustawami TAK, ale NIE - CO LOGICZNE PRZED KONSTYTUCJĄ RP - odnośnie art. 91 ust. 2-3)
  Nic, co jest sprzeczne z polską Konstytucją, nie może na terenie Polski uchodzić za prawo.

 • @Oscar Jedyną słuszną opcją jest wyjście z tego Euro kołchozu! PolExit!

  Pamiętajmy że! Istnienie Niepodległego Państwa Polskiego między Niemcami i Rosją stanowi upokorzenie dla obydwu ”wielkich” narodów! Prawo jest dla biednych bogaci mają swoje prawo ponad prawem!..Jakie „prawo europejskie”? To jest prawo Niemców dla Europy i z założenia musi być ono ponad prawami narodowymi, a jedynie prawo niemiecki może być ponad nim. Rzesza podbija Europę bez armat…Żadnych ustępstw wobec UE. W Polsce obowiązuje prawo państwa polskiego. Reformować wymiar sprawiedliwości i nie ustępować kaście sędziowskiej. Nie respektować tzw. TSUE. Od dzisiaj należy wetować wszystkie decyzje UE w których jest najmniejszy ślad ideologii. UE to ma być rozwinięcie Wspólnoty Węgla i Stali, a nie Komitet Centralny Komunistycznej Partii Europy.

 • @Oscar praworządność po niemiecku...

  Chaos przy urnach. Głosowali nieletni i cudzoziemcy. Wybory w Berlinie zostaną powtórzone?

  https://wpolityce.pl/swiat/569060-chaos-przy-urnach-wybory-w-berlinie-zostana-powtorzone

  Wybory do skutku aż wygra CDU? Referenda do skutku[Irlandia] albo WYROKI i sankcje/kary do skutku[Polska]? Ten lewacki Soviet Union zaczyna być superpaństwem w przededniu pieriestrojki. Kontrola wyborów niezbędna, jeżeli w Niemczech i USA dochodzi do wyborczych oszustw, czy myślicie, że w Polsce do nich nie dochodziło ? Cimoszewicz, Biedroń w Parlamencie Eu - kto na nich głosował - chyba 16 latki. Niemcy to jakiś cyrk! niedługo upadną i będzie płacz! nieletni mogą głosować? wyprane nieświadome mozgi? co za dno, ale tam jest przecież praworządność, gwałty na co dzień też są ok, czyli postęp.

 • @Oscar 12:30:43

  Ale zlikwidować immunitety wszystkim sędziom, prokuratorom i adwokatom chyba sejm może. Po co im immunitet od kradzieży i wódy, jeżdżenia po pijaku?

 • @Oscar 12:30:43

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodny z traktatami Unii Europejskiej. Łamie trzy zasady określone w unijnych traktatach: kompetencji powierzonych, poszanowania ustrojów konstytucyjnych państw członkowskich oraz pomocniczości poinformowała PAP Prokuratura Krajowa.

 • Burza na rozprawie TK! Prof. Pawłowicz do zastępcy RPO: W czyim interesie Rzecznik przystąpił do niniejszego postępowania?

  https://media.wplm.pl/thumbs/0e8/OTYwL3VfMS9jY181MzE0MS9wLzIwMjEvMTAvMDcvMTIwMC83NjAvNGM2OTRjYWRhYTViNGJjZjg5YWUwYmI4YWY3MmY4ZTAuanBlZw==.jpeg

  Określone wyroki unijnego trybunału prowadzą do sytuacji, w której kwestionowana jest możliwość stosowania polskiej konstytucji - mówił w czwartek przed Trybunałem Konstytucyjnym wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Z kolei przedstawiciele RPO odpowiadali, że konsekwencją rozpatrywanego wniosku będzie obniżenie ochrony polskich obywateli.

  https://wpolityce.pl/polityka/569120-burza-na-rozprawie-tk-prof-pawlowicz-vs-zastepca-rpo

  Ps....Słuchałem transmisji tego posiedzenia, i skrótowo argumenty RPO opisując, zdaniem rzecznika wychodzi na to, że odebranie obywatelom Polskim prawa do stanowienia o swoim własnym losie, na rzecz prawa Unii do stanowienia o ich losie leży jakoby w ich interesie! Dość to porażające uzasadnienie „dbałości” o interes obywatelski - teraz do pełni ich szczęścia, pozostaje już tylko załatwienie, żeby Polacy w ogóle nie mieli w UE nic do gadania…Biuro RPO wystąpiło przeciw konstytucyjnym prawom obywateli w obronie interesów politycznych i gospodarczych zagrażających prawom obywateli RP. RPO przekroczył uprawnienia i dopuszczalne ramy prawne.

  Cyt..„konsekwencją wniosku premiera będzie obniżenie ochrony polskich obywateli w stosunku do standardu unijnego” Myślę, że odwrotnie podwyższenie ochrony obywateli przed tzw standardem unijnym. Niech Taborowski (prywatnie mąż Magdy Mołek) poczyta sobie jak działają sądy i trybunały w Niemczech. Lewacki sługus.

  Okazuje się, że u nas w Polsce jest więcej „przebierańców” sędziowskich jak prawdziwych sędziów. Tak to jest gdy „dziedziczone” są zawody dla wybrańców! Z medykami jest tak samo- leczy nie leczy -śpi na dyżurze nawet pielęgniarka boi się go zbudzić - ale kasa leci a tatuś trzyma rękę na pulsie?

 • Przewodniczący ZP Rady Europy poucza Polskę ws. reformy sądów! Wzywa senatorów do reakcji: Praworządność może być zagrożona

  https://media.wplm.pl/thumbs/c67/OTYwL3VfMS9jY181ZDYxNC9wLzIwMjEvMTAvMDcvMTIwMC84MDAvODVjZWMwZTNjOGY5NDFlMWIwMzY1NjI5NmQzN2JjNTMuanBlZw==.jpeg
  Rada Europy opiera się na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która powinna być postrzegana jako konstytucja wspólnych wartości - mówił w czwartek w Senacie przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rik Daems. Polityk mówił również o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, reformie sądownictwa oraz „strefach wolnych od LGBT”.

  https://wpolityce.pl/polityka/569133-przewodniczacy-zp-re-poucza-polske-ws-reformy-sadow

  Ps...Praworządność UE w uściskach przestępcy i łapówkarza, wymowne zdjęcie….Ten przewodniczący Rik Daems to wygląda jakby należał do klubu AA z tą panierowaną buźką i szklistym wzrokiem. To jest ewidentna, prymitywna USTAWKA tego europejskiego łachudry ze skorumpowanym Koperciarzem, potomkiem ubeka, ze Szczecina, hieny z etyką dr Mengele. Jakiś euroćwok z kasty bredzi o zagrożeniu praworządności w Polsce a obok niego siedzi oszust i łapówkarz, który już 200 dni chowa się za immunitetem. Kastę trzeba brać za pysk i won za Don. Najgorszym rodzajem tyranii jest sędziokracja. Rozumie to każdy poważny przywódca. I przy reformach państwa w pierwszej kolejności trzeba brać za pysk sądownictwo które ma służyć państwu a nie rządzić. Czy mafia sędziowska, europejsko-polska - rozumie jak się czuje przeciętny Polak gdy ma iść do sądu z jakąś sprawą? To ja wam podpowiem- Straciliście zaufanie - jedynie desperaci za kasę idą do was?

 • @kula Lis 70 14:58:15

  Sędzia ma być niezależny ale tylko od uczestników stron procesu.
  a nie niezależny od wszystkich w tym od sprawiedliwości, od odpowiedzialności karnej za własne czyny...
  a tak działa immunitet.
  Sędzia to tylko nie przekupny urzędnik mający za zadanie ustalenie stanu faktycznego i wydanie wyroku zgodnie z obowiązującym prawem.

  Sędzia to pracowity i nieprzekupny automacik... a nie stojący ponad prawem nietykalny przedstawiciel "nadzwyczajne kasty" uprawiający politykę z pozycji "jestem nietykalny i mogę ogłaszać takie wyroki jakie mi się podobają"
  Takich sędziów system powinien się natychmiast systemowo pozbyć.
  (czyli stworzyć takie prawo które wywali na zbity pysk sędziego który
  łamie prawo w tym wyroki które są niezgodne z prawem, ze sprawiedliwością...

  Talmudycznych sędziów trzeba się pozbyć...katoliccy sędziowie też są w oczywisty sposób talmudyczni.
  Przy doborze niezależnych sędziów sędziów trzeba brać po uwagę i wyznanie i pochodzenie etniczne sędziego w stosunku do stron procesu.
  Żyd nie może sądzić spraw z żydem a katolik spraw z katolikiem...
  bo wyroki będą talmudyczne...
  Podobnie PO wiec nie może sądzić PO wca a PIS owiec PIS owca.

  To chyba oczywiste...

  Sędzia który zdradza swoje preferencje w tym polityczne, narodowe, seksualne, wyznaniowe...albo przestaje być sędzią albo jest wykluczany ze wszystkich spraw które są powiązane powyższymi płaszczyznami.
  Każdy sędzia powinien nosić takie oznakowanie "żyd, banderowiec katolik, islamista, PO wiec, PIS owiec, homo...i pewnie pare innych atrybutów....
  a wszystkie wpisane do komputera który losuje sędziów.
  Oczywiście strony też muszą taką ankietę wypełnić...

 • @Oscar 15:27:04

  Innym rozwiązaniem są sądy czysto anonimowe...
  w których sędzia nie wie kogo sądzi...a strony procesu nie wiedzą kto ich sądzi.
  To była by wielka rewolucja w sądownictwie.
  Analizowane by były wyłącznie dowody materialne i zeznania na piśmie..

  Chyba były by problemy proceduralne..
  Można by by też dopuścić zeznania ustne ale przy silnie pozmienianych głosach.,, np. poprzez automatyczną komputerowy zapis tekstu
  i automatyczny komputerowy odczyt tego tekstu (inny lektor) .

  hmm.. ciekawe..

 • @Oscar 15:27:04

  Do atrybutów wykluczających można by dopisać atrybuty specjalizacyjne,
  doświadczenie, ocena dotychczasowej pracy (wybór najlepszych w trudnych sprawach...)

  a resztę robi komputer czyli daje listę sędziów nie talmudycznych i kompetentnych w danym temacie... (kryminał, finanse, prochy, pedofilia...wyznania, polityka, ..i co tam jeszcze),
  Z listy sędziów nie konfliktowych w sensie talmudycznym i kompetentnych dla danej sprawy inny komputer może wybrać sędziego najbliższego np. terytorialnie.

  Zresztą dzisiaj sprawy sądowe powinny być toczone przez internet w specjalnych do tego przystosowanych salach.. tak że strony nie muszą nigdzie daleko jeździć .. tylko do najbliższej sali komputerowej...
  A sale w magistratach w urzędach państwowych, na policji ( i wszędzie darmowe i dostępne parkingi !!!!.. sprawiedliwość nie może być płatna...bo to korupcja i niesprawiedliwość)..
  Na sprawiedliwości żadna hiena nie może zarabiać.

 • Mularczyk: Wyrok TK zahamuje wszystkie próby zewnętrznych ingerencji w system wymiaru sprawiedliwości

  Za nami rozprawa Trybunału Konstytucyjnego rozpatrującego wniosek premiera w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym, zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. Co może oznaczać wyrok w tej sprawie? „Potrzebna jest tarcza dla sądów i organów administracji publicznej” podkreśla poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
  https://wpolityce.pl/polityka/569161-tylko-u-nas-mularczyk-wyrok-tk-zahamuje-proby-ingerencji

  Ps...Mularczyk jak ci się nie podoba w U E to cię na własny koszt odwiozę do granicy! Tam będziesz mógł okradać KRS ile dusza zapragnie!

 • @Oscar 15:46:06

  Polska blokuje unijne konkluzje dot. praw dziecka. Kaleta: Ten dokument jest elementem polityki promującej ideologię gender. Polska w czwartek zablokowała na posiedzeniu Rady UE w Luksemburgu unijne „Konkluzje dotyczące strategii UE na rzecz praw dziecka”. Na spotkaniu Polskę reprezentuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

  https://wpolityce.pl/polityka/569153-polska-blokuje-unijne-konkluzje-dot-praw-dziecka-dlaczego

  Ps..Jedyna metoda na totalitarystów. W ich słowniku termin „kompromis” nie istnieje. Każdy przytomny wie o tym od dawna. Bardzo dobrze, że zablokowali. Jeśli pedały chcą mieć dzieci to niech sobie je urodzą zgodnie z tym co powiedziała prof Płatek, że w związkach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż w heteroseksualny. Tęczowy walec rozpędza się coraz bardziej. Tylko zdecydowany sprzeciw wobec tej tęczowej zarazy może zapobiec demoralizacji i upadku rodziny i państw narodowych. Polska i Węgry same nie wygrają. Dla tych zboków dobro dziecka to inaczej handel dziećmi. Najpierw wymyślą powód, a potem odbiorę dzieci rodzicom, żeby potem przekazać te dzieci obcym, pedałom ewentualnie sprzedać lesbijkom.. Biada wam zboki, utłukę każdego gnoja który podniesie łapę na moją wnuczki czy wnuków. Skutecznie utłukę.

 • Tak ciężko to zrozumieć ?

  Tu nie o UE chodzi i suwerenność, tylko o wzięcie Polaków za "mordę", bo tylko Sądy stoją jeszcze na przeszkodzie. Suwerenności to my już dawno nie mamy - zarówno tej politycznej oraz gospodarczej. Kaczelnik nie ma również pełnej dyktatorskiej władzy, więc trza jeszcze bardziej ogłupić "ciemne masy" i to się czyni.

 • @kula Lis 70 17:39:57

  I dobrze że PIS blokuje zboczeńców.
  To zamach na prawa dzieci..

  Takie sprawy powinny być załatwiane na szczeblu poszczególnych państwa po stosownym referendum...

  UE zmienia się w ideologicznego zboczonego zamordystę ..czyli wyłazi z UE morda globalnej mafii której kultura takie zboczenia akceptuje i promuje i to od wieków... homoseksualizm w tych mafijnych środowiskach od wieków jest normą... a od tego do handlu dziećmi jeden krok... i ten krok mafia chce zrobić...teraz tuż przed śmiercią ze starości.. i od przegnicia.

 • @Playset 17:49:57

  Bzdury i tyle...
  Po co "Naczelnikowi" władza dyktatorska jak siedzi w swojej starej willi jeszcze PRLowskie z kotem i w kapciach..

  "Naczelnik" buduje Polskę dla Polaków wg swojej wizji..
  Co do wizji można się sprzeczać ale jedno nie ulega wątpliwości
  to nie jest dyktatura, i to jest działanie na rzecz Narodu Polskiego...
  tak jak to widzi Naczelnik..

  Ja w wielu kwestiach się nie zgadzam bo jest to wizja "Watykańska"
  ale jest to wizja o wiele lepsza niż wizja "obywatelska" czyli wizja likwidacji Polski i Narodu Polskiego jako takiego na rzecz bezideowej, ogłupionej masy ludzkiej...pozbawionej swojej kultury, historii a pewnie i języka.

  Ja chcę być Podmiotem w swoim podkreślam w SWOIM kraju a nie tanią siła roboczą globalnej mafii.
  Chcę by POLAK brzmiało dumnie ..a nie pogardliwie jak pachołek, sługus, tani pracownik... jak to zachwalało PO wypychając Polaków na zmywaki... i prywatyzując Polski majątek Narodowy do zagranicznych pasożytów... reklamując Polskę jako kraj taniej siły roboczej z otwartymi granicami czyli nie chroniony ...czyli raj dla pasożytów.

  Ja wolę PIS niż PO...
  a chciałbym świeckiej władzy z programem socjalnym dla Narodu Polskiego (PIS to niestety nie świecka władza a szkoda.. może się "oświeci" we właściwym czasie ?).

 • Jak TK uzasadnia swoje orzeczenie? "Próba ingerencji TSUE w polski wymiar sprawiedliwości narusza zasadę praworządności"

  Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. TK orzekł, że działanie organów UE poza granicami kompetencji przekazanych przez RP są niezgodnie z Konstytucją.
  https://wpolityce.pl/polityka/569167-jak-tk-uzasadnia-orzeczenie-jednoznaczna-ocena-dzialan-tsue


  Ps...Brawo! „Polacy nie gęsi i swój TK mają”! BRAWO! Ohydna opozycjo! POwyjcie jeszcze na Safjana i Rzeplińskiego, bo oni orzekli to samo, co dzisiaj TK! Polskie prawo jest nadrzędne nad unijnym, BO TU JEST POLSKA! Nie POdoba się? To wypad z Polski!

 • Prezes PiS skomentował wyrok TK. "Gdyby powiedzieć inaczej, to oznaczałoby, że Polska nie jest suwerennym państwem"

  Jarosław Kaczyński, prezes PiS i wicepremier ds. bezpieczeństwa, został zapytany o wyrok TK ws. wyższości prawa krajowego nad unijnym. Zaznaczył, że nie zna szczegółów tego orzeczenia, ale mimo wszystko przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie.

  https://wpolityce.pl/polityka/569169-prezes-pis-skomentowal-wyrok-tk-co-powiedzial

  Ps...Ale wyższość Konstytucji nad prawem unijnym wynika bezpośrednio z art. 8 ust. 1 Konstytucji, więc w sumie ten wyrok TK jest powtórzeniem treści art. 8 ust. 1.

  Bardzo dobrze, że TK ogłosił taki wyrok, dość działań i chamstwa TSUE, KE przeciw Polsce. Chamska hołota pozwala sobie na działanie przeciw Polsce tylko dzięki polskim zdrajcom z PO. Polska Konstytucja (choć nie doskonała) górą nad lewackimi wypocinami. TSUE to najbardziej upolityczniona organizacja. Dwóch sędziów TK nie uznało Polski za kraj suwerenny. Oni powinni zostać pozbawieni praw publicznych i natychmiast zawieszeni w wykonywaniu zawodu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 • TK wydał wyrok! To konstytucja ma prymat nad prawem unijnym. "Wyłączną właściwością TSUE pozostaje wykładnia prawa unijnego"

  Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej. TK wyraźnie zaznaczył, że zasada nie jest zgodna z Konstytucją RP. Kluczowy wyrok
  Trybunał orzekł, że:

  1. Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30, ze zm.) w zakresie, w jakim Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca „coraz ściślejszy związek między narodami Europy”, których integracja – odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – osiąga „nowy etap”, w którym:

  a) organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach,

  b) Konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, mającym pierwszeństwo obowiązywania i stosowania,

  c) Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne

  — jest niezgodny z art. 2, art. 8 i art. 90 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim – w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii – przyznaje sądom krajowym (sądom powszechnym, sądom administracyjnym, sądom wojskowym i Sądowi Najwyższemu) kompetencje do:

  a) pomijania w procesie orzekania przepisów Konstytucji, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji,

  b) orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych przez Sejm lub uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, jest niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 190 ust. 1 Konstytucji.

  3. Art. 19 ust. 1 akapit drugi i art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim – w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii oraz zapewnienia niezawisłości sędziowskiej – przyznają sądom krajowym (sądom powszechnym, sądom administracyjnym, sądom wojskowym i Sądowi Najwyższemu) kompetencje do:

  a) kontroli legalności procedury powołania sędziego, w tym badania zgodności z prawem aktu powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji,

  b) kontroli legalności uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierającej wniosek do Prezydenta o powołanie sędziego, są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji,

  c) stwierdzania przez sąd krajowy wadliwości procesu nominacji sędziego i w jego efekcie odmowy uznania za sędziego osoby powołanej na urząd sędziowski zgodnie z art. 179 Konstytucji, są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji.

  Ponadto Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

  Uzasadnienie TK
  Proces myślowy TK polega wyłącznie na ustaleniu treści norm i sprawdzeniu ich zgodności z konstytucją tłumaczył sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański:

  Wyłączną właściwością TSUE pozostaje wykładnia prawa unijnego dodał.

  TK uzasadnił, że w przypadku uznania wyższości prawa unijnego nad krajowym, państwo polskie nie mogłoby mieć statusu państwa suwerennego.

  Zdania odrębne od wyroku zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrębak.


  Ps...No to Targowicy puszcza nie tylko nerwy ale i zwieracze. No, teraz należy uporządkować wymiar sprawiedliwości, trochę pozamiatać a niektórych sprowadzić na ziemię. Mnie najbardziej ciekawi zdanie odrębne Pszczółkowski wiadomo, mści się zapiekła łajza za brak prezesury TK, ale dlaczego członek PiS notariusz Wyrembak? jakie ma argumenty? ktoś wie?

 • @Oscar 15:46:06 Trzeba przyznać że wyruchali UE i TSUE bez mydła.

  Krótko po ogłoszenia wyroku TK. wrogowie naszego państwa z gazety wyborczej i TVN już wyją że Polska znalazła się na drodze do opuszczenia Unii Europejskiej.....A Szechter się zebździł, że w okolicach Czerskiej ludzie okna zamykają..W WSI24 pornogrubas Kalisz dostaje apopleksji, a wyłączony sędzia mówi o nielegalności TK. Strach ma wielkie oczy. Czeska biegunka jeszcze większe... Jourova podobno się zesrała. Wyroki z 2005, 2012 i 2021 roku potwierdzają to samo że sramy na unijne prawo nasza Konstytucja jest ponad wszystkimi przepisami. Już żydzi Safjan w 2005 roku czyli po roku od wejścia do UE w TK uznał że polska Konstytucja jest ponad unijnym prawem to samo zrobił Rzepliński w 2012 roku.

 • @Oscar 18:22:22

  Panie Morawiecki, proszę przystąpić do działania wobec UE. Już nie ma tłumaczenia i płaszczenia się, że UE i TSUE mogą nam wszystko narzucić i to w myśl jakiegoś prawa. UE pozostaje tylko przemoc wobec Polski i tylko przemoc...

 • @Playset 17:49:57 Lewactwo jako nieuleczalna choroba psychiczna

  Taka mała historyczna dygresja: dlaczego powstał Kodeks Napoleona....przodek wszystkich dzisiejszych kodeksów w Europie ?
  Napoleon panicznie bał się SĘDZIOKRACJI, że opanują i zniszczą każdy obszar życia. I dlatego włożył ogrom trudu aby szczegółowo opisać jak mają orzekać i wedle jakich przepisów aby ukrócić ich samowolę i orzekanie "po uważaniu", czyli to co dziś robi TSUE. Sędziokracja sieje spustoszenie na całym świecie. Mądry Erdogan zawczasu opanował w Turcji to piekło. Sędziowie są gotowi zniszczyć wszystko. Za dużo im dano, teraz czas ODEBRAĆ.

 • @Oscar 18:10:44

  Tomaszowi Grodzkiemu grozi utrata stanowiska marszałka Senatu po tym, jak lider PO Donald Tusk zażądał od niego, by zrzekł się immunitetu -Grodzki odmówił, w związku z czym trwają rozmowy o ewentualnych następcach marszałka. "Wprost" zauważa, że pogłoski o chłodnych relacjach na linii Tusk-Grodzki krążą po parlamentarnych korytarzach już od dawna. "Po powrocie do polskiej polityki na początku lipca Donald Tusk nie znalazł dotąd czasu na dłuższą rozmowę w cztery oczy z trzecią osobą w państwie"

 • Ważny wątek uzasadnienia wyroku TK! Trybunał nie wyklucza usunięcia orzeczeń TSUE z polskiego porządku prawnego

  Jeśli TSUE nie przestanie kwestionować wyroków TK i podawać w wątpliwość statusu jego sędziów, Trybunał nie wyklucza, że zbada zgodność z konstytucją orzeczeń TSUE, włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego mówił w uzasadnieniu czwartkowego wyroku TK sędzia Bartłomiej Sochański.

  https://wpolityce.pl/polityka/569181-wazny-watek-uzasadnienia-wyroku-tk-chodzi-o-orzeczenia-tsue

  Ps...Nareszcie dobrano się do kolesi w cyrkowych szatach udających „trybunał sprawiedliwości”… Jak to możliwe, że oni sami piszą sobie prawo i zawłaszczają kolejne kompetencje … Czas to rozliczyć … Gdyby o losach Polski i Polaków mieliby decydować euroćwoki z lewacko-tęczowego Eurokołchozu i kasta z TSUE to by znaczyło, że faktycznie jesteśmy POd ich okupacją a wybory władz byłyby fikcją. Obecnie w UE mamy jeden interes: wspólny rynek. Reszta to balast, który będzie coraz bardziej ciążył.

 • @Oscar 18:10:44

  No to teraz czekamy na ripostę pana Grodzkiego, przecież chłop się musi bronić, na 100% zaczną się wypominki...trzeba śledzić jak sytuacja się rozwinie.

 • Ziobro: Historyczne orzeczenie TK

  Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z nieukrywaną radością przyjął czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
  https://dorzeczy.pl/opinie/208579/minister-sprawiedliwosci-o-orzeczeniu-tk.html

  Ps...Warto walczyć jak widać...znowu opozycja ma podcięte skrzydła. Wołali o Frontex - Frontex przyjechał i poparł działanie rządu jeśli chodzi o uchodźców. Wołali, że prawo unijne ważniejsze od naszej konstytucji i że pis łamie prawo znowu klapa.

 • Kaczyński: W sprawach polskiego wymiaru sprawiedliwości UE nie ma nic do powiedzenia

  Prezes PiS podkreśla, że Unia nie ma prawa wtrącać się z obszary, które nie należą do jej kompetencji.

  https://dorzeczy.pl/opinie/208573/komentarz-jaroslawa-kaczynskiego-do-wyroku-tk.html

  Ps...Panie Premierze kiedy wyciągniecie protokół brytyjski, by zamknąć pyski eurobiurwom? No to trzeba było tak gadać w Brukseli w roku 2016 jak było pierwsze podejście do reformy sądów i pierwszy atak. A wy zaczynaliście próby negocjacji z gangsterami. Tego się nie robi. I było wszystko wetować w Unii. Trybunał Konstytucyjny w Polsce uznał, że wybrane przepisy Traktatu UE są niezgodne z Konstytucją RP....! Tak trzymać....! Koniec...kropka...Jarku Naczelniku...pozostaje jedynie powołać w Polsce specjalny pluton egzekucyjny, który rozstrzela każdego czerwonego z PZPR-SLD-PO-PSL który będzie chciał to zmienić...

 • @Oscar 18:22:22 W TVżyd wścieklizny macicy dostali.

  Krótko po ogłoszenia wyroku TK. wrogowie naszego państwa z gazety wyborczej i TVN już wyją że Polska znalazła się na drodze do opuszczenia Unii Europejskiej.....Dołączyliśmy do elity krajów, w których trybunały wydały takie same wyroki i dołączą następne. Konstytucja Polska ważniejsza niż prawo UE.
  Lewactwo ma teraz sraczkę.

  https://images90.fotosik.pl/542/4dfdef86cc55be25.jpg
  Jedna z teorii spiskowych mówi, że Soros wyłożył urzędasom UE furę szmalu, by polską Konstytucję sprowadzić do aktu niższego niż decyzje KE i TSUE. A po co? Ano nie po to by wprowadzać praworządność... Ostatecznym celem jest wypracowanie przy pomocy UE takiego prawa, które pozwoli na zwrot mienia bezspadkowego w Polsce organizacjom żydowskim. Polska Konstytucja całkowicie uniemożliwia takie działanie. Ale gdyby Polska Konstytucja była aktem niższego rzędu niż prawo unijne lub wyroki TSUE, to droga do polskich lasów, kamienic, zakładów, obszarów rolnych byłaby otwarta. Jak ktoś nie rozumie o co chodzi, to chodzi o....

  Słucham Millera w Polsat News - to co ta gnida sączy to jest skandal - takiego psa i bydlaka w jednym ciężko znaleźć - nienawiść do Polski tego skurwiela powinna być natychmiast zakończona! Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę !

  https://images91.fotosik.pl/542/313cae125b727c3d.jpg

 • KE zaniepokojona orzeczeniem TK. "Budzi poważne obawy". Jest i groźba: "Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień..."

  https://media.wplm.pl/thumbs/ece/OTYwL3VfMS9jY19lZmE2ZS9wLzIwMjEvMDgvMDIvMTIwMC83NjAvOGVhZWM1NjU3ZmJjNGEyNzk1NDM4ZDQ3ODUwOGQ0ZGEuanBlZw==.jpeg
  Dzisiejsza ustna prezentacja orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy w związku z prymatem prawa unijnego i autorytetem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazała Komisja Europejska w czwartek w komunikacie. Komisja podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie, że: prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi; wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych podała KE. Przekazała też, że przeanalizuje szczegółowo orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i zdecyduje o dalszych krokach. Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa Unii podkreślono w komunikacie. Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa, których należy przestrzegać we wszystkich państwach członkowskich. Prawa Europejczyków wynikające z traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie mieszkają w Unii Europejskiej. Zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie ona nadal to zapewniać podała KE. Cytowany przez agencję AFP unijny komisarz Didier Reynders przekazał z kolei, że Komisja Europejska jest zaniepokojona decyzją polskiego TK uznającą artykuły traktatów UE za niezgodne z konstytucją i „wykorzysta wszystkie dostępne jej narzędzia” w celu ochrony praworządności europejskiej.
  https://wpolityce.pl/polityka/569188-ke-zaniepokojona-orzeczeniem-tk-budzi-obawy


  Ps....Urzędasy grożą Polsce, nie znają traktatów i mienią się ekspertami. Nie wybieraliśmy was i nie przekazywaliśmy wam uprawnienia nadrzędnego nad Polską. Co za arogancja i głupota jednocześnie. Czy w tej KE są w ogóle jacyś prawnicy? Bo to, co przytoczono w artykule to jakiś bełkot. Proszę KE o konkretne podstawy prawne, tak jak zrobił to Polski TK w swoim orzeczeniu! Ale się nie doczekam. „Narzędzia” to mogą pokazać Biedroniowi. Kierunek w którym podąża UE jest marszem donikąd. UE się nie podoba? To niech się rozwiąże. Jesteśmy dumnym i suwerennym państwem. Lewactwo won za Don! Reparacjami w IV Rzeszę!

  Didier Reynders nadal jest komisarzem wobec ciążących na nim zarzutów? Kolejny komisarz który powinien siedzieć!

 • Prymat prawa krajowego nad unijnym. Wyroki w tej sprawie zapadły m.in. w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii

  W czwartek polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kilka przepisów Traktatu o UE jest niezgodnych z przepisami polskiej Konstytucji. W wielu krajach Unii w ostatnich latach i miesiącach zapadały podobne wyroki, wskazujące na prymat krajowego porządku konstytucyjnego.

  https://wpolityce.pl/polityka/569191-gdzie-zapadly-podobne-wyroki-jak-w-polsce

 • Fala komentarzy w sieci po wyroku TK.

  https://media.wplm.pl/thumbs/854/OTYwL3VfMS9jY19kMTAwYi9wLzIwMjEvMTAvMDcvMTIwMC83NjAvYTVhNmM3NmZlNTc2NDQyYjk4MDE2NzdkOTY3NTQyYzEuanBlZw==.jpeg
  "Polska wygrała"; "Ważna decyzja suwerennego narodu". Opozycja wpadła w histerię.

  https://wpolityce.pl/polityka/569177-fala-komentarzy-w-sieci-po-wyroku-tk-polska-wygrala

  Ps...Wyją barany aż miło. Ale wycie na Onet, WP, INTERIA, Gospodarka padnie, złoty stoczy się na samo dno, bieda w kraju, wszystkie ”praworządne kraje UE” potępią Polskę za jej niegodziwość. No i w ogóle robaki nas zjedzą. Tych komentarzy opozycji nie da się po prostu czytać. Bo człowiek nie wie, czy ma się śmiać czy płakać! Jakiś szczyl z EPL podjudzony przez totalną opozycję w Polsce judzi, że TK w Polsce podważa traktaty europejskie i zagraża jedności UE. Głupek nawet nie zna orzeczenia ale usłużni mu napisali co i jak. Wielkimi krokami zbliża się czas gdy PL będzie płatnikiem netto w UE. Czas wielkich dotacji się tak czy siak kończy. To ostatni moment na potwierdzenie wyższości naszej Konstytucji nad prawem UE.

 • Dlaczego komunikaty KE - po polsku i po angielsku - różnią się między sobą?

  https://media.wplm.pl/thumbs/203/OTYwL3VfMS9jY18zMTRlZi9wLzIwMjEvMTAvMDcvMTAwMS82NjcvZWE5YWFiYWE3Y2Y2NGM2Zjk2NTdiOWI1ZTk3ODg3ZmYuanBlZw==.jpeg "W wersji polskiej pominięto kluczowy fragment oświadczenia"

  https://wpolityce.pl/polityka/569203-dlaczego-komunikaty-ke-po-polsku-i-po-angielsku-sa-rozne

  Ps...Koszulka OTUA jest już passe! I co noblista ubierze? W UE myślą, że Polacy nie znają angielskiego. Brawo Polski Trybunał Konstytucyjny. Kasta nie będzie decydować jakie ma być prawo w Polsce. A teraz t trzeba zmienić komuszookrągłostołową konstytucję. Na przestrzeni wieków bywaliśmy w różnych uniach. Ale takiego bezprawia jakie prezentują obecnie unijni politycy nigdy nie zaznaliśmy. Ma to na celu zniszczenie Państwa Polskiego i hodowlę niewolników. Banda uzurpatorów tworzy sobie prawo dla własnych potrzeb. A ten komunikat adresowany jest tylko i wyłącznie do Polski i Węgier. Wielcy maja go w doopie, bo ich nie dotyczy. Takie podwójne standardy. Nie będzie niemiecka UE rządzić nigdy Polską, Niemcy to nasi wrogowie zawsze na Polskę napadali i Polaków mordowali i tego nie można zapomnieć, nie zrobią z nas swoich poddanych, a z Polski kolonię.

  Mam prośbę do „tęgich głów” prawniczych o wytłumaczenie zwykłemu ludowi, takiemu jak ja, co to znaczą te wersety:

  Artykuł 1 1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.
  2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.

  Artykuł 2 Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.
  Czyli manipulacje i „naciąganie prawa” nijak nie może się zakończyć. Należy też rozumieć, że wyrzucenie 90% sędziów z byłego NRD po zjednoczeniu Niemiec, to kwiat i kwintesencja cnót uosobionych w aureoli „wartości europejskich”?

  Podobnie jak wskazywanie i wsadzanie na stanowiska w wymiarze sprawiedliwości sędziów przez polityków, w tych samych Niemczech. Tudzież orzeczenia w kilku „ważniejszych” (dla TSUE) krajach o wyższości konstytucji nad fanaberiami TSUE są chyba niebyłe? Nieważne? Niestrawne? Nie widzę komunikatu w takiej sprawie.

 • @Oscar 18:22:22

  Cieszę się wręcz nieprzyzwoicie z gula jakiego mają po tym wyroku TK, wszelkiej maści folksdojcze i czerwone, komusze świnie.

 • @kula Lis 70 20:31:23

  Ten kundel musi mieć swojego pana. Najpierw służył Moskwie, teraz Brukseli. Dziadek, zajmij się swoją dziobatą wnuczką. Towarzyszu Miller - wystarczy, że byliście trzymiesięcznym elektrykiem na okręcie podwodnym ORP Bielik, skąd Partia was wyreklamowała do przędzalni w Żyrardowie .... ? Pamiętam, jak Polską rządziła kucharka. Pamiętam cię "premierze" Millerze, jak skasowałeś umowę Baltic Pipe, pamiętam, jak zacząłeś negocjacje z UE od nowa i wyrzuciłeś wszystkie korzystne ustalenia do kosza! Należy ci się W imieniu Polski Podziemnej...Trybunał Narodowy, i latarnia za zdradę stanu!

 • @Playset 11:25:38

  Jakie godło macie na dowodach, paszportach? eurokołchozu czy orła?
  dziękuję za uwagę.

 • @Oscar 12:30:43

  Teraz jeszcze zima z temperaturami -20 stopni i społeczeństwa Europy wywleką za łby z tego euro-kołchozu tę czerwono-tęczowo-zieloną zarazę. Rządzą tam kompletni idioci. Jak zwykle lewacy, którzy doprowadzą nie tak długo cała tą Unię i ludzi tam mieszkających do ruiny. W Holandii gaz i prąd zdrożał w tym roku o 200%,i stanął jeden z ważniejszych sektorów uprawa kwiatów i warzyw. Polityka tak mądra, że w górę i to o ile poszły nawet ceny węgla. Przez prąd i gaz manifestacje w Hiszpanii co przestraszyło nawet zielonych, którzy pomrukują o odwleczeniu " reform" bo boją się protestów i porażki wyborczej. Opłata za fikcyjną emisje CO2 kosztuje nas 25 mld. zł. rocznie i na razie nie obejmuje ciepłowni. Jak to się stanie a ma nie długo to koszty ogrzewania też poszybują.

 • Orzecznictwo wielu krajów UE wskazuje na wyższość krajowego porządku konstytucyjnego nad unijnym

  https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8210393,orzecznictwo-kraje-ue-prawo-krajowe-prawo-unijne.html
  Ale czy to dotrze do tej fanatycznej hołoty Unijnych Imperialistów którzy na siłę chcą stworzyć Jugosławię która i tak się rozpadnie. Jest rzeczą oczywistą, że jak na razie krajowe konstytucje i sądownictwa są we władaniu krajów członkowskich a nie "organów" UE. Nie ma konstytucji Unijnej mimo prób jej wprowadzenia-kraje to rozwiązanie odrzuciły. W Polsce kto twierdzi inaczej jest współczesnym Targowiczaninem, tylko zamiast u Carycy Katarzyny szuka wsparcia UE chcąc dorwać się do żłobu metodami niedemokratycznymi. Wiedzą o tym wszyscy mający jako takie rozeznanie w prawie ale ci co uważają, że należą do "nadzwyczajnej kasty" to sprzedajne prostytutki polityczne, bo oni sądzą, że więcej kasiory zarobią właśnie na usługach dla polityków.

 • @kula Lis 70 13:54:05

  Immunitet?
  Jedyny racjonalny to ten od katzenjamnera.

 • Bezczelność! Francuski minister: "Wyrok polskiego TK to atak na UE". Zapomniał, że w jego kraju zapadło podobne orzeczenie?

  https://media.wplm.pl/thumbs/840/OTYwL3VfMS9jY184NWZlYy9wLzIwMjEvMTAvMDgvMTIwMC83NjAvNTFkOGNhZDk0MWM2NGI1ODg3NGJkM2E0MzQzM2Y2ZTYuanBlZw==.jpeg
  To bardzo poważna sprawa, to atak na Unię Europejską, a w praktyce ryzyko wyjścia Polski ze Wspólnoty - powiedział w piątek francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune, komentując orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym.

  https://wpolityce.pl/polityka/569232-bezczelnosc-francuski-minister-wyrok-tk-to-atak-na-ue


  Ps...Bezczelne chłopki nabili sobie do łbów, że oni wszyscy są Übermenschen, a „Polacy mają tylko pilnować aby nie stracić szansy siedzieć cicho”. Zach. Europa to bandycka szajka wciąż marząca o koloniach. Opinie wygłaszane przez zachodnich polityków tak naprawdę obnażają intencje traktowania Polski jako państwa kolonialnego. Tubylcom nie wolno mieć prawa głosu! Tubylcy mają pracować dla swoich panów a co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie! Dlaczego ambasador Francji jeszcze nie został wezwany na dywanik do MSZ? Wprawdzie Rau zastąpił beznadziejnego Czaputowicza, ale tragiczna polityka zagraniczna w najlepsze jest kontynuowana.

 • "Kasta" w amoku po słowach prezesa Kaczyńskiego o zmianach w sądach:

  https://media.wplm.pl/thumbs/30e/OTYwL3VfMS9jY185NTc2ZS9wLzIwMjEvMTAvMTgvMTIwMC83NjEvZTc4NzRjYjVkM2RjNDM2NDhhY2EwNjQ3Yzg4OTM5YWIuanBlZw==.jpeg

  „Przestępca”, „Chore pomysły”, „Do widzenia demokracjo i Unio”. „Kasta” sędziowska panikuje po tym, jak Jarosław Kaczyński zapowiedział duże zmiany w ustroju sądów powszechnych. W trakcie dzisiejszej pikiety pod Sądem Najwyższym, którą zorganizowano w „obronie” sędziego Tuleyi, padły szokujące i bulwersujące słowa ze strony przedstawicieli środowisk sędziowskich i KOD. Widać, że „kasta sędziowska panicznie boi się zmian zaproponowanych przez prezesa Kaczyńskiego. Chciałbym podziękować w imieniu wszystkich sędziów. Gdyby nie wsparcie obywateli, to prezes Kaczyński, po sześciu latach nie mówiłby o sądach, że jest to „ostatnia barykada”, czy „ostatni bastion”, które stoją na drodze w realizacji tych chorych planów. Mogę zapewnić, że dopóki obywatele, zwykli szarzy ludzie będą stali przy sędziach, to my nie uciekniemy z tej barykady i mogę zapewni, że prawnicy pamiętają o tym, że zbliża się rocznica śmierci Piotra Szczęsnego i w miejscy, w którym zginął też nas nie zabraknie mówił dziś pod Sądem Najwyższym Igor Tuleya.

  Sędzia Rączka z PZPR
  W trakcie, słabej frekwencyjnie, demonstracji głos zabrał też sędzia Krzysztof Rączka, z Sądu Najwyższego, który opowiadał o praworządności, mimo, że do 1990 roku był członkiem PZPR.

  Jeżeli ten gmach sprawiedliwości do końca zostanie zburzony, czego zapowiedzi dokonał wczoraj wicepremier Kaczyński, zastępca swojego szefa Morawieckiego, to możemy powiedzieć „do widzenia demokracjo”, „do widzenia Unio Europejska” i „do widzenia nasze swobody” To dziwna sprawa, ze w tak fundamentalnej sprawie głosi decydujący ma podwładny premiera silił się na ironię sędzia Rączka.

  Sędzia SN był też rozczarowany mizernym odzewem społecznym na bunt „kasty” sędziowskiej. Widać, że brakuje mu komunistycznej zasady: „Naród z partią, partia z narodem”.

  Wczoraj byłem w Płocku i na rynku jest tam wystawa fotogramów sędziów i prokuratorów, którzy bronią praworządności w Polsce. Wczesnym popołudniem ten plener zwiedzały 4 osoby. Ja moja żona i moi przyjaciele z Płocka. Ludziom wydaje się, ze te problem ich nie dotyczy ich nie dotknie. Każdego to dotknie przekonywał sędzia Rączka.

  blob:https://www.facebook.com/4e258bce-565a-411c-ab2f-b8249ff7d9b0
  Będą rozliczać?
  Klasyczny zestaw pomówień i gróźb powtórzył sędzia Piotr Gąciarek ze skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia „Iustitia”.

  Mamy być rzekomo spłaszczeni niedługo, ale sędziowie mają twarde kręgosłupy i przed nikim nie będą się płaszczyć. (…) sprawcy bezprawia będą rozliczeni i będą nazwani po imieniu (…) grzmiał Gąciarek pod gmachem Sądu Najwyższego

  Kaczyński „przestępcą”?
  Jak przystało na „apolityczną” demonstrację, nie mogło zabraknąć przedstawiciela Komitetu Obrony Demokracji, który wspiera organizacyjnie „kastę”. Z ust przedstawiciela KOD padły szokujące słowa dotyczące prezesa Kaczyńskiego.

  W ostatnim tygodniu były dwie wypowiedzi. Pierwsza, tym Jarosława Kaczyńskiego, który zaczął opowiadać, że będzie zmieniał ustrój tego państwa. Jeżeli nie ma takiego prokuratora, to ja, Jacek Wiśniewski składam donos na pana Kaczyńskiego. Ten człowiek chce zmienić ustój państwa niezgodnie z konstytucją. Proszę zająć się tym panem, tak jak każdym przestępcą, tak jak kimś kto ukradnie paczkę papierosów. To przestępstwo i trzeba go ścigać szczuł Jacek Wiśniewski z KOD.

  Szokujące wypowiedzi przedstawicieli „kasty” i jej sojuszników pokazują, że ten bunt, który nie ma prawie żadnego wsparcia społecznego, zaczyna być rozpaczliwie radykalny. Sędziowie zapomnieli, że od zmian w prawie jest suweren, czyli Sejm i Senat, a nie kilkusetosobowa garstka anarchistów w togach, której wydaje się, że „prawo to „kasta”. To też symptomatyczne, że obok młodszych zwolenników chaosu stają dawni członkowie PZPR, tacy jak sędzia Rączka.
  https://media.wplm.pl/thumbs/c41/NjIwL21oXzEyMDAvY2NfNWUwNzkvcC8yMDIxLzEwLzE4Lzc5Ni83MzUvZWViZTZkNGYwMTBlNGExYjliMzAzYzQzZmMxNjU4NGYucG5n.png
  Na tych ostatnich „kasta” może liczyć zawsze. Sędzia Rączka był bowiem lojalny wobec komunistycznego reżimu do samego końca. Do 1990 roku.

  https://wpolityce.pl/polityka/570423-kasta-w-amoku-po-slowach-prezesa-pis-chore-pomysly


  Ps...I oni nazywają się niezależnymi sędziami? to typowe politruki.„Sędziowie europejscy”? To dlaczego nominacje odbierają od Polskiego Prezydenta! a nie od np. Timmermansa? No i dlaczego kasę biorą od polskiego podatnika? Namnożyło się nam tej „kasty” i na informację, że będzie mniej stołków zaczynają protestować? Pogonić do roboty i pozabierać te wszystkie „stany spoczynku”. Sprzedajni sędziowie „na telefon” ze wszystkich krajów łączcie się!” Wasze główne cele, czyli nieusuwalność i samowładzwo, lukratywna, płatna dowolność interpretacji prawa, dziedziczenie funkcji i dożywotnia bezkarność, oraz władza absolutna KASTY nad całym światem dzięki lewakom jest już prawie możliwa do osiągnięcia! Wprowadzić zakaz zrzeszania się sędziów i prokuratorów. Zgnieść V kolumnę. Znieść immunitety wszystkich je posiadających, wprowadzić ZUS do zarobków.. Wszyscy równi względem prawa I tak samo sądzeni. Ponieważ najwyższy czas was rozliczyć sprzedajna postżydobolszewicka mafio z waszym chowem wsobnym..z posiadanych majątków a to najbardziej was zaboli.

 • @Playset 11:25:38

  Czy ty skończyłeś posrawówkę??? Piszesz BZDURY i dlatego jest rozdział mózgu od kadłuba!!!

 • @Jacek Boki 12:11:51

  Twoim zdaniem, sędziowie, którzy popełniają przestępstwa, powinni być bezkarni, bo to jest NIETYKALNA KASTA??? Piszesz BZDURY, bo nie masz pojęcia o sądownictwie! Ja znam kilku sądziów i prokuratorów, którzy nie należą do upolitycznionej Justycji i oni mówią, jak jest upolityczniony klan sędziów!Ci ludzie nie przeszli lustracji i dlatego są wrogami NIepodległej Polski, która nie podoba się też sporej piszących lewaków , oszołomów i Utajnionych komuchów!!!

 • @Oscar 12:30:43

  Wielkie dzięki za ten , konkretny i uczciwy wpis!!!

 • @Playset 17:49:57

  Jeżeli Prezesa PIS nazywasz Kaczelnikiem, to powinienieś mieć nick: stupidplay!!!

 • @zibi 16:17:29

  Znowu wam w Tworkach włączyli wi-fi?

 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:29:27

  Lub o zgrozo wypuścili.