Sąd uniewinnił żyda Piotra Najsztuba

Nie miał prawa jazdy, samochód nie miał badań technicznych, potrącił 77-letnią kobietę... Sąd uniewinnił Piotra Najsztuba

                                                                                                                                                                                        Dziennikarz Piotr Najsztub nie poniesienie żadnych poważnych konsekwencji z powodu potrącenia na pasach 77-letniej kobiety. Jak poinformował „Super Express”, Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocniej uniewinnił Najsztuba. Kobieta miała połamane żebra i kość czaski. Dziennikarz nie miał prawa jazdy, a jego samochód nie miał aktualnych badań technicznych. Był trzeźwy. Sąd w Piasecznie początkowo wymierzył dziennikarzowi karę grzywny w wysokości 6 tys. zł, 10 tys. zł nawiązki dla nieżyjącej już pokrzywdzonej i zobowiązał do pokrycia blisko 6 tys. zł kosztów sądowych. Minister sprawiedliwości uznał jednak, że taka kara jest niewspółmierna do winy i zapowiedział złożenie odwołania od wyroku. Sąd Rejonowy w Piasecznie przeprowadził więc cały proces ponownie. Sprawa zakończyła się uniewinnieniem Najsztuba. Od tego wyroku apelację złożył prokurator i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił Piotra Najsztuba i utrzymał tym samym w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie

—czytamy na TVP Info.

Z kolei „Super Express” podał uzasadnienie sędziego do wyroku.

To nie jest tak, że bycie osobą pieszą zwalnia wszystkich pieszych od zachowania również szczególnej ostrożności

Nie została zabezpieczona droga hamowania. Nie zostało określone położenie ciała pokrzywdzonej względem samochodu oskarżonego, nie zostało ustalone położenie samochodu na przejściu dla pieszych mówił.

TVP Info                                                                                                                                                                      Ps.. Koszerni są nietykalni. Żydzi kontra Polacy 1:0. Sędzia za to dokładnie określił swoje położenie na szali łajdactwa, bezczelności prawniczej i własnej hańby. Niech zgadnę, ”sędzią” był członek Iustitii. Tych skunksów z kasty powinno się traktować jak w czasach okupacyjnych. Gdzie odpowiedzialność policji i prokuratora nadzorującego. Dyletanci czy celowa robota. Nic nie ustalono, czyli policja nie wykonała żadnych czynności w związku z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym? Policjanci odpowiedzialni za brak tych ustaleń jeszcze pracują w policji?                                                                                                                                                                       Dlaczego przestępca drogowy Najsztub jest bezkarny?                1) Bo w Polsce żydowi wolno więcej.                                             2) Bo jest aktywnym zwolennikiem PO, a według „doktryny Neumana” dopóki jesteś z PO, dopóty żaden sąd krzywdy ci nie zrobi.                                                                                                                                                                                             Dojdzie w końcu do tego, że ludzie zaczną wymierzać sprawiedliwość.                                                     

                        

kula Lis 70

kula Lis 70 - Zagorzały Antybolszewik herbu Jastrzębiec

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

5

liczba ocen: 7

Post jest opublikowany więcej niż dn. Funkcje oceny i komentowania zostały wyłączone.

 • @

  A pan jesteś ,,ludź"? Jeśli tak, to co pana powtrzymuje przed wymierzeniem Sprawiedliwości?

  Władza PiS awansowała obywateli państwa (to rzecz ponoć dyskusyjna) Ukraina, wyżej niż tych dupków autochtonów Bolin (lub Bolanda). Czy ten siwy idiota nauczył się już pierwszej zwrotki hymnu państwowego? Czy nie musiał się trudzić w państwie hiperidiotów modlących się do bóstw gipsowych, puszczając w obieg zdjęcia jak siedzi w pierwszych ławach rzymskich świątyń królowej nieba i Bolin (lub Bolanda)?

  A może posyłanie setek milionów ponad końkordat tak dobrze o nim świadczy, że może się nie orientować w tutejszych rytuałach tubylczych (ów hymn państwowy to pean masona ku czci drugiego masona przy pochwale trzeciego masona, aka mularza).

 • Wezwanie Min.Ziobry ws naruszenia praw Suwerena przez Sąd w Wieliczce

  PREZYDENT ELEKTORSKI
  Rzeczypospolitej Polskiej
  Teresa Garland

  Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88
  32-050 Skawina (Polska)
  Tel. 697357009
  tymczasowaradastanu2019.wordpress.com
  Rzeczpospolita Polska

  Wezwanie Min.Ziobry ws naruszenia praw Suwerena przez Sąd w Wieliczce

  https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/10/19/wezwanie-do-ministra-ziobry-w-kwestii-naruszenia-praw-suwerena-przez-sad-w-wieliczce/


  Wezwanie do Ministra Ziobry w kwestii naruszenia praw Suwerena przez Sąd w Wieliczce

  DP0031 2021 10 19
  Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

  Wezwanie do działania w kwestii naruszenia praw Suwerena przez Sąd w Wieliczce
  Sygn.Spr.2K451/21
  Szanowny Panie Ministrze
  Piszę do Pana jako do osoby odpowiedzialnej za polski wymiar sprawiedliwości czyli odpowiedzialnego za losy milionów Polaków, którzy są zniszczeni za pomocą obcego systemu prawnego egzekwowanego przez polskich sędziów. Piszę w związku z odkrytym fałszerstwem prawa w Sądzie Rejonowym w Wieliczce a być może i we wszystkich sądach w całym kraju. Chodzi o to, że w trakcie procedowania sprawy przeciwko mnie odn. „mowy nienawiści” odkryłam, że Sąd w Wieliczce stosuje handlowe prawo morza do osądzania ludzi, zamiast stosować przynależne nam - osobom ludzkim żywym - z krwi i kości, Prawo Naturalne, Prawo ziemi, konstytucyjne Prawa Suwerena oraz zasady prawa wynikające z naszej przynależności do cywilizacji łacińskiej.

  Wiem to z tego, że pisałam do Sądu w Wieliczce i zadałam sądowi konkretne pytania na temat tego w jakiej jurysdykcji prawnej będę osądzana. Chciałam się upewnić czy sąd w Wieliczce ma uprawnienia do osądzania mnie – jako osoby żywej z krwi i kości – istoty duchowo-materialnej z przynależnymi jej niezbywalymi prawami człowieka, Prawem Naturalnym, prawem ziemi, prawami konstytucyjnymi przynależnymi Suwerenowi oraz z racji polskiej narodowści - przynależnymi mi zasadami cywilizacji łacińskiej, czy też sąd w Wieliczce będzie mnie chciał osądzać handlowym prawem morza, na co nie wyraziłam zgody bo nie jestem przedmiotem bez duszy ani zwierzęciem.

  Na moje powyższe zapytanie nie otrzymałam z sądu odpowiedzi, została natomiast uruchomiona natychmiast, przeciwko mnie, akcja wygenerowania ze mnie osoby psychicznie chorej, by móc osądzać mnie wedle prawa morza. W związku z tym, uważam, że Sąd najprawdopodobniej chce mnie osądzić i wydać wyrok skazujący na pobyt w szpitalu psychiatrycznym by wyeliminować mnie z życia politycznego, łamiąc przy okazji moje konstytucyjne prawa Suwerena i wolności obywatelskie, prawdopodobnie sąd chce użyć do osądzania mnie tzw. prawa morza, pod którego jurysdykcję ja nie podpadam, co oświadczyłam i udowodniłam w pismach wcześniejszych do sądu. Sąd najprawdopodobniej używa zatem kruczka prawnego, jakim jest uznanie osoby którą ma osądzać (w tym przypadku mnie) za osobę niepoczytalną, gdyż tylko w ten sposób, sąd będzie mógł mnie osądzić wg prawa morza, jako osobę ubezwłasnowolnioną, bez prawa do osobistej obrony, bo przymusowo już mi wyznaczono obrońcę z urzędu bez mojej zgody, pomimo że na wstępie oświadczyłam że będę bronić się sama.

  Termin badania psychiatrycznego sąd ustalił na dzień 29 X 2021r. w Kobierzynie. Jest to piątek… a jak wiemy seryjny samobójca zwykle działa w piątki, bo w sobotę i w niedzielę nie są przeprowadzane sekcje zwłok…. Ja mam duże obawy co do wezwania mnie do szpitala do Kobierzyna a już szczegółnie w piątek….. Oświadczam jednocześnie, że nie zamierzam popełniać samobójstwa.

  Oświadczam też, że nie istnieją żadne obiektywne przesłanki ani fakty co do tego, żeby poddać mnie badaniom psychiatrycznym, gdyż nie ma faktycznych podstaw co do kwestionowania mojej poczytalności. Jestem starszą spokojną osobą i zawsze taką byłam. Mam prawie 50 lat i nigdy nie byłam karalna. Nigdy nie miałam też problemów psychicznych ani nigdy nie leczyłam się psychiatrycznie, nigdy też nie zażywałam żadnych narkotyków ani innych środków psychotropowych, nigdy też nie piłam alkoholu. Nigdy nie byłam agresywna ani nie stwarzałam żadnego niebezpieczeństwa dla społeczeństwa. Wszelkie podejrzenia Szanownej Asesor Sądowej Pani Teresy Seleckiej co do obaw ws mojego stanu psychicznego poprzez wnioskowanie na podstawie moich pism do sądu, są całkowicie bezzasadne. Wygląda na to, że jeśli ktoś zadaje Sądowi konkretne logiczne pytania w związku ze sprawą, to taki człowiek jest postrzegany przez sąd jako nienormalny…….

  Będę wdzięczna za interwencję Pana Ministra Zbigniewa Ziobry w tej sprawie.

  Wracając do fałszerstwa prawnego to wygląda na to, że Sąd w Wieliczce NIE UZNAJE jako swojego SUWERENA Narodu Polskiego i naszych praw wynikających przede wszystkim z umowy społecznej Polaków tj. Konstytucji, lecz sąd w Wieliczce uznaje za SUWERENA Rotszylda z londyńskiego City i stosuje on zatem handlowe prawo morza, wg wytycznych zagranicznego ośrodka prawnego Temple Bar, z którego Rotszyld steruje prawem na całym świecie, poprzez między innymi stowarzyszenia sędziowskie, prawnicze i inne.

  Ale handlowe prawo morza nie jest dostosowane i nie nadaje się do osądzania ludzi, gdyż prawo morza nadaje się do osądzania w kwestiach handlowych dotyczących obrotu towarami, a człowiek OSOBA LUDZKA nie jest towarem w rzeczywistości.

  W polskim prawie brakuje podstaw do osądzania ludzi żywych, i wygląda również na to, że nie ma sędziów zdatnych do osądzania ludzi jako istot żywych. Gdyż sędziowie i prawnicy są tylko egzekutorami prawa morza czyli bankierami w togach, dla których prawo stało się usługową działalnością handlową, zamiast być instytucją mającą za cele: ochronę Suwerena i jego praw człowieka oraz zachowanie w państwie sprawiedliwości, porządku, bezpieczeństwa i spokoju.

  W polskim prawie mamy taki termin jak „osoba fizyczna” wskazujący na człowieka bez ducha, na rzecz materialną (fizyczną), odmianę zwierzęcia – ssaka.

  W polskim prawie mamy „osobę prawną” która jest sztucznym tworem – fikcją prawną utworzoną do stosowania w handlowym prawie morza jako do „człowieka firmy” i innych organizacji.

  Ale nie każdy człowiek jest przedsiębiorcą - firmą, choć za takiego uważa się go w handlowym prawie morza (wskazuje na to imię i nazwisko człowieka pisane dużymi literami w dokumentach np. w dowodzie osobistym).

  Więc brak jest w polskim systemie prawnym określenia OSOBY LUDZKIEJ oraz brakuje spisanych praw do osądzania OSOBY LUDZKIEJ i na tę chwilę, podstępnie, z powodu nieświadomości społeczeństwa, osądza się w Polsce ludzi, za pomocą prawa morza przeznaczonego dla towarowego obrotu handlowego, stosując terminy: „osoba fizyczna” czy „osoba prawna” i my - ludzie - jesteśmy tam, w tym prawie morza zakwalifikowani w kategori „zwierzęta”……

  Czy my jako polscy Suwereni mamy to akceptować?
  Ja nie godzę się z tym, żeby mnie osądzać wg praw stosowanych w obrocie towarowycm rzeczy i zwierząt, gdyż jestem OSOBĄ LUDZKĄ a nie zwierzęciem czy rzeczą. Zaapelowałam do Asesor Sądowej Pani Teresy Seleckiej o to, by wstrzymała proces sądowy przeciwko mnie, do chwili określenia się Sądu Rejonowego w Wieliczce czy są zdatni do osądzania człowieka – OSOBY LUDZKIEJ wg przynależnych osobie ludzkiej praw. Bo na razie wygląda na to, że chcą mnie - wbrew mojej woli - osądzić wedle praw rzeczy i zwierząt czyli wg handlowego prawa morza.

  O prawie morza można posłuchać tu: a ponadto ostatnio ukazała się książka Arjana pt.”Jesteś człowiekiem nie osobą”. Chociaż z pewnymi kwestiami odnośnie wiary, kościoła i demokracji, nie zgadzam się z nim, ale autor ujawnia mechanizmy rządzenia światem i bardzo precyzyjnie opisuje działania sądów na prawie morza.
  Definicja z w/w książki: „Prawo Morza ma charakter międzynarodowy i opiera się na Prawie Kupieckim wywodzącym się z Kodeksu Hammurabiego (morskiego prawa handlowego) i Prawa Morza (Admiralicji), które wywodzi się z satanistycznego prawa Sumerii i Fenicjan. Gdy tylko pojawiły się w miejsce handlu pieniądze, sędzia (kimkolwiek był) zawsze rozstrzygał w oparciu o nie i/lub w związku z nimi, tak czy owak, pieniądze zawsze były na pierwszym, drugim planie lub w tle wydarzeń i to się nie zmieniło po dzień dzisiejszy. Sędzia jest „kapitanem” na statku w roli bankiera, gdy sprawy finansowe zostaną rozstrzygniete, sędzia orzeka – kto, komu, ile i dlaczego ma zapłacić – sędzia pobiera prowizję i sprawa zostaje zamknięta. (…) Prawo Morza opiera się na oszustwie.” Cyt. z książki pt. „Jesteś człowiekiem nie osobą” s.24

  Wydaje się, że podstawową kwestią w uzdrowieniu polskiego systemu sprawiedliwości, jest wdrożenie do niego stosowania odpowiednich norm i zasad prawnych, zdatnych do osądzania człowieka jako istoty duchowo-materialnej. Liczę że powstanie pilnie opracowany Kodeks Praw Polaka na podstawie którego ludzie będą osądzani jako OSOBY LUDZKIE a nie OSOBY FIZYCZNE czy też OSOBY PRAWNE.

  Każdy sędzia powinien podpisać specjalny dokument, w którym potwierdzi, że będzie osądzał wg naszego polskiego prawa przynależnego Narodowi Polskiemu tj. Prawa Naturalnego, prawa ziemi, Konstytucji, zasad cywilizacji łacińskiej w której najważniejszą wartością jest PRAWDA OBIEKTYWNA. Następnie każdy sędzia, prokurator, urzędnik, będzie miał obowiązek okazywać taki dokument na każde żądanie każdego człowieka uczestniczącego w procesie, żeby ten człowiek wiedział że celem procesu sądowego będzie SPRAWIELDLIWE osądzenie jego sprawy a nie cel czysto handlowy w postaci zysku pieniężnego sędziego, sądu czy którejś ze stron. Jeśli jakiś sędzia nie podpisze takiej „lojalki” względem Narodu Polskiego, to każda osoba ma prawo odmówić uczestnictwa w takim procesie a ewentualny wydany wyrok zaoczny musi być unieważniony z automatu. Człowiek OSOBA LUDZKA jako istota duchowo-materialna, rozumna, i wolna, musi być osądzana wg przynależnych jej z racji swojego człowieczeństwa praw.

  W razie oszustwa ze strony sędziego, któryby wydał wyrok „handlowy” zamiast sprawiedliwego, musi być instytucja która taki wyrok zakwestionuje i go unieważni.

  Wzywam Pana do pilnego rozeznania w jakim stopniu łamane są prawa Suwerena – czyli Prawa Narodu Polskiego - w sądzie w Wieliczce. I proszę pilnie spowodować aby w Sądzie w Wieliczce, mogły odbyć się pierwsze procesy osądzające ludzi wg prawa przynależnego ludziom a nie wg prawa obrotu towarowego rzeczy czy zwierząt. Liczę że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotuje konkretną „Lojalkę” uznania za Suwerena - Narodu Polskiego - przez sędziów, by sędziowie i prokuratorzy oraz inni urzędnicy sądowi mogli już rozpocząć samodzielnie i oddolnie proces uzdrowienia polskiego systemu sądownictwa, by rzeczywiście każdy sąd w Polsce stał się instytucją sprawiedliwą i służącą dobru wspólnemu Narodu Polskiego.

  Mam nadzieję że ta sprawa będzie załatwiona pilnie, i że nie będzie to tak, jak stało się to z dyscypilnowaniem i osądzaniem sędziów, prokuratorów i urzędników państwowych, którą to kwestią musiał się zająć - z powodu nieskuteczności działań struktur państwa - Najwyższy Trybunał Narodowy, na mocy przysługujących Suwerenowi praw - w związku z kryzysem prawnym, chaosem oraz nieskutecznością działania struktur państwowych i w związku z podejrzeniami kontaktów Sędziów Sądu Najwyższego z Rotszyldem z londyńskiego City, czyli z obcym ośrodkiem prawniczym usiłującym wywierać swoje wpływy na suwerenne państwo polskie, na nasz system sądowniczy i ustawodawczy. Ludzie już poznali prawdę o tym, kto uzurpuje sobie nad Polską władzę - jesteśmy de facto pod dyktaturą Sędziów. Czas się wyzwolić. Tu link a odn. Sędziów: około 1h11’:
  Pierwsze wyroki skazujące sędziów, prokuratorów i urzędników państwowych zostały już wydane.

  Czas sprawiedliwości nadchodzi, czy to się zrealizuje szybko, sprawnie i pokojowo to zależy od Pana Panie Ministrze Zbigniewie Ziobro. Żyjemy w czasach wielkiego wyzwania i wielkiej próby.

  Poniżej przesyłam wykaz zasad prawnych cywilizacji łacińskiej do których powinien stosować się każdy sędzia osądzający osoby ludzkie w państwie polskim, wychowane przez wieki na gruncie zasad cywilizacji łacińskiej.

  Główna zasada Prawa Naturalnego brzmi: „Czyń dobro, unikaj zła”.

  Pierwsze trzy główne zasady Prawa Naturalnego:
  1.Prawo do życia
  2.Prawo do wolności
  3.Prawo do własności

  Wykaz głównych zasad cywilizacji łacińskiej do OBOWIĄZKOWEGO przestrzegania i egzekwowania w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym przez wszystkich zamieszkujących i przebywających na terytorium Polski:
  1.Uznanie PRAWDY OBIEKTYWNEJ za naczelną i bezwzględną wartość etyczną
  2.Uznanie SPRAWIEDLIWOŚCI i MIŁOŚCI BLIŹNIEGO jako fundamentów państwa
  3.Szacunek dla GODNOŚCI każdego człowieka
  4.Szacunek dla czasu
  5.Upowszechnianie rodziny monogamicznej i jej ochrona
  6.Nadrzędność etyki nad prawem czyli prawo musi być zgodne z moralnością chrześcijańską (tylko wtedy dany przepis prawny jest ważny i wiążący)
  7.Poszanowanie rozwoju świadomości narodowej i rozwijania patriotyzmu
  8.Uznanie za CEL prawa: DOBRO CZŁOWIEKA z punktu widzenia jego duchowo-materialnej natury przy uwzględnieniu dobra wspólnoty.
  9.Bezwzględny zakaz niewolnictwa we wszelakiej formie

  Wskazówki podczas osądzania dla Sędziów i wskazówki podczas działania dla funkcjonariuszy wszystkich służb:
  W broszurze pt: „Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego” autorstwa Wojciecha Szurgota, są wskazówki, jak powinien postępować sędzia urzędujący w Polsce, wg zasad cywilizacji łacińskiej.: „Sędziowie muszą kierować się zasadami cywilizacji łacińskiej. Podstawowe zadanie jakie stoi przed sądami to wydanie sprawiedliwego wyroku. Takiemu zadaniu może sprostać tylko sędzia cywilizowany na sposób łaciński. Nad kodeksy i prawo stanowione sędzia musi postawić zasady etyczne cywilizacji łacińskiej. Sędzia nie może stosować prawniczych wybiegów i gdy widząc że wyrok wydany zgodnie z przepisami jest niezgodny z zasadami etycznymi, dokonać takiej wykładni przepisów, aby wydać w jego mniemaniu wyrok najbardziej sprawiedliwy. W takim wypadku sędzia powinien odwołać się wprost do wartości moralnych i te wskazać jako podstawę wydanego wyroku.”

  Przypominam że dane z Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają że przynależymy do cywilizacji łacińskiej: „Dane spisowe potwierdzają statystycznie dominującą pozycję Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Zbiorowość zaliczających się do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego liczy 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności i 96% populacji osób o rozpoznanym statusie wyznaniowym.” źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/wyznania-religijne-w-polsce-20152018,5,2.html

  JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

  Licząc na pilny odzew

  Łaczę pozdrowienia
  z wyrazami szacunku
  Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego
  Teresa Garland
  Polska, dnia 19 X 2021r.

 • @Prezydentka 09:34:08

  Pani już nie wystarczy własna przestrzeń do ogłaszania swoich prezydenckich dekretów? Tu właśnie obnażyła swoje zaburzenia, lub dała znać o sobie choroba (brak zdolności do kojarzenie faktów).

  Mnie i dalszej publice przedstawia się jako prawowita Prezydent RP a do tej miernoty Ziobro łamiącej każdego dnia ustawę o Prokuraturze (czyli: Prawo) śle pani skargi zamiast dyrektyw (rozkazów - dekretów), bo jak domyślam się mianowała się pani Prezydentem, w tzw systemie prezydenckim, by coś ,,móc" a nie pilnować swojego żyrandola.

  Ziobro akurat krzywdy pani wielkiej wyrządzić nie polecił (raczej) stąd decyzja asesora, by przebadać pani głowę mięli biegli sadowi psychiatrzy (jak rozumiem nie wysłali pani nawet na obserwację do psychiatryka, ale na kilkuminutową rozmowę, plus analizę akt sprawy przez biegłych), więc wyrok sądu będzie bardzo łagodny np: zbieranie gówna z trawników lub czyszczenie wychodków w holetu robotniczym dla właśnie awanowanych na nadobywateli Bolin: Ukraińców czy Białorusinów.

  Irytujące są te pani nielogiczne wyskoki.

  PS sędziego dla pani też Ziobro ,,losował".

 • @Prezydentka 09:34:08

  Pani już nie wystarczy własna przestrzeń do ogłaszania swoich prezydenckich dekretów? Tu właśnie obnażyła swoje zaburzenia, lub dała znać o sobie choroba (brak zdolności do kojarzenie faktów).

  Mnie i dalszej publice przedstawia się jako prawowita Prezydent RP, a do tej miernoty Ziobro łamiącej każdego dnia ustawę o Prokuraturze (czyli: obowiązujące prawo) śle pani skargi zamiast dyrektyw (rozkazów - dekretów), bo jak domyślam się mianowała się pani Prezydentem, w tzw systemie prezydenckim, by coś ,,móc" a nie pilnować swojego żyrandola.

  Ziobro akurat krzywdy pani wielkiej wyrządzić nie polecił (raczej). Stąd decyzja asesora, by przebadać pani głowę - mięli biegli sadowi psychiatrzy (jak rozumiem nie wysłali pani nawet na obserwację do psychiatryka, ale na kilkuminutową rozmowę, plus analizę akt sprawy przez biegłych), więc wyrok sądu będzie bardzo łagodny np: zbieranie gówna z trawników lub czyszczenie wychodków w holetu robotniczym dla właśnie awansowanych na nadobywateli Bolin: Ukraińców czy Białorusinów.

  Irytujące są te pani nielogiczne wyskoki.

  PS sędziego (asesora) dla pani też Ziobro ,,losował".

 • @Prezydentka 09:34:08 co za niespodzianka, że do mnie zawitałaś.

  Coś Ci wyjaśnię, ja miałem podobną sytuację, bo jeżeli dają Ci z urzędu adwokata to wymagają badań u psychiatry. Grałem z prokuratorką w chuja przez 3 miesiące, więc przysłali po mnie policjanta i żandarma, ja im powiedziałem ze nie chodzę to znieśli mnie na rękach do auta i zawieźli do psychiatry, tam to trwało 10 minut bo powiedziałem im że to oni powinni ze swymi pacjentami leżeć na oddziale nie ja być przez nich badany, napisali, że jestem zdrowy psychicznie, i adwokat z urzędu mi nie przysługuje. Zawieziono mnie pod dom a ja wtedy już sam z auta wyszedłem podziękowałem za noszenie mnie policjantowi i żandarmowi, oni się śmieli, bo domyślali się że ja pogrywam. Pogadaliśmy i do domu. Zadzwoniłem do szefa żandarmerii we Wrocławiu do szefa i wnioskowałem o nagrodę dla tego chłopaka za kulturę i pomoc, odpisał mi szef major, że udzielił mu 500 zł nagrody. A moja sprawa została umorzona, widać bo panuje cisza, teraz jadę ostro po prokuratorce by odkupiła mi zdewastowany komputer z własnych pieniędzy i na własnym garbie mi przyniosła, na razie milczy.

 • Szefowa KE: Wyrok TK kwestionuje dorobek

  Prawie 40 lat temu reżim komunistyczny w Polsce wprowadził stan wojenny. Wielu członków Solidarności i innych grup trafiło do więzienia tylko dlatego, ze walczyli o swoje prawa. Naród polski chciał wolności, wolności w wybieraniu rządu, wolności słowa, wolności mediów. Chcieli niezależnych sądów, by bronić swoich praw powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen.

  Ostatni wyrok polskiego TK kwestionuje znaczącą część dorobku. Mamy obawy związane z niezależnością systemu sprawiedliwości. Usuwano immunitety sędziów, bez uzasadnień musieli oni kończyć swoje kariery. To zagrożenie dla niezależności systemu sądownictwa jest również zagrożeniem dla praworządności stwierdziła.

  Podejmujemy działania, ale niestety sytuacja się pogorszyła. I nie jest to tylko opinia KE. Potwierdza to także TSUE i ETPCz., teraz doszło do kulminacji w wyroku TK. Komisja Europejska uważnie ocenia i analizuje ten wyrok, ale mogę powiedzieć już teraz, że mam głębokie obawy. Ten wyrok kwestionuje podstawy UE. To wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego. Wspólny porządek prawny daje równe prawa, pewność prawną, wzajemne zaufanie pomiędzy państwami i dlatego wspólną politykę unijną. Po raz pierwszy trybunał państwa członkowskiego uznał, ze unijne traktaty są niezgodne z krajową konstytucją. Ma to poważne konsekwencje dla obywateli polskich, bo ten wyrok ma wpływ na ochronę sądownictwa. Ten wyrok osłabia ochronę niezależności sądownictwa przekonywała szefowa KE.

  Bez niezależnych sądów obywatele mają mniejszą ochronę, ich prawa są zagrożone. Naród polski musi być w stanie polegać na równym i sprawiedliwym traktowaniu. Wszyscy powinniśmy cieszyć się tymi samymi prawami. Jeśli prawo europejskie jest stosowane w różny sposób to obywatele europejscy nie będą w stanie polegać na cieszeniu się tymi samymi prawami w Europie. Podczas przystąpienia do UE, obywatele Polski zawierzyli UE, oczekiwali, że UE będzie bronić ich praw. I słusznie. KE jest strażnikiem traktatów. Obowiązkiem mojej komisji jest obrona praw obywateli, niezależnie od tego, gdzie żyją. Praworządność to spoiwo, które łączy naszą UE, to kluczowy element dla ochrony wartości, na których zbudowaliśmy UE – demokracji, równości, wolności i szacunku dla praw człowieka. Pod tym podpisały się wszystkie państwa członkowskie. Nie możemy i nie pozwolimy, aby nasze wartości były narażane. KE będzie działać. Opcje są wszystkim znane. To mechanizm warunkowości i inne narzędzia finansowe. Rząd polski musi nam wyjaśnić, jak zamierza chronić europejskie pieniądze oświadczyła Von der Leyen.

  Trzecia opcja to procedury zgodnie z art. 7. To potężne narzędzie w naszych traktatach i musimy do niego wrócić. Polski TK rzucił wątpliwości na nasze traktaty. Według nas ten trybunał nie jest niezależny i nie cieszy się legitymizacją. Zawsze byłam zwolenniczką dialogu. Ta sytuacja musi zostać rozwiązana. Chcemy silnej Polski w zjednoczonej Europie. Polska ma ważny udział w Europie. Wspólnie możemy stworzyć silniejszą Europę dodała szefowa KE.

  Obywatele polscy odgrywali fundamentalną rolę w sprawieniu, że nasza UE staje się całością. Zawsze będą oni w sercu Europy. Niech żyje Polska. Niech żyje Europa powiedziała Ursula von der Leyen.
  Ps...Obrona obywateli? UE nie jest państwem i nie ma obywateli. Kogo obchodzą obawy Niemców o system niezależności sędziów w Polsce ? To przecież jest wewnętrzna sprawa Polaków. Czy ktoś z Polski ingeruje w system sądownictwa w Niemczech?

 • @Oracz 09:51:39

  Proszę mnie nie obrażać. Zamieściłam ten tekst tutaj bo jest zgodny z tematem sądownictwa. Gdybym wiedziała że zostanę tu zaatakowana , to z pewnością bym tego posta tu nie zamieszczała..... Mam nadzieję że osoby mądre zauważą jednak, że wyciągam na wierzch pewne szczegóły odnośnie prawa morza, które nie są dobrze znane, stąd wypada się im przyjrzeć a nie atakować autorki.

 • @Oracz 09:33:03 Potrącić na pasach żyda Najsztuba tak jak on potracił. Czy wtedy wyrok będzie taki sam?

  Gudłaj gudłajowi krzywdy nie uczyni, po to kongregacja stoi na straży, jak za Brystygierwą, czy bratem Szechtera. Co innego, gdyby chodziło i jakiegoś goja. Kasta się kompromituje na własne życzenie. Zwykły Kowalski byłby oskarżony o najgorsze, ale nie celebryta. Jakie to żałosne. Ale i tacy sędziowie doczekają się sprawiedliwego sądu i się zdziwią.

 • @Prezydentka 10:20:25

  Dokładnie - kto się ośmiela atakować naszą, zaznaczam NASZĄ Prezydentkę.

  Mało ona ma problemów w walce o Wolność i Sprawiedliwość tak naprawdę w imieniu nas wszystkich ?

  Co się porobiło z tymi chłopami ? Zgryźliwe i zadziorne to to niczym baba w menopauzie nim wynaleźli środki łagodzące nasze dolegliwości.

  Z Poważaniem Pani Prezydentko.

  Bardzo żałuję, że jako zwykła Kowalska nie jestem w stanie Pani pomóc.

 • @kula Lis 70 10:22:13

  Ostatnia kompromitacja ziobro, to złożenie kasacji, majacej takie błędy formalne, których nie popełnili by studenci prawa. To jeszcze gorszy element owej kasty, z morym sianem we łbie, nie dającym możliwości napisania skutecznego dokumentu. Jedyne co potrafi to podpiąć się pod nośny temat i próbować brylować jako szeryf.

  https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8263674,gwalt-14-latka-sad-najwyzszy-wyrok-kasacja-zbigniew-ziobro.html

  W katolickich krajach wyroków rozsądnych, jest jak na lekarstwo. Bo rzymskie odpusty działają nawet w przód! Stąd wniosek: żadnej odpowiedzialności za dowolne wybryki, co najwyżej wywołanie żenady, ale dla kogoś kto dostał do łap władzę to może być podniecające - wywołanie konsternacji. To daje możliwość bycia zauważonym.

 • @werka1321 10:30:41

  To jest was dwie. Pani prezy-dętka zaczęła od pomysłu wieszania krucyfiksów w salach sądowych (wtedy, jak stwierdziła: każdy wyrok będzie wydany po bożemu, w związku z tym zbędna będzie wieloinstancyjność). Nie będę jej mówił gdzie katolickie siostrzyczki we Francji pchały krucyfiksy, bo będzie to obraza waszych katolickich uczuć. Poczytajcie sobie sami:

  https://www.o2.pl/informacje/uzywaly-do-tego-krucyfiksow-przerazajace-co-robily-zakonnice-z-dziecmi-6691191860427424a

  .

 • @Oracz 10:41:17

  Co nie zmienia faktu, że walczy o Wolność i Sprawiedliwość. W dalszym ciągu Polska to kraj chrześcijański więc nie rozumiem Pana zażaleń.

 • @kula Lis 70 10:02:12

  "Kogo obchodzą obawy Niemców o system niezależności sędziów w Polsce? To przecież jest wewnętrzna sprawa Polaków."

  Stawiam dwa do jednego, że Polska wyjdzie z Unii, i wróci do modelu II Rzeczpospolitej z lat 1926-1939. Będzie to bardziej zgodne z polską tradycją.

 • @werka1321 10:45:26

  Był taki dowcip o milicjancie w towarzystwie, na rodzinnym przyjęciu.

  Na jego ,,nie rozumiem" odpowiedź brzmiała: ,,to nieszkodzi".

 • @Pedant 10:46:39

  Wojtyła się w grobie przewróci tj w ,,domu ojca". I znów Watykan poblogoslawi Niecmom wojnę z Bolin (lub Bolanda).

 • @Oracz 10:51:51

  Jaki Panu się dowcip włączył. Baba zgryźliwa.

 • @Oracz 09:51:39

  Kastę żydokomuszą z jej chowem wsobnym trzeba sprawiedliwie o sądzić i sprawiedliwie rozstrzelać! Erdogan to potrafił.

 • @Pedant 10:46:39

  "Stawiam dwa do jednego, że Polska wyjdzie z Unii, i wróci do modelu II Rzeczpospolitej z lat 1926-1939. Będzie to bardziej zgodne z polską tradycją."

  Oby, oby.

 • @werka1321 10:59:50

  Pani, być może, nie jest zgryźliwa i może nawet ma jakieś zalety niewieście, podobnie do pani prezy-dętki, ale obie wychodzicie daleko poza rolę jaką Bóg(*) niewiastom wyznaczył i efekty tego widać. Są, jak na mój gust: żenujące. Podobnie jak pani położenie, w jakim się znalazła: niemieckojęzyczne dzieci, widywane pod okiem niemieckich urzędników kontrolujących na bieżąco treść rozmów po niemiecku oczywiście. I chęć wyduszenia gołymi rękami wszystkich Allemannów (chociaż przyznaję, że w młodości rozumowałem podobnie, choć byłem roztropniejszy, bo nie skorzystałem z propozycji zrobienia sobie dziecka z urodziwą pół krwi Niemką).

  *) Nie jest to bóg chrzescijański ,,stworzony" przez zabójców Mesjasza, na potrzeby biznesu i istnienia królestw. W wersji katolickiej: w szczególności. Właśnie ten byt stworzony przez Pawła z Tarsu - Rzymianina i faryzeusza w jednym - jest bytem na posyłki dla byle zasrańca, a więc Prawo Boga w związku z powyższym nie obowiązuje was, tak i wyznaczona rola - wam niewiastom, też nie przypadła wam do gustu. Nie znaczy to wcale że twój mężczyzna (o ile go posiadasz) nie powinien liczyć się z twoim zdaniem, patrz: życzenie żony Piłata która prosiła go o niewydawanie wyroku śmierci na Mesjaszu , które to życzenie Piłat próbował, korzystając z danej mu władzy, spełnić.

 • @kula Lis 70 11:02:32

  Kasta żydokomusza z chowem wsobnym, to twój panprezes - ślepcze!

 • @Oracz 11:23:22

  "Pani, być może, nie jest zgryźliwa i może nawet ma jakieś zalety niewieście, podobnie do pani prezy-dętki, ale obie wychodzicie daleko poza rolę jaką Bóg(*)niewiastom wyznaczył"

  Jak zacznie Pan postrzegać kobietę jako człowieka to może wrócimy do rozmowy. A tak na marginesie proszę spojrzeć przez okno i realnie ocenić do czego doprowadziły "rządy" mężczyzn o ile Pana ego to zniesie.

  PS. O ile pamiętam istniała Apostołka Magdalena i Jezus jej nie wykluczył - nie ujął jej inteligencji.

  Żegnam.

 • @werka1321 11:47:29

  Wszystko się pani miesza, stąd przekonanie że ,,wie lepiej" i ten cały mentorski ton.

  Apostołowie Chrystusa są wymienieni kolejno u Apostoła Mateusza (i u fałszerza treści Ewangelii i u fałszerzy treści Ewangelii, rola kobiet rośnie w siłę). Ja swoje kobiety nosiłem dosłownie na rękach, ale finał tego noszenia był marny. Dziś wiem dlaczego.

 • @Oracz 12:01:28

  Nikogo tutaj nie interesują Pana osobiste przeżycia z kobietami.

 • @werka1321 12:04:55

  Pani brak jest dystansu do siebie, a nadto, pcha się pani wszędzie na piedestał (to samo tyczy się p. prezy-dętki). Problemy z przerostem ego mają ludzie małego formatu.

  Nie było kobiety Apostoła, ani jednej. Natomiast były niewiasty w otoczeniu Mesjasza i Apostołów. Jak pani bierze się za pisanie Pism, to kto zadba o czystość zadu, pani podopiecznych? Nawet te euro i sześćdziesiąt centów na godzinę (plus dach nad głową i ugotunek) może być zagrożone w tej sytuacji, a i tak nikomu pani praca się nie przysłuży, oprócz diabła oczywiście.

  On potrzebuje poprawek do gotowych treści.

 • @Oracz 12:22:00

  "Jak pani bierze się za pisanie Pism, to kto zadba o czystość zadu, pani podopiecznych? "

  Polscy seniorzy umierają we własnych odchodach bez dostępu do leczenia. Polityka większości mężczyzn polskich ha ha

  "Problemy z przerostem ego mają ludzie małego formatu."

  Tutaj nie kącik terapeutyczny.

 • @Oracz 11:33:28 Mówiąc najkrócej, sprawę skręciła od razu na starcie policja.

  SO na Solidarności opanowany jest już przez koszernych, biada nam Polakom. Sędzia, członek Prostytutii, nie ukarze antyrządowego celebryty. Kasta kastę wspiera. Każdy „zwykły” człowiek już dawno by po prostu siedział. Kolejna grupa nietykalnych. Zaraz po sędziach. Piotr Bojarczuk. Warto zapamiętać kogo broni. Człowieka który wyrządził wielką krzywdę staruszce, a w tok FM prowadzi program: Prawda was zaboli zaboli zaboli.

  Odnoszę wrażenie, że sędziowie bardzo chcą, żeby Polacy wymierzanie sprawiedliwości brali w swoje ręce.

 • @kula Lis 70 13:09:54

  "SO na Solidarności opanowany jest już przez koszernych, biada nam Polakom."

  Znowu jazgot i lament polskiego mężczyzny.

  PS. Boże miej w opiece polskie kobiety.

 • @werka1321 11:47:29

  No ma chłop trochę racji. To wszystko przez Suchocką, Kopacz i Szydło.
  I wszystkim chłopom życie zbrzydło....

 • @zbig71 14:29:16

  Nie twierdzę, że jesteśmy święte ale personalne ataki płcią jest poniżej godności mężczyzny.........

  Nie rozumiem takich Panów, bo ja mężczyzn lubię - lubię dyskutować, macie trochę inne myślenie, widzicie problem z innej perspektywy, a to i moje myślenie, perspektywę poszerza.
  Pozdrawiam.

 • On nie jechał, on się toczył ...

  ... a sprawa tego wypadku i wyroku była wielokrotnie wałkowana.
  Koleś po prostu nie jechał, bo auto nie jedzie 20 km/h, ale z taką prędkością to się "toczy".
  A jak się "toczy" to nie potrzebuje mieć ważnych badań technicznych, ani jego kierowca mieć prawa jazdy.
  Skoro piesza nagle wtargnęła przed TOCZĄCE się auto to jest temu sama winna, bo pasażer auta siedzący za jego kierownicą nie prowadził żadnego auta, które tym bardziej nie jechało, ale toczyło się.
  Sąd zatem całkiem słusznie uznał, że oskarżony N. jest niewinny, bo on wcale nie prowadził auta, które nie jechało ale się "toczyło".
  W celu zrozumienia problemu wsiądźcie do swojego auta i rozpędźcie je do "prędkości toczenia" 20 km/h, a następnie spróbujcie "potrącić" jakiś zwykły pachołek w tym celu ustawiony na "kierunku toczenia się niejadącego auta przez was nie kierowanego".
  Wtedy zrozumiecie o czym piszę ...

 • @KST 09:40:01

  Jechalem rowerem.
  Gostek "toczyl sie" srodkowym pasem(ok.20 km/h)
  Wrzucil kierunek w prawo.
  Ja wlaczalem sie w ruch.
  A on prosto.
  Zero reakcji, zero zjechania w prawo.
  Ja z obciazeniem hamowalem i probowalem uciec z jego toru jazdy.
  On "przypomnial sobie" ze ma skrecic.
  Mialem zero szans.
  Wciagnelo mnie pod samochod.
  Facet, gdyby patrzyl na droge zdazylby skrecic i mnie wyminac( mial ponad 2m luzu po prawej i wolny lewy pas).
  Na szczescie nic mi sie nie stalo.
  Zaplacil kilkaset zeta na naprawe lub kupno nowego roweru.
  Okazalo sie, zamiast na droge, patrzyl na droge ale w GPS.
  Moze jaki krewny Najsztub

 • @KST 09:40:01

  Jechałem rowerem.
  Gostek "toczył się" środkowym pasem(ok.20 km/h)
  Wrzucił kierunek w prawo.
  Ja włączałem się w ruch.
  A on prosto.
  Zero reakcji, zero zjechania w prawo.
  Ja z obciążeniem hamowałem i próbowałem uciec z jego toru jazdy.
  On "przypomniał sobie" że ma skręcić.
  Zero szans.
  Wciągnęło mnie pod samochód.
  Facet, gdyby patrzył na drogę zdążyłby skręcić i mnie wyminąć(miał ponad 2m luzu po prawej i wolny lewy pas).
  Na szczęście nic mi się nie stało.
  Zapłacił kilkaset zeta na naprawę lub kupno nowego roweru.
  Zamiast na drogę, patrzył ale w GPS.
  Może jaki krewny Najsztuba?