Bąkiewicz: Składamy odwołanie do wyższej instancji; Radziwiłł: Czekamy na uzasadnienie.

                                                                                                                                                                                        Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił w środę decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia „Marsz Niepodległości”. Tym samym sąd uwzględnił odwołanie warszawskiego ratusza w tej sprawie.                                                                                                                                                         Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł w poniedziałek poinformował, że podpisał decyzję o rejestracji zgromadzenia cyklicznego „Marsz Niepodległości”. Dodał, że decyzja w tej sprawie została wydana na trzy lata. Z postanowieniem tym nie zgodził się warszawski ratusz. W konsekwencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaskarżył tę decyzję do sądu.                                                                                                           Informowaliśmy już wcześniej pana wojewodę, że wydarzenie to nie odbywało się cyklicznie. W ubiegłym roku nie odbyło się ostatnie z cyklicznych zgromadzeń organizowane przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości argumentowała w rozmowie z PAP rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.

 
 

Wojewoda podejmie dalsze kroki prawne?

Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, odnosząc się do tego postanowienia w przesłanym PAP stanowisku poinformował, że czeka na pisemne uzasadnienie.

Po analizie jego treści będą podejmowane ewentualne dalsze kroki prawne dodał.

Wojewoda podkreślił przy tym, że po otrzymaniu wniosku od organizatora kieruje się w każdym przypadku kryteriami zawartymi w ustawie Prawo o zgromadzeniach. Zwrócił przy tym uwagę, że zgodnie z tymi przepisami zezwolenie na zgromadzenie cykliczne jest wydawane, jeśli wydarzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Zdaniem wojewody kryterium to dotyczy „Marszu Niepodległości”. Wojewoda wskazał też, że zezwolenia są wydawane jeśli wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat – chociażby nie w formie zgromadzeń oraz miały na celu uczczenie doniosłych i istotnych dla historii RP zdarzeń.

Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” skorzystało z przysługującego mu prawa do złożenia wniosku o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzenia w celu uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wyrażenia dumy narodowej i spełniło wyżej wymienione ustawowe kryteria oświadczył wojewoda mazowiecki.

W stanowisku podkreślono też, że wojewoda w swojej decyzji określił, że organizator zobowiązany jest do przestrzegania, obowiązujących w dniach zgromadzeń, aktualnych ograniczeń, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz jest zobowiązany poinformować o nich uczestników zgromadzenia.

tkwl/PAP/Twitter                                                                                    Ps....Natychmiast głęboka reforma KASTY SKANDAL I HAŃBA SĄDU!